See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF8006
ETF8006 "Muuseumi kommunikatsiooni arendamine 21. sajandi infokeskkonnas" (1.01.2009−31.12.2013); Vastutav täitja: Pille Pruulmann-Vengerfeldt; Eesti Rahva Muuseum; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond , Sihtasutus Eesti Teadusagentuur; Eraldatud summa: 59 080 EUR.
ETF8006
Muuseumi kommunikatsiooni arendamine 21. sajandi infokeskkonnas
Developing museum communication in the 21st century information environment
1.01.2009
31.12.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudS220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)34,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.33,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadusedS265 Meedia ja kommunikatsiooniteadused5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.33,0
AsutusRollPeriood
Eesti Rahva Muuseumkoordinaator01.01.2009−31.12.2013
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009248 026,00 EEK (15 851,75 EUR)
01.01.2010−31.12.2010225 456,00 EEK (14 409,26 EUR)
01.01.2011−31.12.201114 409,60 EUR
01.01.2012−31.12.201214 409,60 EUR
59 080,21 EUR

Grandi põhieesmärgiks on muuseumi kommunikatsiooni, kultuurilise osaluse protsesside ja auditooriumide uurimine Eesti Rahva Muuseumi (ERM) online ja traditsiooniliste keskkondade kontekstis. Selle valdkonnaga on Eestis seni võrdlemisi vähe tegeletud ning kommunikatsioonuuringute alase teadmise sisse toomine on eriti oluline, arvestades, et viimase kümnekonna aasta jooksul on üha enamate inimeste jaoks Internet moodustamas olulist osa nende info- ja kommunikatsioonikeskkonnast. Lisaks on "uue museologia" lähenemise juures väga oluline kommunikatsiooniprotsessi mitmekülgne mõistmine ning on tähtis, et ka Eesti oludes museoloogia uuemaid trende uurida ja rakendada. Projekt on kahe tasandiline - 1) teoreetiline ja analüütiline tasand, mis uurib ERMI olemasolevaid kommunikatsiooni ja auditooriumide kaasamise protsesse, avalikku debatti, mis ERM ümber käib ning muuseumi ja olemasoleva ja planeeritava püsiekspositsiooni ja ajutiste näituste sisu; 2) rakenduslik tasand, mis uurib ja tutvustab erinevaid auditooriumide kaasamise ja kommunikatsiooni viise traditsioonilise ja uue meedia kaudu rea rakendusprojetide kaudu: loob ümarlaua ja fookusgrupi uuringute kaudu võimalusi avalikkuse osalemiseks erinevates protsessides ning annab võimaluse ise anda muuseumi esemetele tähendust, tuua virtuaalsesse ja reaalsesse muuseumi keskkonda uusi esemeid ja luua ise näitusi nii uue meedia keskkonnas, kui ka traditsioonilises muuseumiruumis. Samal ajal toimub ka rakendusliku tasandi kaudu kogutud materjalide analüüs ja pidev reflektsioon. Kombineerides kommunikatsiooniuuringute, kultuuriuuringute ja uue museoloogia kogemusi nii teoreetilises kui metodoloogilises plaanis on grandi raames plaanis luua online keskkond ja suurendada muuseumi nähtavust olemasolevates online-kogukondades. Kuna kogutav materjal on unikaalne ka rahvusvahelises kontekstis, siis on projektil väga head avaldamisväljavaated nii museoloogia kui ka uue meedia ja kommunikatsiooni alastes väljaannetes. Lisaks rahvusvahelistes ajakirjades ja kogumikes avaldatavatele artiklitele on grandi raames plaanitud ka vähemalt kahe doktoritöö kaitsmine, rahvusvahelise seminari ja konverentsi korraldamine Eestis ja eesti keelsete seminaride ja toimetiste avaldamine, mis võimaldaksid grandi raames kogutud teadmise levikut ka kohalikus kontekstis.
The main aim of the grant is to study museum communication, cultural participation processes and audiences in the context of Estonian National Museum online and offline environments. This area has not received much attention in Estonia and bringing communication related knowledge to museums is especially important as in the last ten years, Internet has become important information and communication environment. Additionally, "New museology" has brought multimodal understanding of communication to the museums and it is important to study and implement new trends and ideas of museology also in Estonia. Research project has two major (interacting) objectives: 1) to study the relationship of the Estonian National Museum with its audiences, improve understanding of museum processes and analyze museum content in existing and planned permanent and temporary exhibitions (in general). 2) Second aim is to study the conditions of possibility and the development of ENM communication and audience participation through a series of (offline and online) interventions.The second layer consists of series of interventions where audiences will be involved in round-tables, public debate and focus group studies. There will also be chances to bring new meaning to the objects within museum and create exhibitions in virtual and actual museum spaces. At the same time, constant analysis of the materials and reflection of the processes will take place. With combination of theories and methods from communication studies, cultural studies and "new" museology, we plan to create online environment and increase visibility of the museum in other online communities. As the collected materials will be unique also in the international context, then the project will have good possibilities for publication in journals and collections of museology, new media and communication studies. In addition to international publications, at least two doctoral theses will be defended, international seminar and conference will be organized and collection of articles published. Estonian language working papers and seminars will enable to disseminate the knowledge collected in the grant project also in the local context.