"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6950
ETF6950 "Gastrointestinaalne puudulikkus ja intra-abdominaalne hüpertensioon intensiivravi haigetel (1.01.2007−31.12.2009)", Joel Starkopf, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond.
ETF6950
Gastrointestinaalne puudulikkus ja intra-abdominaalne hüpertensioon intensiivravi haigetel
Gastrointestinal failure and intra-abdominal hypertension in intensive care patients
1.01.2007
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.7. Kliiniline meditsiinB590 Anestesioloogia, intensiivravi 3.2. Kliiniline meditsiin (anestesioloogia, pediaatria, sünnitusabi ja günekoloogia, sisehaigused, kirurgia, stomatoloogia, neuroloogia, psühhiaatria, radioloogia, terapeutika, otorinolarüngoloogia, oftalmoloogia)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Arstiteaduskondkoordinaator01.01.2007−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007270 000,00 EEK (17 256,15 EUR)
01.01.2008−31.12.2008270 000,00 EEK (17 256,15 EUR)
01.01.2009−31.12.2009259 200,00 EEK (16 565,90 EUR)
51 078,20 EUR

Gastrointestinaalne puudulikkus (GIP) on mõiste, mida intensiivravis üha sagedamini kasutatakse, kuid mis seni on üheselt defineerimata. Pikaajalise intensiivravi sagedasim tüsistus on hulgiorganpuudulikkus (üheaegselt esineb mitme organsüsteemi puudulikkus: nt. südame-, hingamis-, neerude, maksapuudulikkus, jm.). Oleme veendunud, et seedetrakti puudulikkus on hulgiorganpuudulikkuse oluline osa. Meie uurimistöö esmaseks eesmärgiks on prospektiivses uuringus välja töötada kliinilisel sümptomaatikal põhinev GIP skoor ja hinnata selle abil GIP mõju intensiivravi haigete surevusele ja ravi kestvusele. Viimastel aastatel on pööratud üha rohkem tähelepanu intra-abdominaalse rõhu (IAP) rollile organpuudulikkuste patogeneesis. Oma esialgsete uuringute põhjal võime väita, et intra-abdominaalse hüpertensiooniga (IAP > 20 mmHg) kaasneb tõusnud surevus ja pikeneb patsientide intensiivravil viibimine. IAP, gastrointestinaalse puudulikkuse ja maksa funktsiooni omavahelised seosed on ebaselged. Maksa funktsiooni hindamine kliinilises praktikas on suhteliselt keeruline. Viimastel aastatel on välja töötatud uus, vereplasma indotsüaanrohelise (ICG) kliirensil põhinev maksa funktsiooni hindamise metoodika. Seoseid ICG kliirensi ja kliiniliselt väljendunud gastrointestinaalse puudulikkuse ja/või intraabdominaalse hüpertensiooni vahel ei ole seni uuritud. Käsitlemata on ka mikrotsirkulatsiooni häirete roll GIP patogeneesis. Seetõttu on uuringu teiseks eesmärgiks selgitada kas ja mil määral kaasneb gastrointestinaalse puudulikkuse ja IAP tõusuga maksa funktsiooni (ICG kliirensi) langus. Lisaks soovime hinnata, kas gastrointenstinaalse funktsiooni häirega kaasnevad ka muutused mikrotsirkulatsioonis. Viimaste tuvastamiseks on planeeritud kasutada uudset orthogonal polarization spectral imaging (OPS) tehnikat. Uuringu tulemusel saadud andmete põhjal on võimalik edaspidi hinnata võimalike ravimeetodite efektiivsust. Käesolevas projektis planeeritud uuringud looksid uue uurimissuuna TÜ anestesioloogia ja intensiivravi kliinikus ja oleksid hea baas järgnevateks, ka rahvusvahelisteks mitmekeskuselisteks uuringuteks antud temaatikas.
Patients with multiple organ failure (MOF) are the most challenging group of patients in modern ICU-s. The gastrointestinal system is one of the clinically important failing organ systems in MOF. The functional status of the gastrointestinal tract, however, has not been weighed uniformly and consensus criteria for diagnosis of gastrointestinal failure (GIF) have not been established. Several scoring systems, developed to assess the severity of illness of critical patients do not account the gastrointestinal symptoms. In previous retrospective study we demonstrated that GIF is a relevant clinical problem accompanied with increased mortality and length of ICU stay. In present project we have designed a prospective study, where categorized GIF score, accounting the severity of GI symptoms, will be used to study the impact of GIF on outcome of ICU patients. The role of intraabdominal pressure (IAP) in the pathogenesis of organ failures has received increasing attention. The second aim of the present project is to investigate, whether development of GIF and intraabdominal hypertension are associated with impaired liver function. For this purposes indocyanine green plasma disappearance rate will be assessed in a subgroup of patients with intra-abdominal hypertension (IAP>20 mmHg). Also, we want to clarify whether gastrointestinal failure and intraabdominal hypertension are related tom microcirculatory alterations, which can be assessed by the aid of novel orthogonal polarization spectral imaging (OPS) technique (Cytoscan monitor). We believe that establishment of diagnostic criteria of GIF together with its prognostic value by present project will further facilitate research in this important area of intensive care medicine. We hope the studies will help to specify the treatment strategies, which could be implemented to avoid development of GIF as part of multiorgan failure.