See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Muu" projekt AR12060
AR12060 "Radionukliidide põhjaveest eraldamise tehnoloogia optimeerimine, tekkivate radioaktiivsete jäätmetüüpide ja koguste väljaselgitamine ning veepuhastusjaama kiirgusriskide hindamine (1.01.2012−31.08.2015)", Anna Goi, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keskkonnakaitse ja keemiatehnoloogia õppetool.
AR12060
Radionukliidide põhjaveest eraldamise tehnoloogia optimeerimine, tekkivate radioaktiivsete jäätmetüüpide ja koguste väljaselgitamine ning veepuhastusjaama kiirgusriskide hindamine
Optimisation of radionuclides removal technology from groundwater, investigation of radioactive waste production and estimation of water purification plants related risks
Radionukliidide põhjaveest eraldamise tehnoloogia optimeerimine, tekkivate radioaktiivsete jäätmetüüpide ja koguste väljaselgitamine ning veepuhastusjaama kiirgusriskide hindamine
1.01.2012
31.08.2015
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
SA Archimedes toetus, National R&D program "Environment". Programm "Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine".
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
AsutusRiikTüüp
Sihtasutus Archimedes
PerioodSumma
01.01.2012−31.08.201576 000,00 EUR
76 000,00 EUR

Euroopa Liidu joogivee direktiivi 98/83/EÜ ning Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 82 on seatud joogivee poolt põhjustatud efektiivdoosile viitetase 0,1 mSv/aastas. Viitetaseme ületamisel lasub veekäitlejal kohustus leida võimalusi efektiivdoosi põhjustavate nukliidide vähendamiseks, võttes arvesse rakendatud meetmete tõttu vähenenud riski ning riski vähendamise majanduslikku kulu. Mitmel pool Põhja-Eestis (sh Viimsi Vesi AS) kasutatakse joogivee tootmiseks põhjavett, mis ei vasta seadusandluse nõuetele, kuid sobivate puhastustehnoloogiate puudumise tõttu ei olda võimelised täitma seaduses sätestatud kohustusi. 2008. a teostati AS Viimsi Vesi veepuhastusjaama projektile radioaktiivsete jäätmete koguste ning nende poolt põhjustatud efektiivdooside eksperthinnang. Hinnangu aluseks võetud AS-i Viimsi Vesi puurkaevude 228Ra ja 226Ra aktiivsuse kontsentratsioonide ning projekteeritud tootmisvõimsuse põhjal leiti, et puhastusjaama aastas läbivad 228Ra ja 226Ra koguaktiivsused on keskmiselt vastavalt 551 ja 440 MBq. Nimetatud numbrid ületavad mitme suurusjärgu võrra Kiirgusseaduses sätestatud radionukliidide aktiivsuste vabastustasemete piirmäärasid (104 Bq 228Ra ja 105 Bq 226Ra jaoks), millest väiksemate koguste puhul kiirgustegevusluba taotlema ei pea. Leiti, et veepuhastusfiltrite uhtevee Ra-rikastustase ületab mitme suurusjärgu võrra Kiirgusseadusega kehtestatud vabastustasemeid. Puhastusjaama doosikiirustee hinnangutest järeldati, et töötajate efektiivdoosid jäävad alla Kiirgusseaduses kehtestatud piirmääradele. Arvutatud doosikiirused (0,37 mSv/a mahutite läheduses ja 0,18 mSv/a filtrite vahetus läheduses) jäävad ka allapoole elanikkonnale seatud piirmäära. Nimetatud hinnangute juures on tehtud mitmete oluliste sisendandmete puudumise tõttu Ra dünaamika kohta lihtsustavaid eeldusi, mistõttu sisaldavad leitud väärtused suuri määramatusi. Projekt täidab kolme eesmärki: 1) kontrollida ja arendada AS Viimsi Vesi pilootseadmel väljatöötatud tehnoloogiat radionukliidide kõrvaldamiseks põhjaveest tööstuslikus mastaabis; 2) selgitada välja puhastusprotsessis tekkivate radioaktiivsete jäätmete tüübid ja kogused; 3) teostada veepuhastusjaama kiirgusriskide hindamine jaama töötajale ja elanikkonnale. Uus, menetluses olev Euratomi ohutuse standardi direktiiv klassifitseerib veekäitlusjaamad NORM-jäätmeid tootvateks üksusteks. See uuendus muudab komplekssete uuringute läbiviimise AS Viimsi Vesi taolistes puhastusjaamades eriti aktuaalseks.
The indicative dose of 0.1 mSv/year for radiological parameter has been set in the Council Directive of the European Union on the Quality of Water Intended for Human Consumption (98/83/EC) and in the Estonian Regulatory Act (RTL 2001/100/1369). In many places of northern Estonia (including Viimsi parish) groundwater from Cambrian-Vendian aquifer is used as a drinking water source. The radiological parameter of this drinking water exceeds the indicative dose set by the legislation due to the lack of appropriate treatment technologies. The main objectives of the project are as follows: 1) to control and develop the technology designed on the Viimsi Vesi Ltd. pilot unit for the radionuclides elimination in groundwater on a full-scale; 2) to determine the radioactive waste types and quantities of the filter washing process; 3) to make the radiation safety assessment of the water treatment plant for personnel and the general public. The new Euratom Basic Safety Standards Directive classifies naturally occurring radioactive material (NORM)-waste produced by water treatment plants as producing units. This advancement of the Directive makes the conduction of a holistic research for the Viimsi Water Ltd. type water treatment plants of particular relevance.
KirjeldusProtsent
Katse- ja arendustöö100,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut
Viimsi Vesi AS