"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF5423
ETF5423 "Antennaalsete retseptorite funktsioon naksurlaste ja jooksiklaste elupaiga, toidu ning liigikaaslaste otsingus (1.01.2003−31.12.2006)", Enno Merivee, Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.
ETF5423
Antennaalsete retseptorite funktsioon naksurlaste ja jooksiklaste elupaiga, toidu ning liigikaaslaste otsingus
Function of antennal receptors of click beetles and ground beetles in searching for habitat, food and conspecific beetles
1.01.2003
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB435 Põllumajanduse ajalugu4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
PerioodSumma
01.01.2003−31.12.2003150 000,00 EEK (9 586,75 EUR)
01.01.2004−31.12.2004150 000,00 EEK (9 586,75 EUR)
01.01.2005−31.12.2005148 235,29 EEK (9 473,96 EUR)
01.01.2006−31.12.2006151 200,00 EEK (9 663,44 EUR)
38 310,90 EUR

Elektrofüsioloogiliste katsetega 1. selgitatakse mõnede tähtsamate kahjurnaksurlaste emasmardikate feromooni toimet nii isas- kui emasmardikate antennaalsetele haisteretseptoritele; 2. selgitatakse saaklooma, liigikaaslaste ja biotoobi-spetsiifiliste taimede lõhnade toimet erinevate jooksiklaste tundlaretseptoritele; 3. identifitseeritakse termo- ja hügroretseptorid mõnede naksurlaste ja jooksiklaste tundlatel; 4. identifitseeritakse tundlate mehhanoretseptorid ja selgitada mehhanoretseptorite suunatundlikkust selgitamaks nende võimalikku osalemist tuule suuna detektoritena lõhnade poolt esile kutsutud anemotaktilistes käitumisreaktsioonides. 5. Käitumiskatsetega selgitatakse kas, ja kui siis mil viisil (kemotaksis, anemotaksis, kemokinees) haistmine mõjutab saaklooma asukoha kindlaksmääramist jooksiklastel. 6. Kogutakse uurimismaterjali magistri ja doktoritööde tegemiseks. Töö peaks andma olulist täiendavat informatsiooni tundlaretseptorite osast toidu leidmisel ja elupaiga valikul erinevatel jooksiklastel ning aitab selgitada mõningaid tähtsaid otsingu mehhanisme. Töö aitab sügavamalt ja mitmekülgsemalt mõista naksurlaste feromoon-kommunikatsiooni süsteemi mõningaid põhiprobleeme.
Main objectives of the project are: through single-sensillum electrophysiological experiments: 1. To explain the effect of female pheromone to males' as well as females' antennal olfactory receptors of some most destructive click beetles. 2. To explain the influence of the odours of preys, conspecific beetles and biotope specific plants to antennal chemoreceptors of different ground beetles. 3. To identify thermo- and hygroreceptors on the antennae of some ground beetles and click beetles. 4. To identify mechanoreceptors on the antennae of the beetles, and to study directional sensitivity of the identified mechanoreceptors in order to explain their possible role in detecting of the wind direction in anemotactic beahavioural responses evoked by odours. 5. Through behavioural experiments to explain whether and how (chemotaxis, anemotaxis, chemokinesis) olfaction influences detecting the location of prey in ground beetles. 6. To collect research material for MSc and PhD dissertations. The work should give important additional information about the role of antennal receptors in prey detection and habitat selection in different ground beetles. Some respective searching mechanisms will be tried to explain. Some basic problems of the pheromone communication system in click beetles will be tried to explain also.