"Muu" projekt SP1GVSOM11
SP1GVSOM11 "Eesti Geenivaramu projekti raames kogutud koeproovide ja andmete turvaline säilitamine 2011.a. lõpuni, eelduste ning tagatiste loomine nende edasiseks pikaajaliseks säilitamiseks ja kasutamiseks. (1.01.2011−31.12.2011)", Andres Metspalu, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu.
SP1GVSOM11
Eesti Geenivaramu projekti raames kogutud koeproovide ja andmete turvaline säilitamine 2011.a. lõpuni, eelduste ning tagatiste loomine nende edasiseks pikaajaliseks säilitamiseks ja kasutamiseks.
Secure storage of all Estonian Genome Center tissue samples and data (collected as a part of the collection project) until the end of 2011, establishing the prerequisites and guarantees for the long-term maintenance and usability of the samples
Eesti Geenivaramu projekti raames kogutud koeproovide ja andmete turvaline säilitamine 2011.a. lõpuni, eelduste ning tagatiste loomine nende edasiseks pikaajaliseks säilitamiseks ja kasutamiseks.
1.01.2011
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
3. Terviseuuringud3.11. Terviseuuringutega seotud uuringud, näiteks biokeemia, geneetika, mikrobioloogia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika ja bioinformaatikaB220 Geneetika, tsütogeneetika 3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolpartner01.01.2011−31.12.2011
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramupartner01.01.2011−31.12.2011
AsutusRiikTüüp
Sotsiaalministeerium
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.2011290 798,00 EUR
290 798,00 EUR

Eesmärgiks on Geenivaramu (GV) andmekogu andmete ja koeproovide säilitamine ja pidamine vastavalt IgUS-le, kehtestatud protseduurireeglitele, headele laboratooriumi tavadele ja ISO 2001 : 2008 standarditele, nii et neid saab säilitada ja kasutada ka edaspidi pikaajaliselt. Sealhulgas andmete ja andmebaaside korrastamine ja arendus, andmekogu täiendamine, linkimine teiste andmebaasidega, koeproovide kvaliteedi kontroll, ettevalmistused geneetiliseks nõustamiseks ja selleks vajalike õppe ja täienduskoolituse programmide väljatöötamine, andmekogumine eriprojektide raames, mis on sõltuvuses lisaks ka HTM jm. rahastamise mahust. Eeltoodud tegevuste tulemuseks on kogutud andmete ja koeproovide seadusekohane ja kvaliteeti tagav hoidmine, andmekogu kasutatavuse tõstmine ja andmehulga suurendamine. See tagab Geenivaramule võimaluse teha kõrgetasemelist koostööd teiste geenipankadega ja tasemel ekspertkeskustega maailmas, mis aitab laiendada geenimeditsiini kasutamist Eestis. Sihtrühmaks on EV elanikkond alates 18 eluaastast.
The main goal is the storage of the samples and data of the Estonian Genome Center (EGC) according to the IgUS, the legal procedural regulations, the good laboratory practices, and the ISO 2001:2008 standards to guarantee their continued storage and usability for an extended period of time. This includes the organization and development of the data and database, renewal of the data, linking the database to the other databases, quality control of the tissue samples, preparations for genetic counselling (including establishing the relevant training programs), collection of additional data as a part of special projects (which depend of the financial support from the Estonian Ministry of Education and Research and other sources). The results of the aforementioned activities are a high-quality and legally regulated storage of the collected tissue samples and data, increasing the amount of data in the database, and facilitating the use of the collected data. This ensures the EGC the opportunities to enter scientific collaborations with the other genome centers of the world, which in turn will improve the perspective of genome research-based medicine in Estonia. The participants are over 18 years old inhabitants of the Republic of Estonia
TegevusProtsent
Alusuuring100,0