See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu (EKKM)" projekt EKKM14-305
EKKM14-305 "Interaktiivse teabekeskkonna "Kreutzwaldi sajand: eesti kultuurilooline veeb" arendamine (1.01.2014−31.12.2018)", Marin Laak, Eesti Kirjandusmuuseum.
EKKM14-305
Interaktiivse teabekeskkonna "Kreutzwaldi sajand: eesti kultuurilooline veeb" arendamine
1.01.2014
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu (EKKM)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH390 Üldine ja võrdlev kirjandusteadus, kirjanduskriitika, kirjandusteooria 6.2. Keeleteadus ja kirjandus90,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.6. ArvutiteadusedP175 Informaatika, süsteemiteooria1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)10,0
AsutusRollPeriood
Eesti Kirjandusmuuseumkoordinaator01.01.2014−31.12.2018
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.20144 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.20155 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.20165 000,00 EUR
14 000,00 EUR

Projekt vastab EKKMII kultuurimälu mooduli eesmärkidele (punktides 3.2.1 ja 3.2.3): tegu on Eesti Vabariigi kõrgkultuuri tutvustava veebikeskkonnaga, mille aluseks on traditsioonidele toetuv tervikkäsitlus eesti kirjandusloost. Projekti sisuks on andmebaaside ja kirjandike veebileksikoni loomine, EKLA kogude digiteerimine ning andmete esitamine interaktiivse teabekeskkonna vormis. KSi täitmise eelduseks olev uurimistöö teostatakse alusprojektis „Eesti kirjanduse formaalsed ja mitteformaalsed võrgustikud kultuuriloo allikate põhjal“ (IUT 22-2, Laak) ning siinne projekt on IUTi-teema vanema eesti kirjandusajaloo mooduli rakendusväljundiks. KS on kasutajasõbralik eesti kultuuriloo „elukeskkond“, mugav ning sisurikas teabe- ja õpikeskkond, mis lisaks autentsete allikate kättesaadavaks muutmisele pakub suurel hulgal lisaväärtust. Interaktiivsete seoste kaudu on pakutud ideid uuteks uurimismeetoditeks ja -teemadeks. Mõõdetavaks tulemuseks on siin KS kasutuse statistika, mis on tõusnud aasta-aastalt. Selle hoidmiseks ja suurendamiseks tuleb järjepidevalt tegeleda mitte ainult KS sisu arendamise, vaid ka hooldamise ja käigushoidmisega. Tuleviku KSi saaks kirjeldada järgmiste punktide abil: - KS on kujunenud EKMi atraktiivseks visiitkaardiks. KS teenindab KM kultuuriloolise arhiivi kogude kasutajaid ja on abiks avaliku arhiiviteenuse pakkumisel digitaalselt. - KS sisu arendamine ja digiteerimine toob välja kultuuriajalooliselt olulisema osa arhiivist ja on jäänud selle suurimaks n-ö tellijaks; - arhiivimaterjalide digitaalse avamise kaudu on KSi digitaalarhiiv kujunenud kultuurilooliste materjalidele baasiks kultuuriajakirjandusele; - kooskõlas 2014-st üha enam haridusse suunatud kultuuripärandi digiteerimise eesmärkidega – pakub KS EKMi arhiivides leiduvaid allikmaterjale nii gümnaasiumi kui kõrgkooli astmete õppekavadest lähtuvalt; kuid pakub kultuurimälus olulisi tekste ja allikmaterjale ka kogu avalikkusele; - on loodud sobiv keskkond, mis võimaldab luua seoseid ainete vahel nii põhikooli ja gümnaasiumihariduses kui ka kõrgkoolide kultuuriloo ja vanema kirjandusloo kursustel; - kaasaegsele õppijale ning noorele uurijale harjumuspärases interaktiivses vormis on kättesaadavaks tehtud ekspertteadmisega rikastatud autentsed kirjandusajaloolised tekstid, käsikirjad, arvustused ning kirjanike leksikon koos isikulooliste fotokogudega; - eesti kultuuri ja kirjandusloo uurimiseks on käesoleva projekti lõpuks ära tehtud aja- ja ressursimahukas eeltöö - materjalide valik, koondamine ja seostamine. Eriti noorel uurijal on siit lihtne edasi jõuda omaenda uurimisteemadeni, ilma et tekiks oht suurtes ja arvukates andmebaasides uppuda ning sealt teemakohast materjali üles leida, sobivat välja sõeluda ning üksikute ühikute ümber kõnekat konteksti luua. - KSi ülesehitusprintsiip – autentsete allikate esitamine ning nende ajaline ja sisuline kõrvutamine – pakub keskkonda mistahes punktist sisenedes uusi ning sageli ka ootamatuid seoseid, äratundmisi ning ahaa-elamusi, mis on viljakaks aluseks uute uurimisideede pakkujana nii humanitaarainete õpetajatele, juhendajatele kui noortele, aga ka lihtsalt kultuuriloo huvilistele; - tõusnud on KS tuntus ja kasutatavus rahvusvaheliselt, sest KS pakub kultuuriloo allikate esitamise uut tüüpi andmemudelit; - KS kui tekstikorpuse ressurss on kasutusele võetud vanema kirjakeele uurimiseks. KSi interaktiivse digiarhiivi sisese seostevõrgu laiendamise tulemuseks on – KSi kujunemine kirjanduse ja kultuuriloo mugavaks õppe- ja uurimisbaasiks, kus teemakohased allikmaterjalid on esitatud seostevõrgustikuna nii, et otse oma arvuti- või telefoniekraanil saab allikatega tutvuda, kulutamata aega nende otsimiseks mitmest eri arhiivist. Projekti tulemused ja täitmisega seotud uued ideed ja lahendused pakuvad empiirilist ja teoreetilist materjali uuringuteks nüüdisaegses digitaalhumanitaaria teadusvaldkonnas ja digitaalse meedia kasutajauuringute läbiviimiseks. TARKVARA ARENDUS KSi keskkond on seniste arengute käigus olnud seotud mahukate tarkvara arendustöödega. Siinses EKKMII projektis tehtud sisuarendustöödele lisaks otsitakse võimalust veebikeskkonna tarkvara uuendamiseks eesmärgiga viia 10 aastat vana tarkvaralahendus nüüdisaegsemale alusele. Põhieesmärgiks on avada sisselogitav isiklik kasutajakeskkond „Minu sajand“. Siin saaks kasutaja võimaluse valida, salvestada ja kommenteerida teda huvitavaid materjale ning nende alusel valminud tunnikonspekte ja õpiülesandeid koolis. Samuti annaks seesugune kasutuskeskkonna individualiseerimine kultuuriloohuvilisele võimaluse keset üldist virtuaalset uurimissaali luua oma käe järgi seatud uurimislaud.