See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Muu (siseriiklik avalik sektor)" projekt 1-16/250
1-16/250 "Üliõpilaste kutse-eetika alane teadlikkus ja toetussüsteem ebaeetiliste probleemide lahendamisel (1.08.2016−31.12.2020)", Kairi Lenk, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tervishariduse keskus.
1-16/250
Üliõpilaste kutse-eetika alane teadlikkus ja toetussüsteem ebaeetiliste probleemide lahendamisel
Students` awareness of professional ethics and support system in solving unethical problems
1.08.2016
31.12.2020
Teadus- ja arendusprojekt
Muu (siseriiklik avalik sektor)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.8. PsühholoogiaS260 Psühholoogia5.1. Psühholoogia ja tunnetusteadused100,0
AsutusRiikTüüp
Tallinna Tervishoiu KõrgkoolEesti Vabariikharidusasutus
PerioodSumma
01.08.2016−31.12.202012 135,00 EUR
12 135,00 EUR

Teema on aktuaalne, sest ühiskonna ja tervishoiusüsteemi kiire areng mõjutab nii kaudselt kui ka otseselt suhtlemise eetikat. Tervishoiutöötajad puutuvad üha enam oma kutsetöös kokku ebaeetiliste probleemidega. Kutse-eetika põhineb deklareeritud reeglitel, mis tuginevad enam kutsepraktikale ja vähem seadustele. Õppe- ja praktikakeskkonnas on kutse-eetiliste probleemide lahendamisel sageli erinevad arusaamad, mis tulenevad valestimõistmisest, möödarääkimisest, oskamatusest suhelda. Kutse-eetikaalane teadlikkus on tähtis, sest see mõjutab meie tervist, suhteid ja töötulemusi. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eetikakomisjon otsustas uurida üliõpilaste kutse-eetikaga seotud suhtlemisprobleeme õppe- ja praktikakeskkonnas ning olemasolevate toetussüsteemide kasutamist ebaeetiliste probleemide lahendamisel Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, kirjeldada poolstruktureeritud intervjuude tulemusi ja analüüsida olemasolevate tugisüsteemide kasutamist. Uurimisülesanded: 1. Kirjeldada kutse-eetika alase teadlikkuse vajalikkust kõrgkoolis. 2. Kirjeldada üliõpilaste kutse-eetikaga seotud probleeme õppe- ja praktikakeskkonnas. 3. Analüüsida üliõpilaste kutse-eetika alast teadlikkust ja ebaeetiliste probleemide käsitlemist õppe- ja praktikakeskkonnas. 4. Kaardistada olemasoleva toetussüsteemi kasutamist. Meetod Uurimistöö koosneb teoreetilisest osast ja empiirilisest poolstruktureeritud intervjuude analüüsist. Valim: Uuringu sihtgrupiks on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kõikide erialade üliõpilaste seitsme liikmeline fookusgrupp. Fookusgrupi valimi moodustamisel kasutatakse lumepallimeetodit
The topic is actual, because the fast development of the society and health care system has both, indirect and direct influence on the ethics of communication as more than before health care workers are faced with unethical problems in their professional work. Professional ethics is based on declared rules that rely more on professional practice and less on the laws. In learning and practice environment, there are different understandings in dealing with professional ethics related problems that arise from misunderstanding and inability to communicate properly. The topic of professional ethics is important, because it influences our health, relationships and outcomes at work. The Ethics Committee of Tallinn Health Care College has undertaken to investigate students’ professional ethics related communication viewpoints and possible problems in learning and practice environment and the usage of support systems in dealing with unethical problems at Tallinn Health Care College; also to describe the results of semi-structured interviews and to analyze the usage of support systems. Research tasks: 1. To describe students opinions on learning professional ethics. 2. To describe possible problems related to professional ethics in theoretical and practical training environment. 3. To describe and analyse students awareness on professional ethics and the management of unethical problems in theoretical and practical training environment. 4. To map the awareness and usage of existing support system. Method: The research consists of a theoretical part and an analysis of empirical semi-structured interviews. Sample: The sample consists of focus groups with seven members in each. The students were elected from every Tallinn Health Care College curricula and the sample was formed using the snowball method. Goal: To describe Tallinn Health Care College students` awareness of professional ethics and support system in solving unethical problems.
Eesmärk: Kirjeldada Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste kutse-eetika alast teadlikkust ning olemasoleva toetussüsteemi kasutamist ebaeetiliste probleemide lahendamisel.