See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Muu" projekt ARH 2012/V
ARH 2012/V ""39 raekoda" - suuremahulise multifunktsionaalse hoone uurimus. Avaliku funtsiooniga hoone mõju linnaruumile, uurimustöö." (1.06.2012−31.08.2013); Vastutav täitja: Andres Ojari; Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia, Arhitektuuriteaduskond; Finantseerija: Tallinna Linnaplaneerimise Amet; Eraldatud summa: 3 600 EUR.
ARH 2012/V
"39 raekoda" - suuremahulise multifunktsionaalse hoone uurimus. Avaliku funtsiooniga hoone mõju linnaruumile, uurimustöö.
“39 Town Halls” – a study of a large-scale multifunctional building. Research of the impact of a public building on an urban space.
"39 raekoda" - suuremahulise multifunktsionaalse hoone uurimus. Avaliku funtsiooniga hoone mõju linnaruumile, uurimustöö.
1.06.2012
31.08.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
siseriiklik leping
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.1. Arhitektuur ja tööstusdisainT240 Arhitektuur, sisekujundus2.1. Ehitusteadused (ehitusprojekteerimine, ehitustehnika, tööstus- ja tsiviilehitus ning teised seotud teadused)100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Kunstiakadeemiakoordinaator01.06.2012−31.08.2013
Eesti Kunstiakadeemia, Arhitektuuriteaduskondkoordinaator01.06.2012−31.08.2013
AsutusRiikTüüp
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
PerioodSumma
01.06.2012−31.08.20133 600,00 EUR
3 600,00 EUR

Reaalses situatsioonis olemine ja konteksti vahetu tunnetus oli meie jaoks ideaalne olukord õppeprotsessi läbiviimiseks. Selline situatsioon õpetab meid endid laiemalt ümbritsevas ruumis kriitiliselt positsioneeruma, mõistma arhitekti rolli ning selle mõõdet ühiskonnas, mis omakorda treenib oskust püstitada olulisi küsimusi ning seda, kuidas me arhitektidena suudame nende küsimustega kõnetada ühiskonda laiemalt. Sellel linnal on piisavalt rammusat pinnast akadeemilisteks katsetusteks, mida loovad lõputud ruumilised vastuolud ning ajaloo põhjustatud katkestused. Ikka veel puuduvad väljakujunenud linnaehituslikud dogmad, ehk on nende puudumine ise kinnisideeks muutunud. Meie soov oli läbi mängida erinevad olukorrad, kus avalikus kasutuses ja avalikkuse tähelepanu all olev hoone ühest küljest loeb ja mõistab olemasolevat ruumilist olukorda ja konteksti, teisalt suudab oma kohaloluga seda kõike ise algatada ja luua. 39 raekoda peamise osa moodustavad üliõpilaste tööd, mis on raamatusse komponeeritud teemade kaupa. Teemade valik omakorda illustreerib õppeprotsessi ülesehitust. Aastapikkune tsükkel on jagatud kahele semestrile, millest esimese jooksul saadakse sinasõbraks hoone endaga. Mitmesuguste ülesannete ja meediumite abil üritatakse aimata olemasoleva keskkonna kvaliteete ja võimalusi, uuritakse hoone erinevaid tüpoloogiaid eraldiseisvatena, analüüsitakse näiteid maailmast ja ajaloost. Diskuteeritakse üldistel teemadel nagu võim, avalik ruum, märgilisus, monumentaalsus ning valitakse endale strateegiad ja taktikad. Otsitakse pooltoone avaliku ja privaatse ruumi vahel. Prototüüpide genereerimise abil leitakse endale rada, mida mööda semester lõpuni käia. Teist poolaastat oleme kutsunud “meistrite” sarjaks, kus erinevad oma ala professionaalid on kutsutud sekkuma reaalsesse projekteerimisprotsessi. Projekti mõjutavad vahetult konstruktor, tuletõrjekonsultant, maastikuarhitekt, tehniliste eriosade insenerid, akustik, keskkonnatehnikaspetsialistid – nende kõigi konsultatsioonid täiendavad arhitektuurset lahendust. Esimesel semestril tehtud töö võetakse uuesti üksikosadeks lahti ning enesetsensuuriga luuakse edasi arendatud lahendus – sümbioos erinevatest distsipliinidest ja kompleksselt käsitletud arhitektuurne lahendus. Kõike seda tehakse linnaehituslikku stsenaariumi kirjutades ja arendades, küsides iseendalt vahetpidamata ja väsimatult: miks just nii, miks just sinna ja miks just praegu seda kõike teen? 39 raekoda erinevate peatükkide vahele on paigutunud diskussioonid ja intervjuud Kunstiakadeemia arhitektuuriosakonna õppejõudude vahel, intervjuud külalisõppejõudude ning väliskriitikutega, kes kõik on jätnud töödesse oma jälje. Vestlusteemad, mille ajendiks on olnud kursuseprojektide üldised küsimused, räägivad meile hetkel olulistest ruumikultuuri teemadest.
The real surroundings and direct cognition provided us with the ideal environment for conducting the study process. Such a situation makes us position ourselves critically in the wider surrounding space and comprehend the extent of the architect’s role in our society thus letting us practice our skills of asking the relevant questions and finding a way to address the whole society as architects. The city has sufficient reserves of fertile soil for academic experiments formed by endless spatial controversies and historical disruptions. We still lack well-formed dogmas of urban design which may have become an obsession in itself. Our aim was to play with various situations where the public building under the public eye on the one hand joins and appreciates the present spatial context and situation, but on the other hand by its presence lays the foundation for something completely new. The main body of 39 Town Halls consists of student work organised by the topics discussed. The selection of the topics illustrates the structure of the study process which we have come to nickname the babysteps-tactics. The one-year cycle is divided into two terms first of which was spent on getting to know the building itself. By means of various tasks and media, it was attempted to comprehend the qualities and possibilities of the environment, to study the various typologies of the building, and to analyse examples in history and other parts of the world. Discussions on general topics such as power, public space, symbolism and monumentality were held and suitable strategies and tactics selected. The halftones between the private and public space were searched for. By generating prototypes, a suitable path was found on which to walk towards the end of the term. We have named the second term as the masters’ series with specialists of various fields invited to get involved in the actual design process. The projects are directly influenced by the constructor, fire safety consultant, landscape architects, technical engineers, acoustic specialists – all their consultations complement the architectural solution. The work completed in the first term was deconstructed once again and by means of self-censorship a new more elaborate solution was created – a complex architectural solution as a symbiosis of various disciplines. All of this was accomplished by writing and developing an urban design script which entails constant and never-ending questions to oneself: why am I doing all this in this way, in this particular location and at this time? The chapters of 39 Town Halls are interspersed by various discussions and interviews conducted among the lecturers of the Faculty of Architecture of the Academy of Arts and also interviews with visiting lecturers and foreign reviewers who all have had a considerable role in the works. The discussions prompted by the general questions of the student projects give us an overview of the issues of spatial culture relevant at the moment.
KirjeldusProtsent
Katse- ja arendustöö70,0
Rakendusuuring30,0