"Personaalse uurimistoetuse rühmagrant" projekt PRG684
PRG684 "Tehnoloogia-kriitiliste elementide tööstusliku kasutamise potentsiaalsed ökotoksikoloogilised mõjud (1.01.2020−31.12.2020)", Irina Blinova, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.
PRG684
Tehnoloogia-kriitiliste elementide tööstusliku kasutamise potentsiaalsed ökotoksikoloogilised mõjud
Technology-critical elements: potential ecotoxicological effects of application
1.01.2020
31.12.2020
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalse uurimistoetuse rühmagrant
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.5 Maateadused ja nendega seotud keskkonnateadused70,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringudP305 Keskkonnakeemia 1.4 Keemiateadused30,0
AsutusRollPeriood
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituutkoordinaator01.01.2020−31.12.2020
PerioodSumma
01.01.2020−31.12.2020257 125,00 EUR
257 125,00 EUR

Progress on alati seotud uute materjalide avastamise ja rakendustega, ent tuleb õigeaegselt ette näha uute materjalide tootmise ja kasutamisega seotud keskkonnariske, vältimaks võimalikke ulatuslikke ökoloogilisi ja sotsiaalseid probleeme. Tehnoloogia-kriitilised elemendid (TKE), sh lantaniidid, on üliolulised paljudes kõrgtehnoloogiates ja nende asendamine teiste elementidega on nende ainulaadsete omaduste tõttu väga keeruline või võimatu. TKE kuuluvad ka nn uute (ingl. k. emerging) saasteainete hulka, sest tehnoloogia areng on viinud TKE kogunemisele mullas ja vees. Seetõttu on TKE ohutusteave äärmiselt vajalik. Paraku on puudus teabest nii TKE käitumisest keskkonnas kui ka nende võimalikust kahjulikust mõjust ökosüsteemidele. Antud projekti peaeesmärk: luua keskkonnatoksikoloogia-alast teavet TKE kõrgenenud kontsentratsioonide võimalikest tagajärgedest ökosüsteemidele. Projektis keskendutakse lantaniididele, kuna kõigi TK käsitlemine ühe projekti raames pole võimalik.
The progress has always been related to the discovery and application of novel materials. However, the successful commercialization of innovative materials depends also on timely forecast of potential associated environmental risks, to avoid ecological and societal problems. Technology-critical elements (TCEs), including lanthanides, are crucial components in many high-tech technologies and due to unique properties their replacement by other elements is very difficult. TCEs are considered emerging contaminants as recent technological developments have resulted in accumulation of TCEs in the soil and water raising a concern on safe environmental levels of TCEs. However, there are large knowledge gaps on environmental fate and potential hazard of TCEs to ecosystems. The goal of the current project is to obtain new scientific knowledge on the potential ecological consequences of elevated concentrations of TCEs (focusing on lanthanides)in the environment.