See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5594
ETF5594 "Veealuse kiirgusrežiimi ja primaarproduktsiooni määramine Eesti järvedes poolempiiriliste mudelite abil. (1.01.2003−31.12.2006)", Helgi Arst, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut.
ETF5594
Veealuse kiirgusrežiimi ja primaarproduktsiooni määramine Eesti järvedes poolempiiriliste mudelite abil.
Semi-empirical modelling of underwater light field and primary production in Estonian lakes
1.01.2003
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB460 Füüsiline antropoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006183 600,00 EEK (11 734,18 EUR)
01.01.2004−31.12.2004180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2005−31.12.2005180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2003−31.12.2003180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
46 246,48 EUR

Käesoleva projekti eesmärkideks on: 1) Kasutades poolempiirilist kiirgusmudelit, määrata veealuse päikesekiirguse (sh. kvantkiirguse) ajaline ja vertikaalne muutlikkus mitmes Eesti veekogus aastate 2003-2005 suveperioodil. Samaaegselt testitakse mudeli sobivust erinevate optiliste omadustega veekogude jaoks ja vajaduse korral täiustatakse mudelit. 2) Lähtudes füüsikaliselt põhjendatud seostest, välja töötada Eesti järvedele (eelkõige Võrtsjärv, Peipsi ja Ülemiste) sobiv poolempiiriline primaarproduktsiooni arvutusmudel, teostades mudeli kaliibrimist in situ mõõtmiste ja statistiliste meetodite abil. 3) Hinnata kiirgusmudeli ja produktsioonimudeli efektiivsust veealuse kiiritustiheduse ja primaarproduktsiooni prognoosiks. Tulemusena luuakse arvutussüsteem ja andmebaas veekogude veealuse kiirgusvälja ajalise ja ruumilise muutlikkuse ning valgusenergia summaarsete väärtuste kirjeldamiseks. Andmete lisandudes võib sellest aastate jooksul kujuneda materjal, mis on aluseks nii veealuse kiirgusrežiimi kui ka põhjataimestiku uurimisel ja prognoosimisel. Regressioonivõrranditel põhinev empiiriliste seoste süsteem fotosünteesi valgussõltuvuse karakteristikute, neid mõjutavate keskkonnategurite ja fütoplanktoni taksonoomilise koosseisu näitajate vahel võimaldaks prognoosida järvede produktiivsuse muutusi kiiresti muutuva vee kvaliteedi tingimustes. Töös väljaarendatavaid mudeleid ning vastavaid arvutussüsteeme on võimalik kasutada komplekssetes projektides, kus on ühendatud atmosfääri ja mere dünaamika, kiirgusrežiimi ja merebioloogia alased uurimused.
The aim of the present project is: 1) Using a seni-empirical radiation model to determine the temporal and spatial variation of underwater irradiance (including quantum irradiance) in several Estonian lakes during ice-free period of 2003-2005. Relying on in situ measurements to test the suitability of the model for very turbid lakes. 2) On the basis of physical grounds, and using in situ measurements and statistical methods to elaborate a suitable for Estonian lakes (to begin with Lakes Võrtsjärv, Peipsi and Ülemiste) primary production model. 3) To estimate the capability and advantages of both models for prognosis of the underwater light field and primary production. As a result of this project a calculation system and database for quantitative description of the variability of underwater light field, including daily, monthly etc. sums of energy will be accomplished. These materials could be necessary for investigation and prognosis of the underwater light regime as well as the bottom flora. System of empirical relationships based on regression equations relating light-to-photosynthesis parameters of phytoplankton ith environmental variables and phytoplankton species composition in the lakes give a chance to predict the productivity in conditions of rapid change of water quality. The results of this project (models, computing systems) can be used in the complex projects, connecting the studies in the field of atmospheric physics, marine dynamics, underwater optics and marine biology.