"Muu" projekt LEP15094
LEP15094 "Elektrivõrgu klientide elektripaigaldiste ühe ja kahepoolse toite mõju analüüs varustuskindlusele (22.09.2015−23.06.2016)", Juhan Valtin, Tallinna Tehnikaülikool.
LEP15094
Elektrivõrgu klientide elektripaigaldiste ühe ja kahepoolse toite mõju analüüs varustuskindlusele
The electrical power grid customers with one double and nutritional analysis of the impact on security of supply
22.09.2015
23.06.2016
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.17 Energeetikaalased uuringudT140 Energeetika 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikoolkoordinaator22.09.2015−23.06.2016
AsutusRiikTüüp
Elektrilevi OÜ
PerioodSumma
22.09.2015−23.06.201617 010,00 EUR
17 010,00 EUR
siseriiklik leping-äriühing

Vaadeldakse elektrivarustuse kategooriaid ja tüüpkonfiguratsioone. Käsitletakse elektripaigaldiste elementide töökindluse statistilisi näitajaid, antakse lühiülevaade elektrivarustusskeemide töökindluse kvantitatiivsest hindamisest ja tuuakse kvantitatiivse hindamise näiteid. Käsitletakse elektrivarustuse alast regulatsiooni Eestis ja teistes riikides. Määratletakse tarbimise kategooriad ja liigitatakse elektrikoormused varustuskindluse aspektist. Hinnatakse erinevate tarbijakategooriate katkestuskulu. Antakse soovitusi klientidele elektrivarustuse tüübi valikuks.
Categories and typical configurations of electricity supply are studied. Statistical reliability characteristics of electric distribution system components are treated. A short review of electricity supply systems quantitative estimation is presented and some examples are given. Regulation in the electricity distribution sector in Estonia and other countries is treated. Electricity consumption categories are defined and electrical loads are classified on aspects of supply reliability. Outage costs of different consumption categories are estimated. Recommendations to customers for selection of electricity supply type are given.