"Sihtfinantseerimine" projekt SF0140082s08
SF0140082s08 " Karbonaat- ja fosfaatpõhiste anorgaaniliste süsteemide keemia ja rakendused (1.01.2008−31.12.2013)", Rein Kuusik, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond.
SF0140082s08
Karbonaat- ja fosfaatpõhiste anorgaaniliste süsteemide keemia ja rakendused
Chemistry and applications of carbonate-phosphate-based inorganic systems
1.01.2008
31.12.2013
Sihtfinantseerimine
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP360 Anorgaaniline keemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)60,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT480 Muude toodete tehnoloogia2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).20,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.17 Energeetikaalased uuringudT140 Energeetika 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)20,0
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.20082 340 000,00 EEK (149 553,26 EUR)
01.01.2009−31.12.20092 139 648,00 EEK (136 748,43 EUR)
01.01.2010−31.12.20102 018 300,00 EEK (128 992,88 EUR)
01.01.2011−31.12.2011128 990,00 EUR
01.01.2012−31.12.2012128 990,00 EUR
01.01.2013−31.12.2013128 990,00 EUR
802 264,57 EUR

Heterogeensete reaktsioonide ning faasimuutuste selgitamise alusel mõningates looduslikes ja tehnilistes, valdavalt Ca-Mg-ühendeid sisaldavates, karbonaatsetes ja fosfaatsetes süsteemides töötatakse välja teoreetilised alused ning rakenduslikud soovitused uute lahenduste leidmiseks Eesti mineraalse toorme kasutamisel, uute katalüsaatorite ja parendatud omadustega väetiste saamiseks ning tööstuslike tahkheitmete utiliseerimiseks ja/või loodushoidlikuks ladustamiseks. Teema hõlmab uuringud kolmel omavahel tihedalt läbipõimunud töösuunal: 1. Karbonaatsed/sulfaatsed süsteemid; põlevkivienergeetika heitmete kasutamine ja ladustamine, CO2 emissiooni vähendamine; 2. Fosfaatsed/karbonaatsed süsteemid; asendustega apatiidid, uued sorbendid ning katalüsaatorid; 3. Karbonaatsed/nitraatsed süsteemid; mineraaltoorme uued kasutusalad, klinkritolm, parendatud omadustega väetised.
By clarifying reactions and phase transitions in some heterogeneous natural and technical, mainly Ca and Mg compounds containing carbonatic and phosphatic systems, theoretical fundamentals and applied recommendations are worked out to find new solutions for exploitation of Estonian mineral resources, for obtaining new catalysts and fertilizers with improved properties, for utilizing industrial solid wastes and/or for their environmentally friendly storage. The project covers research in three closely related workpackages: 1. Carbonatic/sulphatic systems; wastes of oil shale energetics, abatement of CO2 emissions, PCC; 2. Phosphatic/carbonatic systems; substituted apatites, new sorbents and catalysts; 3. Carbonatic/nitratic systems; new usage areas for mineral resources, clinker dust, fertilizers with improved properties.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Rein KuusikdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013

Põhitäitjad (11)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Villem BendermagistrikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2012
Tiit KaljuveedoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Juha KallasdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Merike PelddoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2012
Andres TrikkeldoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Kaia TõnsuaadudoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Leo TürndoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Mai UibudoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Mihkel VeidermadoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Olga Velts-JänesdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Karin ViipsidoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013

Täitjad (11)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Evelin EdromagistrikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2008
Merli KeelmannmagistrikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Irina KlimovadoktorikraadEST / ENG01.01.2009−31.12.2013
Tõnis MeristeEST / ENG01.01.2008−01.01.2013
Mari-Liis MuulmannmagistrikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2008
Kadriann TammdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−01.01.2013
Olga Velts-JänesdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2012
Olga Velts-JänesdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−01.01.2011
Karin ViipsidoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2012
Karin ViipsidoktorikraadEST / ENG01.01.2008−01.01.2012
Can Rüstü YörükdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−01.01.2013

Projektiga seotud tööjõud (6)

IsikKraadAsutusAmetKoormusKoormus väljaspoolOsalemise periood
ProjektisKoormus väljaspool
Aljona Aransonanorgaanilise materjalid eteaduslabor, insener0,501.01.2008−31.12.2008
Endel Kalnapenkanorgaaniliste materjalide teaduslabor, tehnik0,7501.01.2008−31.12.2012
Helle Ehalaanorgaaniliste materjalide teaduslabor, laborant101.01.2008−31.12.2013
Irina Rudjakanorgaaniliste materjalide teaduslabor, insener0,501.01.2008−31.12.2008
Marve Einardanorgaaniliste materjalide teaduslabor, vaneminsener101.01.2008−31.12.2013
Merli Sikkanorgaaniliste materjalide teaduslabor, insener0,501.01.2008−31.12.2008
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Shogenova, A.; Shogenov, K.; Vaher, R.; Ivask, J.; Sliaupa, S.; Vangkilde-Pedersen, T.; Uibu, M.; Kuusik, R. (2011). CO2 geological storage capacity analysis in Estonia and neighbouring regions. In: Energy Procedia (2785−2792). Elsevier.10.1016/j.egypro.2011.02.182.
