"Aparatuuri toetus" projekt SF0690063s08AP12
SF0690063s08AP12 "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0690063s08 raames (1.01.2012−31.12.2013)", Anne Kahru, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.
SF0690063s08AP12
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0690063s08 raames
1.01.2012
31.12.2013
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.1. BiokeemiaP310 Proteiinid, ensümoloogia1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt33,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)34,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia33,0
AsutusRollPeriood
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituutkoordinaator01.01.2012−31.12.2013
PerioodSumma
01.01.2013−31.12.201362 320,00 EUR
62 320,00 EUR

Kahe eelneva SF teema (“Toksikoloogilise riski hindamine in vitro” ja “Funktsionaalne proteoomika - struktuuri-aktiivsuse seosed ning molekulaarne äratundmine looduslikes valgukooslustes”) sünergilise jätkuna keskendutakse EL uue kemikaalipoliitika REACH seisukohast oluliste tööstuskemikaalide, sünteetiliste nanoosakeste ning maomürkide toksiliste mõjude ja toimemehhanismide uurimisele. 3R strateegiat (Reduction, Replacement, Refinement) järgides kasutatakse lihtsaid eukarüootseid ja prokarüootseid mudelorganisme, pöörates erilist tähelepanu molekulaarsetele märklaudadele ja interaktsioonidele rakkudes ning integreeritud mõjudele organismi tasandil. Väljatöötatud uurimisstrateegiad on olulised nanoosakeste võimaliku ohtlikkuse hindamisel, aga ka REACHi elluviimisel. Käesolev mehhanismidele suunatud uurimistöö annab teadmisi ja vahendeid uute ravimite, vastumürkide ja antioksüdantide loomiseks.
As a synergistic continuation of two previous projects: “Toxicological risk assessment in vitro” and “Functional proteomics – structure-activity relationships and molecular recognition in natural protein systems”, the project will seek for new scientific knowledge on toxic effects and mechanisms of action of REACH-relevant industrial chemicals, synthetic nanoparticles and natural toxins of snake venoms. Applying 3Rs approach (Replacement, Reduction, Refinement), simple prokaryotic and eukaryotic model organisms will be used with special attention on cellular molecular targets, molecular interactions and integrated organism-level responses. New worked out testing strategies will be useful for hazard evaluation of nanoparticles but also for implementation of EC new chemical policy REACH. This mechanism-oriented research provides knowledge and tools for targeted design of drugs, antidotes and new antioxidants.