"Aparatuuri toetus" projekt SF0130027s11AP14
SF0130027s11AP14 "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0130027s11 raames (1.01.2014−31.10.2015)", Rein Vöörmann, Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut.
SF0130027s11AP14
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0130027s11 raames
1.01.2014
31.10.2015
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.85,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS280 Täiskasvanuharidus, elukestev õpe5.3. Haridusteadused15,0
PerioodSumma
01.01.2015−31.10.201550 635,00 EUR
50 635,00 EUR

Projekti eesmärk on uurida, kuidas õppijad piiritlevad, tekitavad ja ületavad sisemisi piire puutudes kokku teatud väliste piiridega haridussüsteemis ja tööturul ning kaardistada selliste piiride tekkepõhjused ja tagajärjed. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks esitame uue viisi individuaalse õpikogemuse sotsioloogiliseks mõtestamiseks kihistunud ühiskonnas, mis põhineb filosoofilisel lähenemisel õppimisele. Esitatud uus käsitlus võtab lisaks välistele piiridele arvesse ka nende õppijapoolse omaksvõtmise ja sisemiste piiride tekitamise protsessi. Loome uue metodoloogia, mida rakendame uurimaks piiride vastastikusel toimel mitmemõõtmeliseks kujunevat õppimist, et seeläbi mõista hariduse ja õppimise rolli sotsiaalses stratifikatsioonis. Kombineerides kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uurimismeetodeid kasutame lisaks projekti raames kogutud andmestikule ka varasemaid andmebaase, mis võimaldavad teostada erinevate perioodide ja riikide võrdlust.
Aim of the project is to a) explore what kind of internal boundaries learners create and overcome under certain external boundaries they face in the educational system and labour market, and b) map what are the reasons and the consequences of the existence of such boundaries. To achieve this aim we propose a new sociological conceptualization of boundaries to learning experiences in the stratified society, based on the philosophical approaches to learning. This concept takes into account besides external boundaries also their internalization and creation of internal boundaries by learners. New methodological tools will be developed and applied in the original study of how boundaries interact and result in multidimensionality of learning, and to understand how education and learning contribute to social stratification. In addition to new data, existing datasets will be used combining qualitative and quantitative research methods and allowing comparisons across time as well as countries.