"Ülikoolide arengufondid" projekt TF3418
TF3418 (TLÜ uuringufondi nõukogu koosoleku 27.11.2018 otsus nr 7.1-17/6) "Sotsiaalse ettevõtluse MA programmi sotsiaalse innovatsiooni uurimisrühm (1.01.2019−31.12.2019)", Zsolt Bugarszki, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut.
TLÜ uuringufondi nõukogu koosoleku 27.11.2018 otsus nr 7.1-17/6
TF3418
Sotsiaalse ettevõtluse MA programmi sotsiaalse innovatsiooni uurimisrühm
Social Innovation Research Group of the Social Entrepreneurship MA program
Sotsiaalse ettevõtluse MA programmi sotsiaalse innovatsiooni uurimisrühm
1.01.2019
31.12.2019
Kompleksprojekt
Ülikoolide arengufondid
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS214 Sotsiaalsed muutused, sotsiaaltöö teooria5.9 Teised sotsiaalteadused40,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.13. RiigiteadusedS170 Poliitikateadused, administreerimine 5.6 Politoloogia30,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaT180 Telekommunikatsioonitehnoloogia 2.2 Elektrotehnika, elektroonika, infotehnika30,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituutkoordinaator01.01.2019−31.12.2019
AsutusRiikTüüp
Tallinna ÜlikoolEesti Vabariikülikool
PerioodSumma
01.01.2019−31.12.20199 000,00 EUR
9 000,00 EUR

Hoolekandesektorid üle maailma seisavad silmitsi vajadusega tasakaalustada demograafilistest muutustest majanduslikust survest ja inimeste ootustest tingitud soovist saada läbipaistvaid teenuseid; õigeaegselt ja kohandatult vastavalt kodanike harjumustele ja vajadustele. See tähendab, et valitsused peavad otsima uusi võimalusi, kuidas avalike teenuseid osutatakse. Ühiskonna ootused teenuste suhtes muutuvad kiiresti uute tehnoloogiate mõju tõttu. Kodanikud ootavad, et valitsus oleks läbipaistev, avalikud teenused oleksid kiired ja tõhusad, kooskõlas nende (kodanike) soovide ja vajadustega. Nüüdseks on tehtud suuri jõupingutusi, et kaasluua, või kaasata uusi partnereid uute avalike teenuste kavandamisse, loomisesse ja rakendamisse. Eesti saavutus digitaalse ühiskonna loomisel annab meile võimaluse arendada, katsetada ja rakendada uuenduslikke lahendusi heaolusüsteemis ning Tallinna Ülikooli uus sotsiaalse ettevõtluse magistriprogramm võib olla optimaalne keskkond teadus- ja arendustegevuse programmide läbiviimiseks sotsiaalse innovatsiooni teemal. Põhialus rühma loomiseks on juba sätestatud ja on loodud rahvusvaheline ekspertide meeskond, et toetada sotsiaalse ettevõtluse MA programmi arendamist. Täpsemalt kuuluvad sellesse rühma kõrgetasemelised rahvusvahelist mainet omavad sotsiaalsed ettevõtjad, kes saavad uurimisrühmale tuua olulise võrgustiku, teadmistebaasi ja teadmisi. See töögrupp loob märkimisväärselt suuremad võimalused osaleda ka välis teadusuuringute rahastamise pakkumistes, mis tuleneb suurenevast koostöövõrgustikust üksikute töögrupi liikmete tipptasemest ning nende usaldusväärsusest rahvusvahelises teadus- ja arendustegevuse valdkonnas. Kavandatav sotsiaalse innovatsiooni uurimisrühm on multidistsiplinaarne, SOGOLASe rahvusvaheline teadus- ja arendustegevuse meeskonna eesmärgiks on uuenduslikud uurimis- ja arendusprogrammid järgmistes valdkondades:  Sotsiaalne innovatsioon teenuse kujundamisel  IKT-põhised lahendused ja e-teenused hoolekandesüsteemis  Ettevõtluse- ja jagamismajanduse lähenemine sotsiaalse mõju vaatenurgast  Sotsiaalne ettevõtlus
Welfare sectors across the world are facing the need to balance the contrast between economic pressures due to demographic changes and peoples’ rising expectations of receiving services that are transparent; timely and tailored to citizens’ habits and needs. This means that governments are pressured to look for new ways to deliver public services. Society’s expectations for services are rapidly changing due to the influence of new technologies. Citizens expect government to be transparent, public services to be fast and effective, in-tune with their wants and needs, and there is now an increased effort to ‘cocreate’, or involve many stakeholders in the design, delivery, and implementation of new public services. Estonia’s achievement in the establishment of a digital society gives us an opportunity to develop, pilot and implement innovative solutions in the welfare system and Tallinn University’s new Social Entrepreneurship MA program can be an optimal environment to conduct R&D programs in the topic of social innovation. The foundations for this group have already been laid and an active virtual international team of experts has been established for the purpose of supporting the development of the Social Entrepreneurship MA Programme. In particular this group includes high profile Social Entrepreneurs with international reputation who can bring a substantial network, knowledge base and expertise to the research group. The group will also therefore bring significantly increased capacity to bid for external research funding which arises from the expanding network and cutting edge nature of the work of the individual group members and their credibility in the international R&D arena. The proposed Social Innovation research group is a multidisciplinary, multinational R&D team of SOGOLAS aiming at innovative research and development programs in the following topics:  Social innovation in service design  ICT-based solutions and e-services in the welfare system  Entrepreneurship and sharing economy approaches from the perspective of social impact  Social entrepreneurship