Velts, O.; Uibu, M.; Kallas, J.; Kuusik, R. (2011). CO2 mineral trapping: Modeling of calcium carbonate precipitation in a semi-batch reactor. In: Energy Procedia (771−778). Elsevier.
Klimova, I.; Kaljuvee, T.; Türn, L.; Bender, V.; Trikkel, A.; Kuusik, R. (2011). Interactions of ammonium nitrate with different additives:thermodynamic analysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 105 (1), 13−26.10.1007/s10973-011-1514-9.
Uibu, M.; Kuusik, R.; Andreas, L.; Kirsimäe, K. (2011). The CO2-binding by Ca-Mg-silicates in direct aqueous carbonation of oil shale ash and steel slag. In: Energy Procedia (925−932). Elsevier.
Kaljuvee, T.; Keelmann, M.; Trikkel, A.; Kuusik, R. (2011). Thermooxidative decomposition of oil shales. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 105 (2), 395−403.10.1007/s10973-010-1033-0.
Velts, O.; Uibu, M.; Kallas, J.; Kuusik, R. (2011). Waste oil shale ash as a novel source of calcium for precipitated calcium carbonate: Carbonation mechanism, modeling, and product characterization. Journal of Hazardous Materials, 195, 139−146.10.1016/j.jhazmat.2011.08.019.
Trikkel, A.; Keelmann, M.; Kaljuvee, T.; Kuusik, R. (2010). CO2 and SO2 uptake by oil shale ashes: effect of pre-treatment on kinetics. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 99 (3), 763−769.dx.doi.org/10.1007/s10973-009-0423-7.
Uibu, M.; Velts, O.; Kuusik, R. (2010). Developments in CO2 mineral carbonation of oil shale ash. Journal of Hazardous Materials, 174, 209−214.10.1016/j.jhazmat.2009.09.038.
Velts, O.; Hautaniemi, M.; Kallas, J.; Kuusik, R. (2010). Modeling calcium dissolution from oil shale ash: Part 1. Ca dissolution during ash washing in a batch reactor. Fuel Processing Technology, 91 (5), 486−490.10.1016/j.fuproc.2009.12.008.
Velts, O.; Hautaniemi, M.; Kallas, J.; Kuosa, M.; Kuusik, R. (2010). Modeling calcium dissolution from oil shale ash: Part 2. Continuous washing of the ash layer. Fuel Processing Technology, 91 (5), 491−495.10.1016/j.fuproc.2009.12.009.
Uibu, M., Uus, M., Kuusik, R. (2009). CO2 mineral sequestration in oil-shale wastes from Estonian power production. Journal of Environmental Management, 90 (2), 1253−1260.10.1016/j.jenvman.2008.07.012.
Kuusik, R.; Trikkel, A.; Lyngfelt, A.; Mattisson, T. (2009). High temperature behavior of NiO-based oxygen carriers for Chemical Looping Combustion. In: Energy Procedia (3885−3892). Elsevier.dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2009.02.191.
Uibu, M.; Kuusik, R. (2009). Mineral trapping of CO2 via oil shale ash aqueous carbonation: controlling mechanism of process rate and development of continuous-flow reactor system. Oil Shale, 26 (1), 40−58.10.3176/oil.2009.1.06.
Shogenova, A.; Sliaupa, S.; Shogenov, K.; Sliaupiene, R.; Pomeranceva, R.; Vaher, R.; Uibu, M.; Kuusik, R. (2009). Possibilities for geological storage and mineral trapping of industrial CO2 emissions in the Baltic region. In: Energy Procedia (2753−2760). Elsevier.10.1016/j.egypro.2009.02.046.
Velts, O.; Uibu, M.; Rudjak, I.; Kallas, J.; Kuusik, R. (2009). Utilization of oil shale ash to prepare PCC: leachibility dynamics and equilibrium in the ash-water system. In: Energy Procedia (4843−4850). Elsevier.10.1016/j.egypro.2009.02.312.
