See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5823
ETF5823 "Samblike levikumustrid Eesti lihhenofloora biogeograafilise analüüsi näitel" (1.01.2004−31.12.2007); Vastutav täitja: Andres Saag; Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 24 192 EUR.
ETF5823
Samblike levikumustrid Eesti lihhenofloora biogeograafilise analüüsi näitel
Distributional Patterns of Lichens Based on the Biogeographical Analysis of Estonian Lichen Flora
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB460 Füüsiline antropoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskondkoordinaator01.01.2004−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.200594 117,65 EEK (6 015,21 EUR)
01.01.2004−31.12.200490 000,00 EEK (5 752,05 EUR)
01.01.2006−31.12.200696 000,00 EEK (6 135,52 EUR)
01.01.2007−31.12.200798 400,00 EEK (6 288,91 EUR)
24 191,69 EUR

Projekti eesmärgid on: (1) Viia lõpule TÜ Eesti samblike herbaariumi elektrooniline andmebaasistamine. (2) Ülalnimetatud andmebaasi ja muude andmete (usaldusväärsed kirjandusallikad, teiste Eesti samblikke sisaldavate herbaariumite andmed) põhjal koostada Eesti samblikuliikide elektroonilised levikukaardid. (3) Analüüsida saadud levikukaarte statistiliselt ja selgitada välja võimalikud lokaalse iseloomuga levikumustrid ning sarnase levikumustriga liikide rühmad; seostada saadud levikumustreid erinevate bio-geograafiliste gradientidega, määratleda Eestit läbiva olulise fütogeograafilise piiri asukoht lihhenoloogilise info põhjal. (4) Selgitada välja samblikuliigid, mis paiknevad Eestis oma levila piiril; valitud liikide kohta koostada levikukaardid nende kogu areaali ulatuses. (5) Saadud levikuandmete ja nende analüüsi põhjal teha ettepanekud pisisamblike lülitamise kohta Eesti Punasesse raamatusse. Uurimistöö põhitulemused on kavandatud avaldada 6-7 teadusartiklina rahvusvahelise levikuga eelretsenseeritavates erialaajakirjades. Kõikide Eesti samblike (ca 950 liigi) levikukaartide trükkimist eraldi atlasena ei peeta vajalikuks, kuna tegemist on suhteliselt kiiresti vananeva teabega; olemasolevad levikuandmed ja vajadusel ka levikukaardid tehakse avalikuks internetis. Eesti samblikuliikide levikuandmete analüüs ja võimalike levikumustrite väljaselgitamine võimaldab iseloomustada Eesti lihhenoloora liigirikkust, omapära ja flooraelemendilist koosseisu. Osade liikide (nt. Eestis oma areaali piiril asuvate taksonite) puhul on põhjendatud nende tervikliku areaali väljaselgitamine ja sellistel juhtudel on saadud tulemused huvipakkuvad rahvusvahelises ulatuses. Projekti rakenduslik tähtsus on eelkõige seotud haruldaste liikidega - nende leviku kaardistamine peaks andma olulist infot selle kohta, millised liigid väärivad Eestis (või ka laiemalt) lülitamist Punasesse raamatusse ja /või tegelikke kaitsemeetmeid.
(1) To complete the electronic databasing of the Estonian herbarium of lichens in TU. (2) To compose the electronic distribution maps of lichens recorded in Estonia using the database mentioned above and other data (reliable literature sources, specimens in other herbaria). (3) To analyse the distribution maps statistically, determine the local distributional patterns, group the species with similar patterns; to connect the different distributional patterns with various bio-geographical gradients; to identify the location of the important phytoclimatic border in Estonia based on the geographic information of lichens. (4) To find out the lichen species that are situated at the limits of their distributional areas in Estonia; to prepare the complete distributional maps of selected taxa. (5) To propose microlichen species into the Red Data Book of Estonia. Main results of this project will be published in the form of 6-7 papers in international scientific journals Printing of distribution maps of all lichens recorded in Estonia (ca 950 species) as a separate publication - atlas - is not planned because distributional information needs to be complemented continuously; locality data and distribution maps will be made available on the internet. Analysis of distributional data of lichen species and the identification of different distribution patterns will characterize the lichen flora of Estonia, its species richness, specifications and composition of geoelements more precisely. Compiling the global distribution maps is justified for the species that occur in Estonia at the limits of their whole area; such maps would probably be of wider importance. Practical importance of the project is related to the study of rare species - their distribution maps (both local and global) will help to determine which of them should be included in the Red Data Book of Estonia and which ones need practical protective measures.