"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF5970
ETF5970 "Eesti keele sõnaliigid (1.01.2004−31.12.2007)", Silvi Vare, Eesti Keele Instituut.
ETF5970
Eesti keele sõnaliigid
Estonian word classes
1.01.2004
31.12.2007
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH670 Ameerika keeled ja kirjandus, kreoolikeeled6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Keele Instituutkoordinaator01.01.2004−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2004100 000,00 EEK (6 391,16 EUR)
01.01.2005−31.12.200594 823,53 EEK (6 060,33 EUR)
01.01.2006−31.12.200696 720,00 EEK (6 181,53 EUR)
01.01.2007−31.12.200796 720,00 EEK (6 181,53 EUR)
24 814,55 EUR
0,00

Sõnade liigitamine on valmistanud jätkuvalt probleeme nii teoreetilises kui rakenduslikus keeleteaduses. Olemasolevate liigituste toimetulematus piirjuhtumitega on tekitanud raskusi eriti keeleteaduse arvutirakendustele. Projekti eesmärkideks on probleemide kaardistamine ja lahenduspõhimõtete leidmine kooskõlas teoreetilise ja rakendusliku liigituse väljatöötamisega ning sõnaliikide vahelise dünaamika süsteemne kirjeldamine. Tulemused esitatakse publikatsioonide, ettekannete ning rakenduslike klassifitseerimispõhimõtete kujul.
Classification of words has always been a difficult task both for theoretic and for applied linguistics. The failure of existing classifications to deal with border cases has posed particular problems for computer linguistics. The goal of the present project is to provide a full survey of the problematic cases and to find ways for dealing with them, thereby contributing to the elaboration of theoretical as well as applicable classification systems and to the systematic description of the dynamics between parts of speech. The results will be presented in the form of publications, papers, and principles of classification usable in applied linguistics.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Silvi VaredoktorikraadVanemteadurEST / ENG01.01.2004−31.12.2007

Põhitäitjad (4)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Maria-Maren Linkgreimmagistrikraad (teaduskraad)TeadurEST / ENG01.01.2004−31.12.2007
Helle MetslangdoktorikraadVanemteadurEST / ENG01.01.2004−31.12.2007
Tiina PuolakainendoktorikraadEST / ENG01.01.2004−17.08.2006
Heete SahkaidoktorikraadTeadurEST / ENG01.01.2004−31.12.2007
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Sahkai, Heete (2006). Konstruktsioonipõhise keelekirjelduse võimalustest adessiivse viisi- ja põhjusmääruse näitel. Keel ja Kirjandus, 10, 816−831.
Sahkai, Heete (2005). Teonimi perifrastilises verbivormis. Keel ja Kirjandus, 10, 790−807.
Sepper, Maria-Maren (2007). Indirectal in literary Estonian. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 11 (3), 299−323.
Metslang, Helle (2006). Predikaat ajastut kogemas. Keel ja Kirjandus, 9, 714−727.
Vare, Silvi (2004). Põgusalt ühest leksika ja süntaksi piirinähtusest. Keel ja Kirjandus, 12, 915−922.
Sahkai, Heete (2008). Konstruktsioonipõhine keelemudel ja sõnaraamatumudel. Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper (Toim.). Eesti rakenduslingvistika ühingu aastaraamat (177−186).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus [ilmumas].
Vare, Silvi (2005). Zur deverbalen substantivischen Konversion im Estnischen. Linguistica Uralica, XLI (1), 30−42.
Vare, Silvi (2006). Adjektiivide substantivatsioonist ühe tähendusrühma näitel. Ellen Niit. Keele ehe (205−222).. Tartu: Tartu Ülikool. (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised; 30).
Metslang, H. (2006). Grammatisatsiooniteooriast tänase pilguga. Ilona Tragell, Haldur Õim.. Teoreetiline keeleteadus Eestis II (176−195).. Tartu: Tartu Ülikool. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised; 7).
Metslang, Helle; Sepper, Maria-Maren (2010). Mood in Estonian. In: Björn Rothstein, Rolf Thieroff (Ed.). Moods in the Languages of Europe (528−550).. Amsterdam ; Philadelphia: John Benjamins. (Studies in Language Companion Series; Vol. 2).
Metslang, H. (2007). Estonian grammar between Finnic and SAE: some comparisons. Sprachtypologie und Universalienforschung, 50-75 [ilmumas].
Juhendamised
Juhendamised
Maria-Maren Linkgreim, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Helle Metslang, Indirektaal eesti 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi aja- ja ilukirjanduskeeles, Tallinna Ülikool.
Jane Lepasaar, magistrikraad, 2006, (juh) Silvi Vare, Homonüümiast eesti keeles, Tallinna Ülikool.