See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6892
ETF6892 "Institutsioonide mõju tööalasele karjäärile: Eesti eripära võrdluses teiste Euroopa riikidega" (1.01.2006−31.12.2009); Vastutav täitja: Ellu Saar; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 54 667 EUR.
ETF6892
Institutsioonide mõju tööalasele karjäärile: Eesti eripära võrdluses teiste Euroopa riikidega
IMPACT OF INSTITUTIONS ON WORK CAREERS: ESTONIAN PECULIARITY IN THE BACKDROP OF OTHER EUROPEAN COUNTRIES
1.01.2006
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. Sotsiaalteadused601 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007216 000,00 EEK (13 804,92 EUR)
01.01.2006−31.12.2006216 000,00 EEK (13 804,92 EUR)
01.01.2008−31.12.2008216 000,00 EEK (13 804,92 EUR)
01.01.2009−31.12.2009207 360,00 EEK (13 252,72 EUR)
54 667,48 EUR

Projekti eesmärgiks on analüüsida institutsioonide mõju tööalasele karjäärile ja välja tuua selle protsessi eripära Eestis võrreldes teiste Euroopa riikidega. Esimese sammuna kavatseme analüüsida institutsionaalseid muutusi, mis on mõjutanud tööalast karjääri, ja välja töötada vastavad indikaatorid. Kasutades makrotaseme indikaatoreid on projektis kavas järgmise sammuna püüda klasteranalüüsi abil tüpologiseerida Eestit, kasutades selleks eelnevalt väljatöötatud tüpoloogiaid. Edasiste hüpoteeside formuleerimise aluseks ongi eeldus, et nii haridussüsteemi ülesehitus kui ka tööturu institutsioonid mõjutavad tööturule lülitumise protsessi kui ka edasist töökarjääri. Teise etapina keskendume noorte tööturule lülitumise protsessile. Kolmandaks etapiks on tööalase karjääri analüüsimine indiviidide elutee vältel. Projekti raames on kavas kasutada nii indiviiditaseme paneel- ja longituudseid andmeid (Euroopa Tööjõu-uuring 2004; Eesti Tööjõu-uuringud 1995, 1997-2005, Eesti Sotsiaaluuring jt.) kui ka makrotaseme erinevate Euroopa riikide institutsionaalset konteksti iseloomustavaid andmeid (võimalikud andmeallikad OECD, ILO, Eurostat, Euroopa Komisjon, Eurydice jt.). Projekti tulemusena on kavas avaldada vähemalt 20 artiklit eelretsenseeritavates ajakirjades ja rahvusvaheliste kirjastuste poolt publitseeritavates raamatutes. Projekti viimasel aastal on kavas publitseerida projekti tulemuste põhjal inglisekeelne raamat. Antud projekt on osaks suuremast rahvusvahelisest võrdlevast Euroopa Teadusfondi a la carte programmist "TransEuropa Research Network: Transnationalisation and Changing Life Course Inequality in Europe". Programmi juhiks on professor H.-P. Blossfeld Bambergi Ülikoolist Saksamaal.
The aim of the project is to analyze the impact of institutions on the work career in Estonia in the backdrop of other European countries. In a first step the project attempts to identify the institutional context of work career. This is accomplished by employing an evolutionary concept of social structural change and the use of time-series data. After construction of comparable macro-level indicators, researchers will assess the degree that institutional changes result in convergence or divergence within work career patterns in Estonia compared with other European countries. The starting point for the formulation of the hypotheses in the project is based on the assumption that different labour market institutions and educational systems have an impact on the labour market entry process and work career. The comparison between the educational systems as well as labour market institutions of Estonia and other European countries will help us to formulate hypotheses about labour market entry and work career process in Estonia using the classification results from previous studies. In a second step, we plan to study the process of youth's transition from school to work, and in a third step, job transitions during the life course. Representative individual-level panel and life course data in Estonia and in other European countries will be combined with macro-level transnational indicators to compare, trace and test the mechanisms through which they contribute to social inequality in Estonia compared with other European countries. Researchers participating in the project have already acquired and would continue to include micro (European Labour Force Survey 2004; Estonian Labour Force Surveys 1995, 1997-2005; Estonian Social Survey 2004) and macro data sets (OECD; ILO; EUROSTAT; European Commission, Eurydice) from various organizations. Micro data are in the form of panel, repeated cross-sectional, and retrospective cross-national individual level data. The project will be a part from a international comparative European Science Foundation a la carte programme "TransEuropa Research Network: Transnationalisation and Changing Life Course Inequality in Europe. The programme leader is Prof. H.-P. Blossfeld (Bamberg University, Germany).