Kaljuvee, T.; Edro, E.; Kuusik, R. (2008). Influence of lime-containing additives on the thermal behaviour of ammonium nitrate. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 92 (1), 215−221.
Pérez-Caballero, F.; Peikolainen, A-L.; Uibu, M; Kuusik, R.; Volobujeva, O.; Koel, M. (2008). Preparation of carbon aerogels from 5-methylresorcinol-formaldehyde gels. Microporous and Mesoporous Materials, 108, 230−236.10.1016/j.micromeso2007.04.006.
Uibu, M., Kuusik, R., Veskimäe, H. (2008). Seasonal binding of atmospheric CO2 by oil shale ash. Oil Shale, 25 (2), 254−266.10.3176/oil.2008.2.07.
Trikkel, A.; Kuusik, R.; Martins, A.; Pihu, T.; Stencel, J. M. (2008). Utilization of Estonian Oil Shale Semicoke. Fuel Processing Technology, 89 (8), 756−763.10.1016/j.fuproc.2008.01.010.
Klimova, I.; Kaljuvee, T.; Mikli, V.; Trikkel, A. (2013). Influence of some lime-containing additives on the thermal behavior of urea. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 111 (1), 253−258.10.1007/s10973-012-2244-3.
Tõnsuaadu, K.; Kaljuvee, T.; Petkova, V.; Traksmaa, R.; Kirsimäe, K.; Bender, V. (2011). Impact of mechanical activation on physical and chemical properties of phosphorite concentrates. International Journal of Mineral Processing, 100, 104−109.10.1016/j.minpro.2011.05.005.
Rudjak, I.; Kaljuvee, T.; Trikkel, A.; Mikli, V. (2010). Thermal behaviour of ammonium nitrate prills coated with limestone and dolomite powder. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 99 (3), 749−754.10.1007/s10973-009-0391-y.
Siimer, K.; Kaljuvee, T.; Pehk, T.; Lasn, I. (2010). Thermal behaviour of melamine-modified urea-formaldehyde resins. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 99 (3), 755−762.10.1007/s10973-009-0617-z.
Kaljuvee, T.; Rudjak, I.; Edro, E.; Trikkel, A. (2009). Heating rate effect on the thermal behavior of ammonium nitrate and its blends with limestone and dolomite. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97 (1), 215−221.10.1007/s10973-009-0263-5.
Siimer, K.; Christjanson, P.; Kaljuvee, T.; Pehk, T.; Saks, I. (2009). Thermal behaviour of hydroxymethyl compounds as models for adhesive resins. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97 (2), 459−466.10.1007/s10973-009-0218-x.
Tõnsuaadu, V.; Viipsi, K.; Trikkel, A. (2008). EDTA impact on Cd2+ migration in apatite – water system. Journal of Hazardous Materials, 154, 491−497.
Tõnsuaadu, K.; Gross, K. A.; Plūduma, L.; Veiderma, M. (2012). A review on the thermal stability of calcium apatites. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 1−12.10.1007/s10973-011-1877-y [ilmumas].
Viipsi, K.; Sjöberg, S.; Shchukarev, A.; Tõnsuaadu, K. (2012). Surface phase transformations, surface complexation and solubilities of hydroxyapatite in the absence/presence of Cd(II) and EDTA. Applied Geochemistry, 27, 15−21.10.1016/j.apgeochem.2011.08.010.
Tõnsuaadu, K.; Zalga, A.; Beganskiene, A.; Kareiva, A. (2012). Thermoanalytical study of the YSZ precursors prepared by aqueous sol–gel synthesis route. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, xx−xx.10.1007/s10973-011-2184-3 [ilmumas].
Gruselle, M.; Kanger, T.; Thouvenot, R.; Flambard, A.; Kriis, K.; Mikli, V.; Traksmaa, R.; Maaten, B.; Tõnsuaadu, K. (2011). Calcium Hydroxyapatites as Efficient Catalysts for the Michael CC Bond Formation. ACS Catalysis, 1729−1733.10.1021/cs200460k.
Viipsi, K.; Tõnsuaadu, K.; Peld, M. (2010). Impact of soluble humic substance on Cd2+ sorption on apatite in aqueous solutions. Chemistry and Ecology, 26, 77−85.10.1080/02757540.2010.494601.
Bogdanovičienė, I.; Beganskienė, A.; Kareiva, A.; Juškėnas, R.; Selskis, A.; Ramanauskas, R.; Tõnsuaadu, K.; Mikli, V. (2010). Influence of heating conditions on the formation of sol-gel derived calcium hydroxyapatite. Chemija, 21, 98−105.
