"Personaalse uurimistoetuse rühmagrant" projekt PRG670
PRG670 "Mõistetamatuse mõtestamine rahvausundis: folkloristlikud vaated määramatusele (1.01.2020−31.12.2024)", Ülo Valk, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, kultuuriteaduste instituut.
PRG670
Mõistetamatuse mõtestamine rahvausundis: folkloristlikud vaated määramatusele
Vernacular Interpretations of the Incomprehensible: Folkloristic Perspectives Towards Uncertainty
1.01.2020
31.12.2024
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalse uurimistoetuse rühmagrant
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudH400 Folkloristika6.5 Teised humanitaarteadused100,0
PerioodSumma
01.01.2020−31.12.2020237 875,00 EUR
237 875,00 EUR

Projekt keskendub uskumustele, diskursustele ja kogemustele, millele on raske leida ratsionaalsest vaatepunktist mõistlikku seletust. Modernismiajastule omases maailmapildis on üleloomulikust saanud fiktsioon ja vastav valdkond on teaduslikust uurimistööst suuresti välistatud. Ometi pole usundiline ja maagiline mõtlemine kadunud, vaid mõjutab jätkuvalt inimkäitumist, ja paljudel inimestel on mõistetamatuid kogemusi, millele otsitakse seletust, rakendades erinevaid tõlgendusraame. Lisaks üleloomulikule teispoolsusele käsitleb projekt ka ühiskondliku tegelikkusega seotud hirme, uskumusi ja konflikte, mille vahendusel puututakse kokku võõra ja tundmatuga. Mõistmisraskused on kujundanud erinevaid rahvapäraseid tõlgendusi ja toimetulekustrateegiaid, mida projekti raames analüüsitakse, tuginedes folkloristika metodoloogiale. Projekti raames luuakse uut teadmist nii vaadeldava rahvausundilise tegelikkuse kohta kui ka arendatakse folklooriteoreetilist mõtet.
The project focuses on vernacular views of, and strategies for dealing with, the realm of the incomprehensible both as discourse and as lived experience. It addresses expressive genres and the related phenomena that are considered irrational or supernatural and cannot easily be comprehended within the framework of rational thinking and have therefore often been overlooked, excluded and marginalised in scholarship. In addition the project addresses socially oriented fears, beliefs and incomprehensible experiences. The project seeks to overcome the scholarly tendency to split the supernatural and social ‘other’, and approaches them through the category of uncertainty, which is considered a creative resource for producing multiple alternative frames of interpretation. The project also aims to develop the conceptual and methodological tools of folkloristics to integrate the empirical material into scholarly discourse and to contribute towards transdisciplinary theory building.