"Muu" projekt LMIN13063
LMIN13063 "Parameetriliste tootekataloogide põhimõtete väljatöötamine ning parameetrilise tootekataloogide keskkonna loomise alternatiivide väljatöötamine (10.04.2013−15.11.2013)", Roode Liias, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitustootluse instituut, Ehitusökonoomika ja -juhtimise õppetool.
LMIN13063
Parameetriliste tootekataloogide põhimõtete väljatöötamine ning parameetrilise tootekataloogide keskkonna loomise alternatiivide väljatöötamine
Elaboration of parametrical production catalogues and creating the alternative environments for these catalogues
Parameetriliste tootekataloogide põhimõtete väljatöötamine ning parameetrilise tootekataloogide keskkonna loomise alternatiivide väljatöötamine
10.04.2013
15.11.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnikaT230 Hooneehitus2.1. Ehitusteadused (ehitusprojekteerimine, ehitustehnika, tööstus- ja tsiviilehitus ning teised seotud teadused)100,0
AsutusRiikTüüp
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
PerioodSumma
10.04.2013−15.11.20139 500,00 EUR
9 500,00 EUR
siseriiklik leping

Ehitusinformatsiooni modelleerimine (edaspidi BIM) on kiiresti leviv infotehnoloogiline platvorm ehitiste kavandamiseks ja projekteerimiseks ning toetab hiljem ehitise ehitamist ja hooldamist/haldamist. Tegemist on tervet tarneahelat käsitleva tehnoloogiaga, mille eesmärgiks on huvigruppide omavahelise koostöö tõhustamine ning otsustusprotsesside toetamine taustinformatsiooniga. BIM on protsess ning selle väljundiks on ehitusinformatsiooni mudel. Mudeleid koostatakse parameetrilistest elementidest ehk eeldefineeritud elementidest, millega on seotud vajalik informatsioon simulatsioonide tegemiseks, kvaliteedi tagamiseks, ehitusmahtude loetelu koostamiseks, ehitusprotsesside juhtimiseks, haldamiseks ja hooldamiseks (kasutus- ja hooldusjuhendid, sertifikaadid, jne). Teadus- ja arendusteenuse tulemusena valmib: • Analüüs olemasolevast olukorrast ja vajadusest parameetriliste tootekataloogide osas. • Alternatiivide väljapakkumine jätkusuutliku parameetriliste tootekataloogide haldamise keskkonna loomiseks. • Valmib kolme tootja kolme toote parameetriliste elementide näidised vähemalt kolmele meie piirkonnas enamlevinud tarkvarale. • Valmib juhendmaterjal parameetriliste tootekataloogide loomiseks.
BIM (building information modelling) is a fast developing IT platform to design buildings and later on will support construction and maintenance. This is the technology that supports the whole supply chain and which is targeted to improve the performance and cooperation between the stakeholders through provision of necessary background information. BIM is the process and its output will be the model. Models are compiled from parametrical elements, which requires certain information to carry out necessary simulations, assure quality, calculate the quantities, manage the construction process and maintain the building. There will be following outputs of the current research: • analyses of the current situation and reasoning the need for parametrical catalogues • providing alternatives to assure managing and functioning of the environment for these catalogues • there will be three samples prepared for at least three most popular products used by the market • methodological guidelines will be compiled for preparing the catalogues
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0