See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)" projekt IUT3-2
IUT3-2 "Kultuurimuutused: tähendusloome teoreetilised väljad ja mehhanismid" (1.01.2013−31.12.2018); Vastutav täitja: Hannes Palang; Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur; Eraldatud summa: 639 000 EUR.
IUT3-2
Kultuurimuutused: tähendusloome teoreetilised väljad ja mehhanismid
Culturescapes in transformation: towards an integrated theory of meaning making
1.01.2013
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudS220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)35,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS213 Sotsiaalstruktuuride uuringud5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.30,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS230 Sotsiaalne geograafia5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.35,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituutkoordinaator01.01.2013−31.12.2018
PerioodSumma
01.01.2013−31.12.2013106 500,00 EUR
01.01.2014−31.12.2014106 500,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015106 500,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016106 500,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017106 500,00 EUR
01.01.2018−31.12.2018106 500,00 EUR
639 000,00 EUR

Projekti peamine eesmärk on analüüsida ruumilisuse, tekstuaalsuse ja rahvuse “rändavaid mõisteid” kultuurilise tähendusloome seisukohalt. Tähendusloome funktsionaalse “kohana” näeme me kultuuriruumi (culturescape) kui kollektiivse tähenduseloome praktikate võrgustikke, mis hõlmavad kollektiivsete tähenduste loomist, levitamist, kasutamist ja hoidmist ühiskonnas. Me loodame välja selgitada, kuidas uued ja vanad tähenduseloome mudelid vastastikuseid positsioone kultuuriruumi muutumise käigus mõjutavad. Samuti kavatseme me integreerida erinevad distsiplinaarsed lähenemised üheks epistemoloogiliseks strateegiaks, mis selgitaks nende kultuurisõlteliste tähendusloome protsesside loomust, mis argielus igapäevaselt toimivad ja tänu millele inimesed asju ja sündmusi kollektiivsete tähenduste vahendusel kogevad.
The main objective of the project is to approach the ‘travelling concepts’ of spatiality, textuality, and nation from the point of view of cultural meaning-making processes. The very site of meaning-making is viewed as culturescape – the web of collectively shared practices of meaning-formation that embraces the production, distribution, consumption and preservation of collectively shared meanings. Our intent is to understand how the old and new ways of meaning-making negotiate their positions in transforming the culturescape. Our intent is also to integrate approaches from various disciplines in order to propose an epistemological strategy for understanding culture-dependent meaning-formation processes that are at work in our everyday life and that constitute the way things and events are experienced by human beings in their corresponding cultural contexts.
Projekti eesmärgiks oli analüüsida ja selgitada ruumilisuse, tekstuaalsuse ja rahvuse mõisteid tähendusloome seisukohalt. Arendasime edasi kultuurilise jätkusuutlikkuse ideestikku eriti maastiku kontekstis, eelkõige läbi kultuurilise plahvatuse ja rajasõltuvuse omavaheliste seoste. Uurisime katkestuse (rupture) mõistet maastiku mõiste kontekstis. Empiirilistele töödele tuginedes on maastiku katkestused tingitud kahel põhjusel: esiteks järsk, äkiline muutus kas materiaalses maastikus või sotsiaalsetes ja poliitilistes struktuurides, mis omakorda väljenduvad maastikes; teiseks, katkestused maastiku mustrites ja suhetes, mis moodustab maastiku kompleksse, orgaanilise heterogeense ühenduse. Olulisel kohal on panus piiriuuringute valdkonda — nii hetkel tõusujoones arenevatesse Aasia piiriuuringutesse, kui ka põhivoolu ja regionaalsete piiriuuringute omavahelisse dialoogi, mis senini puudunud. Uurisime kultuurilist tähendusloomet erinevates ruumilistes kontekstides, kaasates projekti läbi erinevate uurimistööde nii jalakäijate ruumilised praktikad kui infrastruktuurid. Tegelesime kultuurisõltelise tähendusloome mudelite väljatöötamise, täiustamisega ja olemasolevate mudelite võrdleva analüüsiga. Võrreldi kultuurisõltelist tähenduseloome teoreetilisi mudeleid fenomenoloogias, hermeneutikas, sotsiaalpsühholoogias ja semiootikas Oluline projekti tulemus on sisendi saamine maastikulise lähenemisele kultuurilise tähendusloome perspektiivist, mida arendame edasi uues PUT projektis lähtuvalt urbaansuse ja ruraalsuse piiri -- ehk rurbaansus -- problemaatikast. Jätkame "maastiku" tähendusvälja ja rakenduste uuringuid.