See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7354
ETF7354 "Omaeluloolisus Eesti kirjandusmaastiku osana" (1.01.2008−31.12.2011); Vastutav täitja: Leena Kurvet-Käosaar; Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Tallinna Ülikool, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 61 382 EUR.
ETF7354
Omaeluloolisus Eesti kirjandusmaastiku osana
POSITIONING LIFE-WRITING ON ESTONIAN LITERARY LANDSCAPES
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH390 Üldine ja võrdlev kirjandusteadus, kirjanduskriitika, kirjandusteooria 6.2 Keeled ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikoolkoordinaator01.01.2008−31.12.2011
Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituutkoordinaator01.01.2008−31.12.2011
Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituutkoordinaator01.01.2009−31.12.2011
Tallinna Ülikool, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituutkoordinaator01.01.2008−31.12.2011
PerioodFinantseerija poolt eraldatud summa
01.01.2008−31.12.2008259 200,00 EEK (16 565,90 EUR)
01.01.2009−31.12.2009248 832,00 EEK (15 903,26 EUR)
01.01.2010−31.12.2010226 188,00 EEK (14 456,05 EUR)
01.01.2011−31.12.201114 456,40 EUR
61 381,61 EUR

Projekti põhieesmärgiks on eesti kultuuriruumi kuuluvate omaelulookirjutuslike tekstide koha ja mõju määratlemine eesti kirjandus- ja kultuuriloos. Vaatamata rikkaliku ja nii vormilt kui temaatikalt mitmekesise omaelulookirjutusliku tekstikorpuse eksisteerimisele eesti kirjandusmaastikul ei ole eesti kirjandus- ja kultuuriuuringud senini omaelulookirjutuslikele tekstidele süstemaatilist kriitilist tähelepanu pööranud. Projekt avab uue uurimissuuna eesti kirjandusteaduses, rikastades ja mitmekesistades arusaama eesti kirjandustraditsioonist ning selle iseloomulikest tendentsidest ja paradigmadest. Projekti eesmärgiks on omaeluloolisuse iseloomulike joonte visandlik kaardistamine eesti kirjandusmaastikul kaasaegsete autobiograafiateooriate raamistikus keskendudes neljale põhilisele uurimissuunale. Võttes aluseks autobiograafiauuringuis olulise tõeväärtus versus kirjanduslikkus binaarsuse, analüüsitakse omaelulookirjutuslike tekstide marginaalsuse põhjusi eesti kirjandusruumis. Kesksel kohal on ka omaeluloolisuse, minaduse, subjektsuse ja identiteediga seotud küsimused, mida uurides on kavas jõuda eesti omaelulookirjutusele iseloomulike minaduse ja subjektsuse mudelite ja nende kujunemist mõjutanud eeskujude määratlemiseni. Omaette uurimissuuna moodustab eesti kirjandusmaastikul rikkalikku uurimismaterjali pakkuv ja autobiograafiauuringutes põhjalikult viljeldud soolisuse ja naisautobiograafia problemaatika. Neljas põhisuund keskendub žanriküsimustele omaeluloolisuse kontekstis, võttes vaatluse alla teatud autobiograafiliste žanrite (mälestused, memuaarid) eelistusel põhineva võimaliku omaeluloolisuse normi eesti kultuuriruumis. Projekti raames koostatakse ka veebiformaadiline omaelulooliste tekstide bibliograafia ja seni avaldamata omaelulooliste tekstide valikuline digitaliseeritud arhiiv, mis hakkab toimima nii teadustöö tugimaterjalina kui kesk- ja kõrgkooli õppevahendina. Projekti raames viiakse läbi kaks rahvusvahelist ja üks eestikeskne teaduskonverents, projekti tulemusi ja arengut on kavas tutvustada rahvusvahelistel konverentsidel ja projekti põhitäitjate publikatsioonide kaudu, kaasa arvatud omaeluloolisusele keskenduvad teadusajakirjad ja –kogumikud. Projekti raames ilmub kolm teadusartiklite kogumikku.
The main objective of the project is the critical positioning of life-writing in Estonian literary and cultural history via the compilation of a dynamic corpus of life-writing texts belonging to Estonian literary landscapes and the critical analysis of a selection of Estonian life-writing texts within the theoretical framework of autobiography/ life-writing studies. Regardless of the existence of a rich and diverse body of life-writing texts as well as of autobiography (life-writing) studies as an internationally recognized field of scholarly study, life-writing has so far received minimal critical attention in Estonian literary history and criticism. The project opens a new direction of research in Estonian literary scholarship, enriching and diversifying the concept of Estonian literary tradition. The project seeks to explore Estonian life-writing via four main research directions. First, the reasons for the marginality of life-writing texts in Estonian literary history and criticism will be analyzed taking as a theoretical starting point the binary of truth-value versus literary value. The second range of issues is centered around selfhood, subjectivity and identity with an aim of sketching possible models of selfhood and subjectivity in Estonian life-writing. The third research direction focuses on the problematics of gender and women’s life-writing, an important sub-field of autobiography studies since the emergence of the field. Fourth focus is centered around genre-related issues in Estonian life-writing, in particular the paradigmatic position of certain autobiographical genres (e.g., memoirs) on Estonian literary landscape and the possible norm of life-writing issuing from this. In addition, a web resource consisting of a bibliography of Estonian life-writing texts and a digital archive of a selection of formerly unpublished life-writing texts will be created as part of the project with an aim of facilitating further research in the field and creating a study resource both on high school and university level. Three conferences, one of them concentrating on Estonian life-writing and two with more international focus will be organized as part of the project, each of them followed by a collection of essays.