See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)" projekt IUT34-27
IUT34-27 "Fotoindutseeritud protsessid gaasitundlike materjalide edendamiseks (1.01.2015−31.12.2020)", Raivo Jaaniso, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut.
IUT34-27
Fotoindutseeritud protsessid gaasitundlike materjalide edendamiseks
Photoinduced processes for advancement of gas sensing materials
1.01.2015
31.12.2020
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, ülijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)70,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT150 Materjalitehnoloogia2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).30,0
PerioodSumma
01.01.2015−31.12.2015100 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016100 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017100 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.2018100 000,00 EUR
01.01.2019−31.12.2019100 000,00 EUR
01.01.2020−31.12.2020100 000,00 EUR
600 000,00 EUR

Projekt hõlmab valguse poolt indutseeritud või edendatud nähtuste otsingulisi ja süvauuringuid tahkistel põhinevate gaasisensorite alal. Projekti põhieesmärk on mõista keemilis-füüsikaliste interaktsioonide ja protsesside olemust sensormaterjalide süstemaatiliste eksperimentaaluuringute ja modelleerimise teel. Uuritavad materjalid on puhtad ja haruldaste muldmetallidega aktiveeritud metalloksiidide õhukesed kiled, nanotraadid ja teised nanostruktuurid, samuti süsiniku nanotorudel ja grafeenil põhinevad materjalid. Töötatakse välja uued sensormaterjalide uurimismeetodid, kombineerides elektrilisi mõõtmisi optilise (mikro)spektroskoopiaga. Saadavaid teadmisi kasutatakse uute sensorprintsiipide ja –materjalide arendamiseks, millel on suurem tundlikkus, parem või mitmekülgsem selektiivsus ja väiksem energiakulu. Tulemuste alusel võib realiseerida innovaatilisi rakendusi keskkonnahoius, meditsiinilises diagnostikas või uue põlvkonna mobiilseadmetes.
The project is aimed to exploring, understanding, and putting into effective use the light-induced and –enhanced phenomena in the field of solid-state gas sensing. The main objective of the project is to understand the underlying physico-chemical interactions and processes using systematic experimental studies and modeling. The materials under the study include pure and rare-earth-activated metal oxide thin films, nanowires and other nanostructures, as well as carbon nanotube and graphene based materials. New methods for characterization of sensor materials will be developed by combining electrical measurements with optical (micro)spectroscopy. The obtained knowledge is used for developing new sensing principles and materials with increased sensitivity, improved or diversified selectivity, and reduced power consumption. The results can be further implemented in new applications of environmental monitoring, medical diagnostics, or next generation mobile devices.
Projekti tulemusena töötati välja uued nanomaterjalid gaasisensorite rakendusteks ning selgitati välja nende toimimise füüsikalised alused. Esiteks evitati uudne tehnoloogia, milles ühe aatomkihi paksusele grafeenile kanti laserimpulsside abil üliõhukesed oksiidikihid või väärismetallist saarekesed. Näidati, et sellises struktuuris seob lasersadestatud pealiskiht gaasimolekule ja selle all paiknev grafeen „teisendab“ molekulide pinnale seondumise mõõdetavaks elektrisignaali muutuseks. Võrreldes puhta grafeeniga saavutati sellistel nanostruktuuridel koos ultravioletse valguse kasutamisega sajakordne tundlikkuse tõus õhu ühe põhilise saastegaasi – lämmastikdioksiidi – suhtes. Tehnoloogiat arendati ka teiste ohtlike gaaside tuvastamiseks kasutades erineva koostisega nanokihte grafeenil. Valguse mõjul suurenes oluliselt sensorite kostekiirus ning signaali taastumise määr puhtas õhus. Teise uurimissuuna keskmes olid haruldaste muldmetallidega aktiveeritud metalloksiidide nanopulbrid või -kiled, mis lubasid mõõta hapniku kontsentratsiooni õhus väga laiades piirides (0,01 – 100%). Vastupidiselt üldtuntud luminestsentsi kustutamisele efektile hapniku mõjul muutus nende materjalide korral luminestsents tugevamaks hapniku kontsentratsiooni tõustes. Selle nähtuse selgitamiseks töötati välja kompleksne elektroni ja energia ülekande protsesse sisaldav teoreetiline mudel, mis sidus luminestsentsomadused materjali struktuuri ja hapniku kontsentratsiooniga. Nende materjalide korral oli võimalik registreerida üheaegselt mitut (optilist ja elektrilist) sensorsignaali, mille töötlemine masinõppe meetoditega võimaldas oluliselt suurendada gaasi kontsentratsiooni määramise täpsust. Viidi läbi ka rida otsingulised uuringuid valguse mõju võimendamiseks plasmonite või resonantside abil ning rakendusuuringud komposiitmaterjalist luminestsentssensoriga. Kõik uuritud materjalid tundsid gaase toatemperatuuril, mis tagab väikse võimsustarbe gaaside mikrosensorite uue põlvkonna loomisel.