"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF5508
ETF5508 (ETF5508) "Atsükliliste polüfosfaseenide (P3- ja P4-aluste) sünteesi ja aluselisuse uurimine. (1.01.2003−31.12.2006)", Toomas Rodima, Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond.
ETF5508
Atsükliliste polüfosfaseenide (P3- ja P4-aluste) sünteesi ja aluselisuse uurimine.
The Synthesis and Study of Basicity noncyclic Polyphosphazenes - P3- and P4 bases.
1.01.2003
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaT411 Radiofarmaatsiatehnoloogia 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskondkoordinaator01.01.2003−31.12.2006
PerioodSumma
01.01.2003−31.12.2003100 000,00 EEK (6 391,16 EUR)
01.01.2004−31.12.2004105 000,00 EEK (6 710,72 EUR)
01.01.2005−31.12.200598 823,53 EEK (6 315,97 EUR)
01.01.2006−31.12.2006100 800,00 EEK (6 442,29 EUR)
25 860,14 EUR

Töö eesmärk on edasi arendada ETF grandi 3992 raames tehtud tööd: mittepolaarsete keskkondade aluseliste omaduste mõõtmiseks sobivate ja üha tugevamate aluseliste omadustega indikaatorite süntees ning vastavate aluselisuse skaalade koostamine. Skaalade koostamiseks tugevalt aluselises piirkonnas on seni kasutatud valdavalt CH-hapetest indikaatoreid, st. karbanioonist aluseid. Viimaste laengu tüüp ja selle vähene delokalisatsioon võib anda erineva tulemuse võrreldes käesolevas projektis planeeritud neutraalsete aluste , P3 ja P4-fosfaseenidega, mis kujutavad endast mahukaid molekule ja mille protoniseeritud vormi laeng on hästi delokaliseeritud. Aluselisuse skaalade ülesehitamine P3- ja P4-aluste abil viiks meid juba aluselisuse piirkonda, kus erineval viisil püstitatud aluselisuse skaalasid saaks omavahel võrrelda. Seega esmane ülesanne 2003.a. on P3 aluste süntees.
This project will elaborate furthor the main goals of our previous ESF grant 3992- the extension of basicity skales in nonpolar solvents towards the more basic direction by means of phosphazene bases. The synthesis of P3- and P4- bases, the establishment of their acid-base properties should prolong the basicity scale in acetonitrile and tetrahydrofuran and even in heptane to the region of basicity where it is possible to connect and compare the acidity scales built by means of CH-acids (basicity scale of carbanions) with basicity scales compiled on the basis of neutral N-bases ( (amines, phosphazenes). The Kirsanov and Staudinger reactions will be used for synthesis of P3- and P4- phosphazene bases. The UV-VIS spectrophotometric titration method will be used for pKa measurements.