"Muu" projekt TRU15095A
TRU15095A "Uuring psüühilise erivajadustega inimestele suunatud erihoolekandesüsteemi ümberkorraldamiseks ja tõhustamiseks teiste riikide praktikate alusel (10.08.2015−30.11.2015)", Marju Medar, Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut.
TRU15095A
Uuring psüühilise erivajadustega inimestele suunatud erihoolekandesüsteemi ümberkorraldamiseks ja tõhustamiseks teiste riikide praktikate alusel
Research for reorganising and improving special care system for persons with psychiatric special needs based on foreign practices
Uuring psüühilise erivajadustega inimestele suunatud erihoolekandesüsteemi ümberkorraldamiseks ja tõhustamiseks teiste riikide praktikate alusel
10.08.2015
30.11.2015
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS215 Sotsiaalsed probleemid ja heaolu, sotsiaalkindlustus5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikoolkoordinaator10.08.2015−30.11.2015
Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituutkoordinaator10.08.2015−30.11.2015
AsutusRiikTüüp
Sotsiaalministeerium
PerioodSumma
10.08.2015−30.11.201532 934,00 EUR
32 934,00 EUR

Hankeobjektiks on Eesti erihoolekandesüsteemi korraldamise tõhustamiseks teiste riikide praktikate alusel uuringu läbiviimine (desk-study ja fookusgrupiintervjuud) ning lõppraporti koostamine (vaheraporti tähtaeg 30.09.2015 ja lõppraporti tähtaeg 30.11.2015), mis sisaldab ettepanekuid Eesti erihoolekandesüsteemi korraldamise tõhustamiseks teiste riikide praktikate näitel. Uurimismeeskond: projektijuht Marju Medar (TLU STI); ekspert-analüütikud Jean Pierre Wilken (Utrecthi Ülikool), Zsolt Bugarszki (TLU STI), Hans Ewijk (Utrecthi Ülikool, Tartu Ülikool), Mart Susi (TLU ÕA), Olavi Grünvald (finantsanalüütik). Analüütikud: Koidu Saia (TLU STI), Kersti Kriisk (TLU STI), Dagmar Narusson (TLU STI, Tartu Ülikool), Anu Rahu (TLU STI käsunduslepinguline õppejõud, Tallinna Vaimse Tervise Keskus).
The object of the project is to conduct a study for improving organisation of Estonian special care system based on the practices of other foreign countries (desk-study and focus group interviews) and to conduct a final report (the date for mid-report is 30.09.2015, the date of final report is 30.11.2015). The final report will include proposals for improving organisation of Estonian special care system based on practices of other foreign countries. Project team: project manager Marju Medar (TLU SWI); expert-analysists: Jean Pierre Wilken (Utrecth University), Zsolt Bugarsxki (TLU SWI), Hans Ewijk (Utrecht University, Tartu University), Mart Susi (TLU Law School), Olavi Grünvald (financial analysist). Analysists: Koidu Saia (TLU SWI), Kersti Kriisk (TLU SWI), Dagmar Naruson (TLU SWI, Tartu University), Anu Rahu (TLU SWI contract-based lecturer, Tallinn Mental Health Center).
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0