"Maaeluministeeriumi rakendusuuringute programm" projekt PA1-RUP-025
PA1-RUP-025 "Mahepõllumajanduses soovitatavad proteiini- ja energiarikkad kultuurid ja karjamaasegud (1.03.2016−30.11.2020)", Valli Loide, Eesti Taimekasvatuse Instituut.
PA1-RUP-025
PA1-RUP-025
Mahepõllumajanduses soovitatavad proteiini- ja energiarikkad kultuurid ja karjamaasegud
Recommendation of potein and energy crops for organic agriculture
Mahepõllumajanduses soovitatavad proteiini- ja energiarikkad kultuurid ja karjamaasegud
1.03.2016
30.11.2020
Teadus- ja arendusprojekt
Maaeluministeeriumi rakendusuuringute programm
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, taimehaigused 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Taimekasvatuse Instituutkoordinaator01.03.2016−30.11.2020
PerioodSumma
01.03.2016−30.11.2020150 000,00 EUR
150 000,00 EUR
Euro

Viiakse läbi mahepõllumajanduslikult peetavate sigade, kodulindude, veiste ja lammaste toitumisvajadustele vastava mahesööda tootmise uuring, sh maheviljeluses soovitavate proteiini- ja energiarikaste söödakultuuride ja sortide kasvatamisvõimaluste uurimine ning karjamaasegude väljaselgitamine. Uuring on vajalik Eesti mahepõllumajanduse arengukava 2014-2020 mahetootmise eesmärgi saavutamiseks. Uuringu tulemuste rakendamisel paraneb mahepõllumajanduslikult peetavate loomade söödabaas ja loomade tervis, suureneb produktiivsus ning kasvab loomakasvatussaaduste toodangu kogumaht, suureneb mahepõllumajanduse kogutoodangu osakaal Eesti põllumajanduse kogutoodangust.
The project is analysing production of organic feed for dairy cattle, sheep, pigs and chicken. The project is dealing with selection of crops and varieties for production of protein and energy rich feed as well design of crop and variety mixtures for organic pastures
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0