See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu" projekt EKKM09-134
EKKM09-134 "Eesti kirjakeel üld- ja erialasuhtluses (1.01.2009−31.12.2013)", Helle Metslang, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
EKKM09-134
Eesti kirjakeel üld- ja erialasuhtluses
1.01.2009
31.12.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolkoordinaator01.01.2009−31.12.2013
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2009−31.12.2013
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009141 150,00 EEK (9 021,13 EUR)
01.01.2010−31.12.2010131 250,00 EEK (8 388,40 EUR)
01.01.2011−31.12.20118 400,00 EUR
01.01.2012−31.12.20128 400,00 EUR
01.01.2013−31.12.20138 400,00 EUR
42 609,53 EUR

Projekt on jätkuks Mati Erelti projektile EKKM04-4 "Üld- ja erialakeele hoole" ja täidab Tartu Ülikooli kui ühe täitja ette "Eesti keele arendamise strateegias 2004-2010" seatud eesmärke: tagada eesti kirjakeele kvaliteet ning aidata kaasa, et hea eesti keel saaks üldkasutatavaks; tagada hea eesti oskuskeel, mis rahuldab spetsialistide vajadusi nii erialases suhtluses kui ka uurimis- või käsitlusobjekti teaduslikul tunnetamisel. Kavatsetakse jätkata seniseid tegevusi: käsiraamatute ja juhendmaterjalide koostamist, keeleteaduse terminiandmebaasi pidamist, jooksva keeleabi andmist, eriala- ja üldkeele andmestu pidamist, aktuaalsete heakeelsusküsimuste läbitöötamist ja vastavateemaliste artiklite avaldamist. Kavandatakse järgmised trükised: 1) tõlke toimetamise juhendmaterjal, mis käsitleb nii üldisi (nt toimetamisstrateegia valikut tõlkija strateegiast ja funktsionaalstiilist lähtuvalt) kui konkreetseid küsimusi (ortograafiast sõnavara ja süntaksini), 2) eesti kirjakeele foneetika ja fonoloogia harjutustik, 3) varasemate õigekirja, vormiõpetuse, sõnatuletuse, keeletoimetamise jm harjutustike ja käsiraamatute täiendatud uusväljaanded, 4) keeleteaduse sõnastiku täiendatud uusväljaanne, 5) rakenduslik käsiraamat ja muid materjale mitmekeelse oskussuhtluse kohta, kus lähte- või tulemkeeleks on eesti keel. Projekti ühe tulemusena valmib mitmekeelse oskussuhtluse õpik-käsiraamat ning seda toetavad veebipõhised enesekontrolli- ja harjutusmaterjalid. Mitmekeelse oskussuhtlusega on siin mõeldud kõiki praktikas ettetulevaid erialase verbaalse suhtluse vorme, kus sisendi ja/või väljundina on või võiks olla kasutusel rohkem kui üks keel, eriti teadus- ja tarbetekstide kirjalikku tõlget, oskussõnastike ja terminibaaside koostamist ja kasutamist ning terminiarutelusid. Rõhk on suhtlejatel, nende pädevusel valida keelevahendeid oma mõtete väljendamiseks ning vastutusel tehtud valikute eest. Käsiraamat käsitleb võimalikke vaidlusküsimusi, nende lahendusvariante, teoreetilist tausta ja argumentatsiooni lahenduste valimisel.