"Muu" projekt 275L
275L "Paldiski Lõunasadama süvendusaegne seire (15.09.2002−11.07.2003)", Tarmo Kõuts, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut.
275L
Paldiski Lõunasadama süvendusaegne seire
Monitoring of the Paldiski South Harbour dredging operations
Paldiski Lõunasadama süvendusaegne seire
15.09.2002
11.07.2003
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt35,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia35,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaT181 Kaugseire2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)30,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikoolpartner15.09.2002−11.07.2003
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituutpartner15.09.2002−11.07.2003
AsutusRiikTüüp
OÜ Wetmen
PerioodSumma
15.09.2002−11.07.20031,00 EEK (0,06 EUR)
0,06 EUR
muu - > siseriiklik leping

Paldiski Lounasadama süvendusaegse seire pohiliseks eesmärgiks on tööde käigus vette sattuva holjumi leviku ja sellega seonduva keskkonnamoju ulatuse kvantitatiivne määramine Pakri lahes. Kuna süvendustöid viiakse läbi erineva tehnika ja intensiivsusega, siis on seire raames oluline jälgida holjumi leviku ajalis-ruumilist dünaamikat. Rakendakse nii hüdrodünaamilise modelleerimise kui otseste mootmiste meetodeid, viiakse läbi tööde aegset mereelustiku seiret. Hüdrodünaamiline mudel kalibreeritakse hoovusemootmistega ja selle sisendis kasutatakse Paldiski Lounasadamas moodetud tuulekiirust ja suunda. Mudelarvutuste tulemusi verifitseeritakse sateliitseiresüsteemi MODIS vahenditega saadud holjumi jaotuste alusel. Modelleeritakse veealust valgusvälja Pakri lahe eri osades ja selle muutusi seoses korgeneud holjumisisaldusega. Lainetuse moju holjumi edasikandele hinnatakse parameetrilise lainemudeli abil. Pohjasetete struktuuri ja jaotust moodistatakse Paldiski Lounasadama süvendustööde piirkonnas enne tööde algust ja puistekohas tööde lopuperioodil. Merepohja elustiku seire viiakse läbi sagedusega 1 kord süvenduse ajal ja vahetult peale tööde loppu. Pakri lahe kalastiku liigilist koosseisu, arvukust ja pikkuselist jaotumist, aga ka vigastuste ning haiguste esinemist vaadeldakse nii süvendustöödest mojustatud alal ja kontrollalal. Linnustiku seire raames vaadeldakse tööde alale jäävate merelindude populatsioone, nende struktuuri ja kooslusi.
The monitoring during the dredging of the Southern Port of Paldiski is aimed at quantitative evaluation of the distribution of the suspended matter emitted in the course of work and its influence on the environment of Pakri Bay. As the intensity of dredging operations varies and different equipment is used, it is essential to observe the spatio-temporal dynamics of the spreading of suspended matter. Hydrodynamic modelling as well as direct measurements are applied and the monitoring of marine biota is carried out. The hydrodynamic model is calibrated using current measurements, and the wind velocity and direction, measured at the Southern Port of Paldiski, are employed as its input data. The results of model calculations are verified using the suspended matter distribution pattern obtained from the MODIS satellite information. The underwater light climate in different parts of Pakri Bay and its changes due to increased suspended matter concentrations are modelled. The influence of waves on the spreading of suspended matter is estimated using the parametric wave model. The structure and distribution of bottom deposits are studied in the dredging area before the work is started and at the disposal site at the final stage of dredging. The monitoring of bottom biota is performed once during the dredging and directly after the completion of the work. The species composition, number and length distribution of fish fauna of Pakri Bay, but also the occurrence of injuries and diseases are studied in the area affected by dredging as well as in the control area. Bird monitoring includes the survey of sea bird populations, their structure and assemblages in the dredging area.
KirjeldusProtsent
Alusuuring5,0
Rakendusuuring65,0
Katse- ja arendustöö30,0