"Hõimurahvaste programm" projekt SHVEE18034
SHVEE18034 "Omakeelsed läänemeresoome kogukonnad Venemaal: keel, pärimus, enesetunnetus (1.03.2018−31.12.2019)", Madis Arukask, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
SHVEE18034
Omakeelsed läänemeresoome kogukonnad Venemaal: keel, pärimus, enesetunnetus
Indigenous Finnic communities in Russia: language, heritage, identity
lms välitööd
1.03.2018
31.12.2019
Õppearendusprojekt
Hõimurahvaste programm
PerioodSumma
01.03.2018−31.12.20196 565,00 EUR
6 565,00 EUR

Projekti esimene põhieesmärk on keele- ja pärimusainese kogumine fragmenteerunud omakeelsetest läänemeresoome kogukondadest Venemaal: Leningradi ja Vologda oblasti vepslased, lüüdid ja karjalased Karjalas, vähemal määra ka Ingerimaa vadjalased ja isurid (sõltuvalt pääsust piiritsooni Leningradi oblastis). Projekti teine põhieesmärk on kogutud andmete, originaal- ja varem publitseeritud materjalide põhine teadustöö järgmistel teemadel: 1) vepsa rahvausk ja kombestik, selle osa tänapäeva kultuuriprotsessides; 2) läänemeresoome keelte areaali morfoloogiliste nähtuste leviku täpsustamine (tuletusliited konsonanttüvelistes verbivormides, sõnamoodustus); 3) morfosüntaktilised väljendusvahendid (nt aja ja aspekti väljendamine); 4) keelekontaktid ja keelepraktikad (st läänemeresoome keelte roll ja kasutus hääbuvates keelekogukondades); 5) välitöömetoodika analüüs; 6) animistliku keskkonnatunnetuse uurimine kombestikus, uskumustes ja keelekasutuses. 7) vadja mütoloogia. Hõimurahvaste programmilt küsitud toetus ongi ennekõike mõeldud välitööde läbiviimiseks Loode-Venemaal, vähesemal määral ka arhiivitööks.