"Muu" projekt SLTMI16040T
SLTMI16040T "Kalanduse teabekeskus (1.01.2016−31.12.2022)", Toomas Saat, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut.
SLTMI16040T
Kalanduse teabekeskus
Fisheries Information Centre
1.01.2016
31.12.2022
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.01.2016−31.12.20225 833 013,00 EUR
5 833 013,00 EUR
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

Kalandussektori konkurentsivõime suurendamiseks, majandustulemuste parandamiseks ja keskkonnasäästliku ning teadmistepõhise majandamise tõhustamiseks luuakse ühtne võrgustik, mis võimaldab kalandussektori (püüdjad,töötlejad/turustajad, kohalike arengurühmade esindajad) esindajatel saada kaasaegset oskusteavet, informatsiooni, koolitusi ja nõuannet ning koostöös teadlastega läbi viia uuringu- ja katseprojekte. Projekti läbiviimiseks luuakse "Kalanduse teabekeskus". Keskus kogub, analüüsib ja avaldab koostöös teadlaste ja ettevõtjatega kalamajanduslikku infot. Keskus loob vastavalt kalandussektori vajadusi arvestades koolitajatest ja konsultantidest võrgustiku, mis võimaldab elukestva õppe ja nõustamise läbiviimist. Korraldatakse koolitusi, seminare, teabepäevi ja konverentse. Keskus loob kodulehe, mille kaudu toimub kalandusliku teabe kogumine ja levitamine, toimub kalandusliku informatsiooni jagamine avalikkusele trükiste, avaliku meedia ja sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Keskus aitab koordineerida kalandussektori ja teadlaste koostööd ja tellib ning koordineerib mõlemale osapoolele huvi pakkuvaid uuringuid ja katseprojekte.
An integrated network shall be set up with the objective of promoting the competitiveness of the whole fisheries sector (incl fishermen, processors and distributors, members of local activity groups) to improve its economic performance including the enhancing of sustainable and knowledge-based management as well as to acquire contemporary know-how, scientific advice and to participate in sectoral training courses. In close cooperation with scientists, studies and pilot projects shall be conducted as well. For the implementation of the aforementioned activities, the Fisheries Information Centre (hereinafter the "Centre") shall be established. In cooperation with scientists ,the Centre shall collect, analyze and publish the sectoral fisheries information. Setting up the network consisting of trainers and advisers for the implementation of the lifelong learning process including the organising of training courses, seminars, conferences based on the sector¿s needs shall be the aim of the Centre as well. The Centre shall create a website homepage for collecting and distributing the fisheries information both to the sector and the wider public, including through publications, social and public media. The Centre shall promote and coordinate the cooperation activities between scientists and the fisheries sector as well as conduct the sectoral studies and pilot projects necessary for both parties.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring80,0
Katse- ja arendustöö20,0