"Muu" projekt AU/8409
AU/8409 "Sensitiivsed tehnoloogiad ja Euroopa avalik eetika (STEPE) (1.06.2008−3.03.2011)", Jüri Ruus, Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut.
Grant Agreement Number 217815
AU/8409
Sensitiivsed tehnoloogiad ja Euroopa avalik eetika (STEPE)
Sensitive Technologies and European Public Ethics
Sensitive Technologies and European Public Ethics
1.06.2008
3.03.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS213 Sotsiaalstruktuuride uuringud5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.8. PsühholoogiaS263 Sotsiaalpsühholoogia5.1. Psühholoogia ja tunnetusteadused50,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikoolpartner01.06.2008−03.03.2011
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituutpartner01.06.2008−03.03.2011
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon
PerioodSumma
01.06.2008−03.03.201136 959,98 EUR
36 959,98 EUR
7. Raamprogramm

Projekt kuulub 7.raamprogrammi alajaotisesse "Teadus ja ühiskond" (SiS-2007-1.1.2.1 "Ethical frameworks of new technologies"). Tegemist on koostööprojektiga, milles koos TLÜ-ga osaleb 14 partnerülikooli ning mille koordinaatoriks on prof. George Gaskell Londoni Majandusülikoolist. STEPE projekti eesmärgiks on võrdlevalt uurida 25 Euroopa riigi avalikku arvamust sensitiivsete tehnoloogiate ja nendega seotud eetiliste dilemmade kohta. Projekt on multidistsiplinaarne ja kasutab erinevaid meetodeid: kavas on üle-Euroopaline arvamusküsitlusbiotehnoloogia ja eluteaduste kohta (Eurobaromeeter) ning intervjuud vastavatemaade eliidiesindajatega. Projekti raames on kavas välja töötada 2009.a. Eurobaromeetri küsimustikku lisatavad küsimused sensitiivsete tehnoloogiate kohta, arendada küsitlusandmete uudseid statistilise töötlemise viise, tagamaks valiidseid riikidevahelisi võrdlusi, ning välja töötada metoodika küsitlusandmete süstemaatiliseks seostamiseks riigisiseste teaduse ja tehnika indikaatoritega. Projekti väljundiks on argumenteeritud soovitused uute poliitikate väljatöötamiseks, mis tagaksid jätkusuutliku ja vastutustundliku tehnoloogilise innovatsiooni kogu Euroopa ja üksikriikide tasandil, avalikkuse teavitamine ning dialoogi arendamine avalikkuse ja ekspertide vahel teaduse ja tehnika arengu eetilistes küsimustes. Sihtrühmadeks on poliitikud, teadlased ja avalikkus.
The 'Sensitive technologies and European public ethics' (STEPE) project was established to help develop socially sustainable European and national innovation policies on technological innovation by contributing to early identification of potentially controversial technological developments and related public ethics. The issues relevant to key stakeholders in related areas were considered, as were the perceptions of citizens in European Member States.The Consortium provided academic input into the Eurobarometer Survey on the Life Sciences and Sensitive Technologies in 2010. The EB surveys on Biotechnology are internationally recognised as an authoritative, systematic and dispassionate assessment of the contours of public opinion. The data from these surveys provide both contemporary insights into public perceptions about sensitive technologies and time series data on the evolution and change in public opinion. Team members sought to enhance academic input and extract more relevant information from the survey data, so as to increase our understanding of the role of public ethics and opinion on the topic of biotechnology. First, the concept ‘public ethics’ was introduced, moving beyond public perceptions to acknowledge that ideas of equity, nature, and responsibility contribute to the public’s assessment of technological innovation. Second, and to maximize policy relevance, the survey findings were interpreted in the context of national policies on technological innovation and the ways in which national initiatives have, or have not, taken account of public ethics. Third, the consortium developed tools for valid cross national comparisons, going beyond much current research that merely compares means differences and percentages. Project work involved research, expert interviews, the design, analysis and reporting of the 2010 Eurobarometer survey on life sciences and biotechnology, and application of advanced multivariate statistical procedures to facilitate data analysis. Amongst other findings, investigations revealed that recent years have seen a shift in public concerns: the dominant issue is now related to the content of sensitive technological innovations. For example, pertinent questions relate to the safety of technologies, their usefulness in the context of decreasing resources, and whether there may be alternatives with more acceptable ethical and moral implications. In addition, many wished to be involved in decisions about new technologies when social values were at stake. In contrast to the survey results, stakeholders showed less enthusiasm for citizen participation as a governance tool. Excessive demand of participation combined with growing disinterest as well as the lack of real connection to the political process appeared to be a problem. Compared to other EU countries, Estonians appeared to be optimistic towards the new technologies.
KirjeldusProtsent
Alusuuring50,0
Rakendusuuring30,0
Katse- ja arendustöö20,0