See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF8097
ETF8097 "Innovatsioonipoliitika ja ebaühtlane areng (1.01.2009−31.12.2011)", Erik Reinert, Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond.
ETF8097
Innovatsioonipoliitika ja ebaühtlane areng
Innovation Policy and Uneven Development
1.01.2009
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.13. RiigiteadusedS170 Poliitikateadused, administreerimine 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.34,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS188 Arenguökonoomika5.2 Majandusteadus ja ärindus33,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika5.2 Majandusteadus ja ärindus33,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskondkoordinaator01.01.2009−31.12.2011
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009184 320,00 EEK (11 780,20 EUR)
01.01.2010−31.12.2010184 320,00 EEK (11 780,20 EUR)
01.01.2011−31.12.201111 780,40 EUR
35 340,80 EUR

Viimastel aastakümnetel on toimunud olulised muutused teaduse, innovatsiooni ja sotsiaal-majandusliku arengu vaheliste suhete mõistmisel; (rahvuslikud) innovatsioonisüsteemid ja seotud lähenemised on muutunud nii keskseks teoreetiliseks kui ka poliitikakujundamise lähtepunktiks. Alates 2003. aastast on kasvanud ka „avatud innovatsiooni“ kontseptsiooni olulisus. Samas on üha selgemaks muutunud antud kontseptsioonide sobilikkuse probleemid arenguriikide ja konvergeeruvate (ctaching-up) majanduste jaoks. Mainitud lähenemised pärinevad arenenud riikidest ja neid illustreeritakse näidetega kõrgtehnoloogilistest ja teadmistepõhisest ettevõtetest, kuid konvergeeruvate majanduste struktuur on radikaalselt erinev. Seetõttu ei ole ka ebaühtlase arengu (uneven development) vältimiseks kitsad, ainult T&A kesksed, innovatsioonipoliitikad kõige sobilikumad. Käesoleva uurimisprojekti eesmärgiks on uurida, sünteesida ning käsitleda tänapäevase innovatsioonialase kirjanduse ja innovatsioonipoliitika argumentatsiooni probleeme ning pakkuda välja sobilik raamistik arenevate ja konvergeeruvate majanduste jaoks. Taotlejad kavatsevad täiendada mainitud lähenemisi oluliste aspektidega nagu näiteks keskus-perifeeria (core-periphery) suhted ja tehnoloogilis-majanduslikud (techno-economic) paradigmad. Seeläbi saab olema tegemist trans-distsiplinaarse uurimisprojektiga, mis ühendab tehnoloogilise arengu, majandusarengu ning avaliku halduse ja halduspoliitika. Uurimistöö elluviimiseks luuakse rahvusvaheline meeskond, mida juhivad professorid Erik. S Reinert ja Carlota Perez (mõlemad Tallinna Tehnikaülikoolist), kelle senine teadustöö andnud suure panuse ebaühtlase arengu põhjuste mõistmiseks. Nad mõlemad on ka tuntud poliitikanõustajad. Poliitikakujundamise dimensiooni tugevdatakse veelgi läbi kahe silmapaistva poliitikaanalüüsi eksperdi kaasamise, kes soovivad oma senist kogemust kasutada oma doktoritöödes. Lisaks kaasatakse meeskonda veel kaks doktoranti ja kaks magistranti. Noorte teadlaste kaasamine rahvusvahelistesse teadusvõrgustikesse on projekti oluliseks kõrvaleesmärgiks. Käesolev uurimisprojekt panustab nii teoreetilise diskursuse kui ka poliitikate analüüsi ja elluviimise arendamisele ning seeläbi mõjutab oluliselt nii Eesti teadust, majandust kui ka ühiskonda.
Over the past decades, there has been a major shift in the understanding of the relationships between research, innovation and socio-economic development; the concept of (national) innovation systems and its derivatives are central ones both in the theoretical discourse as well as in policy-making. The importance of ‘open innovation’ approach is growing also rapidly since its first introduction in 2003. However, the limitations of the applicability of these approaches in the context of catching up economies have become increasingly obvious. The above approaches originating from developed countries are illustrated mainly with case studies of high-technology knowledge-based companies, yet, the structure of catching up economies is radically different. Consequently, narrow R&D centric innovation policies alone are not actually particularly helpful to avoid uneven development. The objective of the current research project is to examine, synthesize and discuss the weaknesses of modern innovation literature and argumentation for innovation policies, and to propose a more suitable framework for developing and catching up economies. The applicants propose to complement these approaches with series of additional aspects such as, core-periphery relations and techno-economic paradigms. This way, this will be transdisciplinary research combining technological development, economic development and public policy. For the implementation of the research an international team is established, lead by Professors Erik S. Reinert and Carlota Perez (both Tallinn University of Technology), whose works are seminal in understanding reasons behind uneven development. Both are also well-known policy consultants. The policy dimension is even further strengthened by the involvement of two outstanding local policy analysts who want to utilize their experience in their PhD research. Two additional PhD students and two MA students are involved. The integration of young researchers into international research networks in an important side-objective the project. The current research project is contributing both to the advancement of the theoretical discourse as well as policy analysis and implementation, and thus impacting the Estonian science, economy and society.