"Center of Excellence" project SLTFY16133T
SLTFY16133T (TK133) "The Dark Side of the Universe (TK133) (1.03.2016−1.03.2023)", Manuel Hohmann, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics.
TK133
SLTFY16133T
Tume Universum (TK133)
The Dark Side of the Universe (TK133)
1.03.2016
1.03.2023
R&D project
Center of Excellence
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.10. Physics and Technical PhysicsP190 Mathematical and general theoretical physics, classical mechanics, quantum mechanics, relativity, gravitation, statistical physics, thermodynamics1.2. Physical sciences (astronomy and space sciences, physics, other allied subjects)100,0
PeriodSum
01.03.2016−01.03.2023778 050,00 EUR
778 050,00 EUR

Tänapäevased vaatlused näitavad, et tumeaine ja tumeenergia moodustavad 95% universumi energia kogust. Hoolimata laiaulatuslikust jõupingutusest on tume sektori moodustajad, omadused ja päritolu varjatuks jäänud. Praegune paradigma kirjeldab tumeainet kui nõrgalt interageeruvate massiivsete osakeste jäänustihedus. Kuigi järgmisena planeeritud otsese ja kaudse tumeaine leidmise katsete generatsioon võib seda veel kinnitada, on siiski vaja teistsugusteks tulemusteks ettevalmistada. Sellest uuest vaatepunktist võib tume sektor sama kompleksne olla kui nähtav sektor, moodustav erinevatest osakeste tüübidest, mille vahel on mittetriviaalsed tumedad vastasmõjud. Selle tippkeskuse eesmärgiks on uurida sellise interageeruva tumeda sektori tagajärgi, sisse arvestades nii klassikalised kui ebaharilikud uue füüsika mudelid, ja sellest järelduvaid võimalikke eksperimentaalseid signatuure osakestefüüsika, astroosakeste füüsika ja kosmoloogia raamis põhjalikul viisil.
Recent measurements show that dark matter and dark energy yield 95% of the energy content of the Universe. Despite the extensive experimental effort, the nature, properties and origin of this dark sector remain concealed. The current paradigm portrays dark matter as a relic density of weakly interacting massive particles. Whereas the planned next generation dark matter direct and indirect detection experiments, as well as the LHC, may still validate this picture, it is necessary to prepare for possible different outcomes. In this new perspective, the dark sector may potentially be as complicated as the visible sector, consisting of different types of particles and governed by non­trivial dark interactions. This CER aims to explore the consequences of an interacting dark sector considering both conventional and non­conventional models of new physics, and studying its possible experimental signatures within particle physics, astroparticle physics and cosmology in an exhaustive way.
Description in EstonianPercent
Basic Research100,0
InstitutionRoleCountryTypeComment
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika InstituutcoordinaatorEstonia
Tartu ObservatooriumpartnerEstonia