Bogdanoviciene, I.; Tõnsuaadu, K.; Mikli, V.; Grigoraviciute-Puroniene, I.; Beganskiene, A.; Kareiva, A. (2010). pH impact on the sol-gel preparation of calcium hydroxyapatite, Ca10(PO4)6(OH)2, using a novel complexing agent, DCTA. Central European Journal Chemistry, 8 (6), 1323−1330.10.2478/s11532-010-0113-0.
Bogdanoviciene, I.; Tõnsuaadu, K.; Kareiva, A. (2009). Influence of gelation temperature on the properties of sol-gel-derived calcium hydroxyapatite ceramics. Polish Journal of Chemistry, 83 (1), 47−55.
Aissa, A.; Debbabi, M.; Gruselle, M.; Thouvenot, R.; Flambard, A.; Gredin, P.; Beaunier, P.; Tõnsuaadu, K. (2009). Sorption of Tartrate Ions to Lanthanum (III)-Modified Calcium Fluor- and Hydroxyapatite. Journal of Colloid and Interface Science, 330 (1), 20−28.
Nemliher, Jüri; Tõnsuaadu, Kaia; Kallaste, Toivo (2009). Temperature-induced changes in crystal lattice of bioaragonite of Tapes decussatus Linnaeus (Mollusca: Bivalvia). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97 (1), 27−32.10.1007/s10973-008-9623-9.
Oja Acik, I.; Madarász, J.; Krunks, M.; Tõnsuaadu, K.; Pokol, G.; Niinistö, L. (2009). Titanium(IV) acetylacetonate xerogels for processing titania films: thermal analysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97 (1), 39−45.10.1007/s10973-008-9647-1.
Kindsigo, M.; Hautaniemi, M.; Kallas, J. (2010). Kinetic modelling of wet oxidation treated debarking water. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 59 (3), 233−242.10.3176/proc.2010.3.06.
Kuosa, M.; Kallas, J. (2010). Multicomponent reaction models and reduction in the number of model parameters. Journal of Hazardous Materials, 183, 823−832.10.1016/j.jhazmat.2010.07.101.
Kindsigo, M.; Kallas, J. (2009). Wet oxidation of debarking water: Changes in lignincontent and biodegradability. Environmental Chemistry Letters, 7, 121−126.10.1007/s10311-008-0144-3.
Velts, O.; Uibu, M.; Kallas, J.; Kuusik, R. (2011). Prospects in Waste Oil Shale Ash Sustainable Valorization. World Academy of Science, Engineering and Technology, 76, 451−455.
Velts, O.; Hautaniemi, M.; Uibu, M.; Kallas, J.; Kuusik, R. (2010). Modelling of CO2 Mass Transfer and Hydrodynamics in a Semi-Batch Reactor. Materials, Methods & Technologies, 4 (2), 68−79.
Shogenova, A.; Sliaupa, S.; Shogenov, K.; Sliaupiene, R.; Pomeranceva, R.; Uibu, M.; Kuusik, R. (2008). CO2 geological storage and mineral trapping potential in the Baltic region. Slovak Geological Magazine, 5−14.
Tamm, K.; Kuusik, R.; Uibu, M.; Kallas, J. (2012). Transformations of sulfur compounds in oil shale ash suspension. Waste Management and the Environment VI: 6th International Conference on Waste Management and the Environment, New Forest, UK, 04.-06.07.2012. Ed. V. Popov, H. Itoh, C.A. Brebbia. Wessex Institute of Techonology Press,. (WIT Transactions on Ecology and the Environment; 163).
Trikkel, A.; Keelmann, M.; Aranson, A.; Kuusik, R. (2009). CO2 rebinding by oil shale CFBC ashes: Effect of pre-treatment. Proceedings of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, II: 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, May 18-21, 2009, Xian, China. Ed. Guangxi Yue; Hai Zhang; Changsui Zhao; Zhongyuang Luo. Beijing, China: Springer, 1123−1129.
Uibu, M., Velts, O., Trikkel, A., Kuusik, R. (2008). Reduction of CO2 emissions by carbonation of alkaline wastewater. 116: Sixteenth International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Air Pollution, 22-24. Sept. 2008, Skiathos, Creece. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 311−320.
Tamm, K.; Kuusik, R.; Uibu, M.; Kallas, J.; Priks, H. (2013). The sulfur intermediate oxidation forms in oil shale ash suspension. TÜ ja TTÜ doktorikooli “Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad” neljas teaduskonverents, Tallinn, 07.-08. märtsil.
Irha, Natalya; Jefimova, Jekaterina; Hain, