"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6938
ETF6938 "Puukidega ülekantavate haigustekitajate (Puukentsefaliidiviirus, Borrelia, Anaplasma ja Babesia) tsirkulatsioon Eestis: nende levik, kooseksisteerimine ja geneetiline iseloomustus (1.01.2007−31.12.2010)", Irina Golovljova, Tervise Arengu Instituut.
ETF6938
Puukidega ülekantavate haigustekitajate (Puukentsefaliidiviirus, Borrelia, Anaplasma ja Babesia) tsirkulatsioon Eestis: nende levik, kooseksisteerimine ja geneetiline iseloomustus
Tick-borne pathogens (Tick-borne encephalitis virus, Borrelia, Anaplasma and Babesia), circulating in Estonia: their prevalence, coexistence and genetic characterization
1.01.2007
31.12.2010
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.1. BiomeditsiinB510 Nakkushaigused3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.2. MikrobioloogiaB230 Mikrobioloogia, bakterioloogia, viroloogia, mükoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
AsutusRollPeriood
Tervise Arengu Instituutkoordinaator01.01.2007−31.12.2010
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007252 000,00 EEK (16 105,74 EUR)
01.01.2008−31.12.2008252 000,00 EEK (16 105,74 EUR)
01.01.2009−31.12.2009241 920,00 EEK (15 461,51 EUR)
01.01.2010−31.12.2010241 920,00 EEK (15 461,51 EUR)
63 134,50 EUR

Puukidega ülekantavad haigustekitajad on laialt levinud ja omavad suurt tähtsust inimeste haigestumises Euroopas, kus haigustetekitajate peamisteks ülekandjateks on puugiliigid Ixodes ricinus ja Ixodes persulcatus. Mõned puukidega ülekantavad haigustekitajad, nagu puukentsefaliidiviirus (PEV) ja Borrelia on hästi tuntud ning nende poolt põhjustatud haigused – puukentsefaliit ja puukborrelioos (Lyme´i tõbi) on laialt levinud ja hästi uuritud nakkused nii Euroopas kui ka Eestis. Teised puukidega levivad haigustekitajad, nagu Ehrlichia, Anaplasma ja Babesia pole nii hästi tuntud ega ka piisavalt uuritud veel. Alles viimasel aastakümnel on avastatud inimestel mõningaid uusi puukide vahendusel levivaid haigusi, sealhulgas ka inimese granulotsütaarset erlihhioosi ja babesioosi. Meie planeerime uurida puukidega ülekantavaid haigustekitajaid Eestis järgmistes aspektides: 1. Uurida ülalmainitud haigustekitajate olemasolu ja levikut Eesti erinevates maakondades, mis lubab hinnata puukidega ülekantavate haigustekitajate tähtsust elanikkonna haigestumisele vabariigis; 2. Analüüsida puukidega levivate haigustekitajate lokaalsete Eesti tüvede fülogeneetilist seost teistes Euroopa riikides isoleeritud tekitajate tüvedega, mis võimaldab välja selgitada puukidega ülekantavate haigustekitajate levikuteid ja evolutsiooni nii Euroopas kui ka Eestis; 3. Selgitada puukidega levivate erinevate haigustekitajate kooseksisteerimist ja ühtesobivust puukides. Varajasemad uurimistööd on keskendunud põhiliselt ühe või kahe haigusetekitaja üheaegsele levikule puukide populatsioonis, kuid erinevate tekitajate kooseksisteerimine ühes puugis on peaaegu uurimata nii Euroopas kui Eestis. Uurimistulemused lubavad hinnata inimese nakatumisriski mitme haigustekitajaga samaaegselt pärast ühe puugi hammustust; 4. Uurida rändlindude osatähtsust puukide ja puukidega ülekantavate haigustekitajate importimisel ja eksportimisel Eestis. Varajasemad uuringud on näidanud, et lindudel on oluline osa borreelia ülemaailmsel levikul, kuid lindude osa teiste haigusetekitajate levikul on teadmata. Tuleb rõhutada, et puukidega levivate haigustekitajate uurimise aktuaalsus ja tähtsus Eestis põhineb ökoloogilistel iseärasustel, sest ainult Baltimaades (Eestis ja Lätis) kattuvad kahe haigustekitajate ülekandluses kõige olulisema puugiliigi I. ricinus´e ja I. persulcatus´e levikualad. Erinevate puugiliikide levikualade