See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7392
ETF7392 "Peipsi põhjasetete kujunemine ja nende paleolimnoloogiline indikatiivsus (1.01.2008−31.12.2011)", Jaanus Terasmaa, Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut.
ETF7392
Peipsi põhjasetete kujunemine ja nende paleolimnoloogiline indikatiivsus
Formation of the bottom sediments of Lake Peipsi and their palaeolimnological indicativeness
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia34,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP460 Sedimentoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia33,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.10. Geograafia ja regionaaluuringudP510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia33,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituutkoordinaator01.01.2008−31.12.2011
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008318 000,00 EEK (20 323,90 EUR)
01.01.2009−31.12.2009305 280,00 EEK (19 510,95 EUR)
01.01.2010−31.12.2010305 280,00 EEK (19 510,95 EUR)
01.01.2011−31.12.201119 510,80 EUR
78 856,60 EUR

Taotletava projektiga kavandatakse läbi viia süstemaatilisi kompleksseid sedimentoloogilisi ja paleolimnoloogilisi uuringuid Peipsi järvel. Uuringute põhieesmärgiks on selgitada olulisimad seaduspärasused, mis määravad setete koostise ja struktuuri ajalis-ruumilise jaotuse Peipsi järves ning setete postsedimentatsioonilise diageneesi ja seosed aineringega. Selgitatakse Peipsi setete edasikannet ja poorsust iseloomustavaid põhiparameetreid setete litoloogilise koostise ja lõimise jaotuse põhjal; järve pikaajalise ökosüsteemi muutuse domineerivad survetegurid ja uuritakse võimalikke sisekoormuse osakaalusid fosfori bilansis määrates eksperimentaalselt laboris erinevat tüüpi setete fosforiühendite vahetust veega sõltuvana Eh muutusest. Esmakordselt viiakse Peipsi järves läbi setteprofiilide süstemaatilised ja komplekssed uuringud, korreleeritakse paleolimnoloogilist andmestikku pikaajaliste monitooringuridadega ning paleogeograafilise andmestikuga. Põhitähelepanu pööratakse setete litoloogilisele koostisele ja lõimisele kui setete erosiooni, edasikannet ja mehhaanilist migratsiooni iseloomustavatele põhiparameetritele ning osale suuremolekuliliste polüaromaatsete süsivesinike ja fosfori ühendite ringes. Uuritakse setete kuhjumise ajalis-ruumilist dünaamikat ja selle osa pindmiste setete bioloogilise ja geokeemilise mosaiiksuse kujunemisel. Viimastel aastakümnetel akumuleerunud setteprofiilides korreleeritakse sette koostise muutused paleogeograafilise ja hüdrokeemilise ning hüdrobioloogilise monitooringu andmetega. Projekt on oluline fundamentaalteaduslikust aspektist selgitades setete kujunemise seaduspärasusi suurjärvedes ja nende osa järve sisemises aineringes. Uuringute suur majanduslik ja kultuuriline tähtsus seisneb objektiivse informatsiooni saamises järve seisundi ja arengudünaamikat määravate faktorite kohta, mis on kasutatavad selle Eestile ja rahvusvaheliselt tähtsa järve arengu prognoosimisel. Uurimisprojektis osalevad suuri kogemusi omavad uurijad ja doktorandid ning magistrandid Tallinna Ülikoolist ja Eesti Maaülikoolist.
The project applied for is aimed at conducting comprehensive systematic sedimentological and palaeolimnological studies on Lake Peipsi. The main goal of the research is to find out the most important regularities that determine the spatio-temporal distribution of the composition and structure of sediments in Lake Peipsi and post-sedimentation diagenesis of sediments and its relationship with matter cycling. Main parameters characterising transportation and porosity of sediments in Lake Peipsi will be found out on the basis of the lithological composition and grain-size distribution of sediments; pressure factors predominating in long-term changes of the lake’s ecosystem will be established and possible proportions of the internal load in the phosphorus balance will be studied determining in the lab experimentally the exchange of different types of phosphorus compounds with water depending on changes in Eh. Systematic and comprehensive studies of sediment profiles and correlation of palaeolimnological data with monitoring series and palaeogeographical data will be conducted for the first time in Lake Peipsi. Attention will be focused on the lithological composition and particle-size distribution of sediments as the main parameters characterising sediment erosion, transportation and mechanical migration and on the role of large-molecule PAHs and phosphorus compounds in matter cycling. The spatio-temporal dynamics of sediment accumulation and its importance in the formation of biological and geochemical mosaic pattern of surface sediments will be studied. In the sediment profiles accumulated in recent decades changes in the sediment composition will be correlated with palaeogeographic data and data of hydrochemical and hydrobiological monitoring. The project is important from the aspect of basic research as it will clarify regularities of sedimentation in a large lake and the role of sediments in the internal matter cycling of the lake. The great economic and cultural importance of the project consists in getting objective information on the factors that determine the status of the lake and its evolution dynamics, which can be used for prognosticating the development of this lake important for Estonia as well as internationally. The project will involve scientists with great experience as well as PhD and Master students from Tallinn University and the Estonian University of Life Sciences.