See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu" projekt EKKM14-318
EKKM14-318 "Monograafiasari "Heuremata" (1.01.2014−31.12.2018)", Piret Viires, Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut.
EKKM14-318
Monograafiasari "Heuremata"
Monograafiasari "Heuremata"
1.01.2014
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH390 Üldine ja võrdlev kirjandusteadus, kirjanduskriitika, kirjandusteooria 6.2. Keeleteadus ja kirjandus70,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.5. KunstiteadusH313 Kunstikriitika 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)20,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.1. FilosoofiaH130 Filosoofia ajalugu 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)10,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituutkoordinaator01.01.2014−31.12.2018
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.20146 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.20156 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.20166 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.20176 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.20186 000,00 EUR
30 000,00 EUR

Projekti eesmärgiks on sarja loomisest peale olnud aidata kaasa kõrgekvaliteediliste eestikeelsete teadusmonograafiate kirjutamisele ja väljandmisele."Heuremata" sarja käivitamise põhjuseks oli tõdemus, et humanitaarteaduste väljundiks ei saa olla vaid artiklid eelretsenseeritavates ajakirjades, nende eripäraks on uurimistulemuste vormistamine monograafiana. Samuti on projekti eesmärgiks edendada eestikeelset originaalset humanitaarteadust, et tasakaalustada võõrkeelset publitseerimisnõuet ja ergutada teadlasi avaldama oma töid emakeeles. "Heueremata" aitab kaasa eestikeelse teadusterminoloogia levikule ja viib kaasaegse humanitaarteaduslikku mõtte eesti lugejani. Praeguseks hetkeks võib öelda, et „Heuremata" sari on kindla koha leidnud. Tegemist on toimiva, kvaliteetse ja usaldusväärse, interdistsiplinaarse asutusteülese monograafiasarjaga, mis on avatud kõikidele humanitaarteadlastele nende institutsionaalselt kuuluvusest sõltumata ja seega väldib võimalikku killustumisest. Loodud sarja "Heuremata" eripäraks ja vaieldamatuks tugevuseks on asutusteülesus, sari on suurema teadusliku usaldusväärsusega kui üksikute asutuste väljaanded ja toob reljeefsemalt välja humanitaarteaduste koha Eesti teadusmaastikul. Sarjas ilmunud monograafiatel on suur kultuuriline ja humanitaarteaduslik väärtus, sarja kaudu on talletatud rahvuskultuuri seisukohast olulisi originaaluurimusi, mis on olnud ka varasemate riiklike programmide üks eesmärke. Käesoleva projekti eesmärgiks on jätkata „Heuremata“ sarja väljaandmist, kuna annab võimaluse eesti humanitaarteadlastel avaldada oma uurmistöid eestikeelste monograafiatena usaldusväärses ja prestiižikas sarjas. Lisaks jõuab niimoodi eesti humanitaarteadlaste looming avalikku kultuuri- ja teaduskäibesse ja selle kaudu mõjutab eesti laiemalt humanitaaarteaduslikku mõtlemist. Õppematerjalidena mõjutavad need raamatud ka humanitaarala üliõpilasi ja kraadiõppureid. Sarja jätkumine annab võimaluse, et eelnevate aastate jooksul arendatud asutustevaheline ja interdistsiplinaarne koostöö jätkub. Toetuse saades oleks käesoleva programmi lõpuks ja selle toel ilmunud vähemalt 5 eesti juhtiva humanitaarteadlase monograafiat. Seega oleks projekti kaugem mõju originaalsete eestikeelsete teaduslike uurimuste publitseerimine ja levik ja seeläbi Eesti humanitaarteaduste areng ning kvaliteedi kasv. Projekt vastab riikliku programi ""Eesti keel ja kultuurimälu II“ alaprogrammile 3.2. "Kultuurimälu". Projekt vastab ennekõike alaprogrammile 3.2.1. "Eesti kultuuri eri valdkondade olulised ülevaated, leksikonid, teatmeteosed ja andmebaasid", kuna vastab programmis kirjeldatud eesmärgile "laiema eesmärgiga monograafiate koostamine". Ka asetavad "Heuremata" sarjas avaldatud monograafiad "eesti kultuuri laiemasse konteksti", nagu on kirjas vastavas moodulikirjelduses. Samas, kuna „Heuremata“ sarjas ilmuvad eri autorite erinevad monograafiad, vastab projekt ka alaprogrammile 3.2.2. "Allikpublikatsioonid ja üldistavad erikäsitlused", kuna "Heuremata" sarjas ilmuvate monograafiate näol on tegu "üldisema lähenemisnurgaga humanitaarteaduslike töödega", mis on "olulised Eesti kultuurimälu ajaloolise arengu ja hetkeseisu seaduspärasuste avamisel", ja mis võivad olla (ja mõne valminud teose puhul juba on, nt Hennoste modernismikäsitlus) "monograafilised käsitlused suundadest", nagu on kirjas vastavas moodulikirjelduses.
Monograafiasarjas „Heuremata” (ΕΥΡΉΜΑΤΑ — leiud, leidused; kr k) avaldatakse kirjandusteaduse, kultuuriteooria, visuaalkunstide, teatriteaduse ja teiste humanitaarteaduste alaseid originaaluurimusi. Sari algatati 2005. aastal erinevate Eesti humanitaarteaduslike asutuste koostöös. Projekti juhitakse Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudist ning raamatud ilmuvad Tartu Ülikooli Kirjastuses. Käsikirjade vastuvõtmise otsustab eelretsensioonide põhjal toimetuskolleegium. Projekti eesmärgiks on sarja loomisest peale olnud aidata kaasa kõrgekvaliteediliste eestikeelsete teadusmonograafiate kirjutamisele ja väljandmisele."Heuremata" sarja käivitamise põhjuseks oli tõdemus, et humanitaarteaduste väljundiks ei saa olla vaid (võõrkeelsed) artiklid eelretsenseeritavates ajakirjades, nende eripäraks on uurimistulemuste vormistamine emakeelsete teadusmonograafiana. Sarja eripäraks on just kõigi Eesti humanitaarteaduslike asutuste koostöö. "Heuremata" sarja tulemusena on edenenud emakeelne humanitaarteaduslik mõte, eestikeelne teadusterminoloogia, eesti humanitaarteadlaste looming on jõudnud avalikku kultuuri- ja teaduskäibesse ja ilmunud monograafiaid on saanud kasutada õppematerjalina. Kokku on valminud sarjas 9 monograafiat, neist 4 viimase riikliku programmi "Eesti keel ja kultuurimälu II" (2014-2019) toel: Tiit Hennoste "Eesti kirjanduslik avangard 20. sajandi algul. Hüpped modernismi poole I"(2016) Cornelius Hasselblatt „Eesti kirjanduse ajalugu“ (2016) Luule Epner „Mängitud maailmad“(2018) Epp Annus „Sotskolonialism Eesti NSV-s: võim, kultuur, argielu”(valminud 2018) Võib kinnitada, et "Heuremata" sari on end Eesti humanitaarteaduste maastikul kinnistanud. Loodud on toimiv kvaliteetne ja usaldusväärne asutusteülene ja interdistsiplinaarne monograafiasari. Sarjas ilmunud monograafiatel on suur kultuuriline ja humanitaarteaduslik väärtus, sarja kaudu on talletatud kultuurimälu erivorme – rahvuskultuuri seisukohast olulisi originaaluurimusi.