"Aparatuuri toetus" projekt SF0180058s07AP11
SF0180058s07AP11 "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180058s07 raames (1.01.2011−31.12.2012)", Jaak Kikas, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut.
SF0180058s07AP11
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180058s07 raames
1.01.2011
31.12.2012
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP250 Tahke aine: struktuur, termilised ja mehhaanilised omadused, kristallograafia, phase equilibria1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)35,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT150 Materjalitehnoloogia2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).30,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, ülijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)35,0
PerioodSumma
01.01.2012−31.12.201228 779,42 EUR
28 779,42 EUR

Kavandatud uuringute eesmärgiks on elektroonsete, optiliste ja nanomehaaniliste protsesside iseärasuste, seaduspärasuste ja vastastikuste seoste ning struktuurisõltuvuste kindlakstegemine madaladimensionaalsetes süsteemides ning uute multifunktsionaalsete “intelligentsete” materjalide ja nende rakendamise põhimõtete väljatöötamine sellel alusel. Uuringud on olulise rakendusliku komponendiga eksperimentaalsed alusuuringud. Nad hõlmavad nanostruktuurseid oksiidmaterjale, süsiniknanotorusid ja nende hübriidsüsteeme, madaladimensionaalseid optilisi struktuure ja nanooptikat, nanomehaanilisi protsesse ja madaladimensionaalsete struktuuride mehaanilisi omadusi. Eeldatavad alustulemused edendavad mesostruktuursete kondensfaaside mõistmist, praktiline väljund annab panuse sensoorika ja fotoonika meetodite ja seadmete arendusse. Teema täitjateks on 20 kõrge kvalifikatsiooniga teadustöötajat, kaasatud on 12 kraadiõppurit. Nende kasutuses on kaasaegne (mõnel juhul unikaalne) teadusaparatuur.
The goal of the planned research is understanding the regularities, interrelations and structural dependence of electronic, optical and nanomechanical processes in low-dimensional systems as well as design of novel multifunctional “intelligent” materials and elaborating the principles of their application on the ground of obtained knowledge. The study is a basic experimental research with a strong applied component. It comprises investigation of nanostructured oxides, carbon nanotubes and their hybrids, low-dimensional optical structures and nano-optics, nanomechanical processes and mechanical properties of low-dimensional structures. The foreseeable basic results contribute to understanding of mesostructured condensed phases, the applied results foster design of novel devices and techniques for sensorics and photonics. As much as 20 highly qualified researchers and 12 graduate students are involved in research, supplied with modern (in some cases unique) experimental equipment.