See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu (EKKM)" projekt EKKM09-143
EKKM09-143 "Eestlased Venemaal: asustuslugu ja pärimus" (1.01.2009−31.12.2013); Vastutav täitja: Anu Korb; Eesti Kirjandusmuuseum; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 60 286 EUR.
EKKM09-143
Eestlased Venemaal: asustuslugu ja pärimus
Estonians in Russia. History and Heritage
1.01.2009
31.12.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu (EKKM)
AsutusRollPeriood
Eesti Kirjandusmuuseumkoordinaator01.03.2009−31.12.2013
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009188 200,00 EEK (12 028,17 EUR)
01.01.2010−31.12.2010188 200,00 EEK (12 028,17 EUR)
01.01.2011−31.12.201112 030,00 EUR
01.01.2012−31.12.201212 100,00 EUR
01.01.2013−31.12.201312 100,00 EUR
60 286,34 EUR

Eesti Rahvaluule Arhiivis on suurim Venemaa eestlaste pärimuse kogu, mis sisaldab käsikirjalist materjali alates 19. sajandi lõpukümnenditest, põhiosa salvestustest on tehtud viimasel paaril aastakümnel. Kogutu hulk on märkimisväärne, kuid arvestades Venemaal olnud Eesti asunduste arvukust, on tervikpildi saamiseks vaja kogumistööd kindlasti jätkata. Venemaa eesti asunduste lugu on oluline osa meie ajaloost ja kultuurist. Projekti eesmärgiks on Venemaa eestlaste asustusloo ja pärimuskultuuri kogu täiendamine, kogutud materjali huvilistele kättesaadavaks tegemine ja populariseerimine, materjali teaduslik läbitöötamine, seega alustatud töö jätkamine. Kogumistööd on kavas jätkata nii Eestis elavatelt Venemaalt tagasipöördunutelt kui Venemaa eesti kogukondades. Potentsiaalsete informantide hulk väheneb pidevalt. Mitmetes Siberi eesti külades on otstarbekas teha välitöid korduvalt, et jälgida kiiresti toimuvaid kultuurimuutusi. Siberi ekspeditsioonid on kavas läbi viia 2010. ja 2012. aastal. Venemaa Euroopa-osas, kus eesti külad on kas hävinud või on neis eestlaste osakaal väike, keskendutakse kogumistöös nn „valgete laikude” täitmisele (intervjuud neis külades sündinud-kasvanud inimestega, arhiiviandmete kogumine). Kogutud pärimusmaterjalide ERA fondidesse üleandmine, registrite ja töökoopiate valmistamine võimaldab neid kasutada nii uurijatel kui laiemal huviliste ringil ning tagab materjalide nõuetekohase hoidmise. Diasporaa materjalide teaduslikul uurimisel keskendutakse Venemaa asunduste piirkondlikele erijoontele, omavahelistele kontaktidele, naaberrahvaste mõjudele, võrreldakse Venemaa ja Eestimaa eestlaste, Venemaal ja lääne pool asuvate eesti kogukondade pärimust. Jälgitakse väljarännanud eestlaste kohanemist võõrsil ning Eestimaale tagasipöördumisel, diasporaa eestlaste sobitumist teiste diasporaa kogukondadega maailmas. Olulisel kohal ERA teadurite uurimustes on pärimuses toimunud/toimuvad muutused, konkreetsele teemale keskendunud uurimused (nt laulutraditsioon, migratsioonijutud, kohapärimus), üksikisiku ja kogukonna suhete käsitlused, asukohamaa ideoloogia ja majandusolude mõju kogukondade toimimisele ja kultuurile. Tihendatakse koostööd Läti Siberi rahvuskaaslaste uurijatega. Perioodi jooksul valmivad eesti-läti ühisväljaanne "Rahvuskaaslased Siberis", ERA korrespondendi Rosalie Ottessoni nõukogude aastatel kogutu põhjal koostatav monograafia, rida teadusartikleid, e-väljaanne "Simbirski kubermangu Smorodino küla eestlased". Aastail 2010 ja 2012 korraldatakse Eesti-Läti ühiskonverents "Rahvuskaaslased Siberis". Jätkatakse Venemaa eesti asunduste loomise, elu-olu ja kultuuripärandi tutvustamist laiemale huviliste ringile. Seda ülesannet täidab veebilehele koondatud info, näitused, sh veebinäitused, populariseeriv sariüritus "Venemaale veerenud", antoloogiad (nt "Siberi setode laulud" 2010). Veebilehele lisatakse allesolevaid külasid tutvustavad lehed koos heli- ja videonäidete ning fotodega. Paberväljaandena avaldatakse Siberi eestlaste asutatud külade tutvustus.