"Muu" projekt Lep11068
Lep11068 "Mulla bioloogilise mitmekesisuse hindamine otsekülvitehnoloogiaga või tavaharimisega põldudel (25.08.2011−1.12.2011)", Mari Ivask, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool .
Lep11068
Mulla bioloogilise mitmekesisuse hindamine otsekülvitehnoloogiaga või tavaharimisega põldudel
Assessment of soil biodiversity on fields with non-tillage and convential tillage technologies
Mulla bioloogilise mitmekesisuse hindamine otsekülvitehnoloogiaga või tavaharimisega põldudel
25.08.2011
1.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB280 Loomaökoloogia1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB410 Mullateadus, põllumajanduslik hüdroloogia 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)50,0
AsutusRiikTüüp
Põllumajandusuuringute Keskus
PerioodSumma
25.08.2011−01.12.20112 237,00 EUR
2 237,00 EUR
siseriiklik leping

Uuriti mullaharimistehnoloogiate mõju mullaselgrootutele (hooghännalised ja vihmaussid). Töö toimus erineva tehnoloogiaga haritud põldudel, proovid võeti erinevatel mullasügavustel (0-5 ja 5-10 cm). Samadel põldudel määrati mikroobikoosluse parameetrid (respiratoorne aktiivsus ja mikroobide biomass (SIR). Uuringu põhjal tehakse järeldused erinevate tehnoloogiate ja keskkonnatingimuste mõju kohta mulla elurikkusele.
The impact of tillage technologies on soil invertebrates (springtails and earthworms) was studied.The soil and invertebrates samples were taken on several fields with different technologies of tillage, in two soil layer (0-5 and 5-10 cm). The respiration activity and microbial biomass (SIR) were analyzed in soil of fields. By the results of the study, the scope of the impact of technologies and environmental conditions on soil biodiversity was concluded.
KirjeldusProtsent
Alusuuring50,0
Rakendusuuring50,0