kattumine võib omada olulist tähtsust puukidega ülekantavate nakkuste epidemioloogias Balti riikides ning see võib osutuda täiuslikuks ja unikaalseks mudeliks puukidega ülekantavate tekitajate ja vektorite suhete uurimisel. Antud uurimistöö on esimene kompleksne puukidega ülekantavate haigustekitajate uurimine Eestis. See töö võimaldab välja selgitada varem Eestis uurimata puukidega ülekantavate haigustekitajate levikut vabariigis. Ka puukidega ülekantavate haigustekitajate levimustase puukide populatsioonis võimaldab määratleda kõrge ja madala nakatumisriski endeemilised alad Eestis. Antud töö võimaldab hinnata inimese nakatumisvõimalust mitme haigustekitajaga üheaegselt pärast ühe puugi hammustust, mis võib anda tunduvalt raskema kliinilise kulu kui ühe tekitajaga nakatumine. Täiesti uus aspekt uurimistöös on rändlindude osatähtsuse uurimine nii puukide kui ka puukidega haigustekitajate importimisel Eestis.
Tick-borne pathogens (TBP) transmitted by ticks, principally Ixodes ricinus and I. persulcatus, are widely spread and have a big impact on human health in Europe. Some TBP, like tick-borne encephalitis virus (TBEV) and Borrelia are well studied pathogens and diseases caused by them (Lyme borreliosis (LB) and Tick-borne encephalitis (TBE) are widely distributed and well recognized diseases both in Europe and in Estonia. In contrast, other TBP, like Ehrlichia, Anaplasma and Babesia are not so well known and characterized in spite of the fact that human granulocytic ehrlichiosis (HGE) and babesiosis have been reported during the last decades in humans. We are going to investigate TBP in Estonia in several aspects: 1. to investigate the presence and prevalence rate of above mentioned TBP in different parts of Estonia, what may help to evaluate the significance of TBP for human morbidity in Estonia; 2. to analyze phylogenetic relationships of local Estonian TBP strains with strains from other European countries, what may reveal ways of spreading and evolution of TBP in Europe and Estonia; 3. to detect co-existence and compatibility of several TBP in ticks. Previous TBP studies in tick population have been concentrated on only one or two pathogens simultaneously. However co-existence of several TBP in one tick is almost unknown either in Europe or in Estonia. Results of this study may help to evaluate risk of human co-infection by several TBP after bite of one tick in endemic area; 4. to estimate the role of migrating birds in spreading of TBP by ticks imported to Estonia. Previous studies showed that birds play an important role for worldwide distribution of Borrelia species, but the role of birds for dissemination of other TBP and ticks is still unknown. The importance of TBP studies in Estonia is defined by the particularity that only in Baltic countries, (Estonia and Latvia) the distribution of two species of ticks, I. ricinus and I. persulcatus overlaps. The co-existence of different tick species could serve as an unique model for investigation of TBP and relationship of different vectors in Baltic countries. This study will be the first complex TBP investigation in Estonia. This allows us to detect TBP which have not been studied until now in our country. The evaluation of TBP prevalence rate in tick population will define high and low endemic areas with co-existence of several tick-borne pathogens in Estonia. Results of this study may help to evaluate risk of human co-infection by several TBP after one tick attachment in endemic areas, which can cause more severe disease compared to monoinfection. The new aspect in TBP study is evaluation of migrating birds’ significance in import of ticks and therefore new TBP in Estonia.