See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6212
ETF6212 "Režiimitoetus uutes demokraatiates: Balti andmestik 1993-2004 (1.01.2005−31.12.2008)", Piret Ehin, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond.
ETF6212
Režiimitoetus uutes demokraatiates: Balti andmestik 1993-2004
Regime Support in New Democracies: Data from the Baltic States 1993-2004
1.01.2005
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.13. RiigiteadusedS170 Poliitikateadused, administreerimine 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskondkoordinaator01.01.2005−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005141 176,47 EEK (9 022,82 EUR)
01.01.2006−31.12.2006144 000,00 EEK (9 203,28 EUR)
01.01.2007−31.12.20070,00 EEK (0,00 EUR)
01.01.2008−31.12.2008144 000,00 EEK (9 203,28 EUR)
27 429,38 EUR

Demokraatlike režiimide püsimajäämine sõltub olulisel määral kodanike väärtushinnangutest ja poliitilistest hoiakutest. Ehkki demokratiseerumise "kolmas laine" on suurendanud huvi tegurite vastu, mis tingivad kodanikkonna toetuse demokraatlikele režiimidele, on arusaam avaliku poliitilise toetuse allikatest ja dünaamikast siiski lünklik. Käesolev uurimisprojekt aitab kaasa režiimitoetust käsitleva uurimisprogrammi väljakujunemisele, keskendudes kahele eesmärgile: (a) luua selgem teoreetiline raamistik režiimitoetuse, selle komponentide ja seda määravate tegurite uurimiseks, tuginedes olemasolevale teoreetilisele ja empiirilisele kirjandusele; (b) testida senistest uuringutest ja teoreetilisest kirjandusest tuletatud hüpoteese uute indiviidi-tasandi andmetega uuringust New Baltic Barometer (1993-2004). Projekt tugineb seniste uuringute tulemustele, mille kohaselt režiimitoetus on mitmemõõtmeline nähtus. Kontseptuaalse segaduse vältimiseks tuleb eristada toetust poliitilisele kogukonnale, demokraatiale kui valitsusvormile ning hinnanguid režiimi toimimisele. Projekt testib nimetatud analüütiliste kategooriate empiirilist paikapidavust, kasutades erinevaid poliitilise toetuse operatsionaalseid indikaatoreid. Kooskõlas põhimõttega, et makrosotsiaalsete protsesside mõistmiseks tuleb uurida nende lähtepunkte mikrotasandil, üritab käesolev projekt teha kindlaks tegurid, mis mõjutavad režiimitoetust indiviidi tasandil. Uurimisprojekt võtab vaatluse alla laiemat tähelepanu pälvinud teoreetilise vastuolu kultuuriliste ja uusinstitutsionalistlike (ratsionaalse valiku) teooriate vahel. Kultuuriliste teooriate kohaselt on poliitiline toetus uutes poliitilistes režiimides eksogeenne, peegeldades valitsevaid väärtushinnanguid, pikaajalisi ajaloolisi ja poliitilisi traditsioone ning indiviidide sotsialiseerumiskogemusi. Institutsionaalne lähenemine seevastu väidab, et poliitiline toetus uutes demokraatlikes režiimides on endogeenne, peegeldades kodanike rahulolu demokraatlike institutsioonide toimimise ja valitsemise tulemustega. Nimetatud teoreetilistest lähenemistest tuletatud hüpoteese testitakse indiviidi-tasandi andmetega, mis pärinevad prof. Richard Rose'i juhitud avaliku arvamuse uuringust New Baltic Barometer (NBB). NBB on osa laiemast baromeeter-uuringute sarjast, mis mõõdab reaktsioone siirdeprotsessidele 15 post-kommunistlikus ühiskonnas. Balti riikides on läbi viidud viis küsitlusevooru; kuues voor toimub 2004 aasta sügisel. Senised voorud on hõlmanud intervjuusid 1000-2000 respondendiga igast Balti riigist. Uurimisgrupp on seadnud eesmärgiks esitada igal aastal vähemalt kaks artiklit kõrgetasemelistele rahvusvahelistele teadusajakirjadele retsenseerimiseks. Projekti tulemused on olulised nii Eesti kui ka rahvusvahelises kontekstis, aidates kaasa paremate teooriate, mõistete ning operatsionaalsete indikaatorite väljatöötamisele ning testides olemasolevate teooriate empiirilist paikapidavust uute andmetega. Ehkki tegemist ei ole rakendusuuringuga, omavad tulemused väärtust ka praktilise poliitikakujundamise jaoks, aidates mõista multietnilise elanikkonna reaktsioone režiimisiirdele ja rahvusriigi loomise protsessile (nation-building) Eestis ja teistes Balti riikides.
Mass values and attitudes are a key determinant of the survival and consolidation of democratic regimes. Although the "third wave" of democratization has spurred new interest in the logic of public support for democratic regimes, the sources and dynamics of mass political support in modern democracies are not well understood. The proposed project contributes to the emerging research program on regime support by (a) critically examining existing theoretical propositions about the components, determinants and correlates of regime support in new democracies, and (b) empirically testing these propositions with individual-level survey data from the New Baltic Barometer (1993-2004). The project builds on the assumption, central to the existing scholarship, that regime support is a multi-dimensional phenomenon. In measuring political support in the Baltic states between 1993 and 2004, the project distinguishes among support for the political community, support for democracy as a form of government, and approval of the regime's performance. The empirical validity of these analytical distinctions will be tested, using multiple operational indicators of political support. Consistent with the contemporary emphasis on the micro-foundations of macro-societal processes, the project seeks to identify individual-level determinants of regime support. Specifically, the project addresses a dominant theoretical controversy between cultural and neo-institutional (or rational choice) approaches. The cultural explanation regards political support as exogenous to the political system, arguing that trust in political institutions and incumbents is rooted in dominant cultural norms and individual socialization experiences. The institutional explanation, in contrast, argues that political trust reflects satisfaction with institutional performance and is, therefore, endogenous to the political system. Hypotheses derived from these theoretical perspectives are tested with individual-level data from the New Baltic Barometer (NBB), a cross-national survey study directed by Professor Richard Rose (University of Strathclyde, UK). The NBB is part of an ongoing programme of Barometer surveys monitoring mass response to transformation in 15 post-Communist societies of Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. To date, there have been five rounds of the survey, with a sixth round coming up in 2004. Each round involved between 1000 and 2000 face-to-face interviews in each of the three Baltic countries. The research team will submit at least two manuscripts to high-ranking international peer-reviewed journals during each year of project funding. The anticipated results are significant both internationally and in the Estonian context. The project contributes to the construction of better theories, concepts, and operational measures of regime support and its determinants and makes a contribution to the literature by systematically testing existing theoretical propositions with new data. The results have potentially significant policy implications, adding an interesting bottom-up perspective to our understanding of the processes of democratization, transition and nation-building in Estonia and the other Baltic states.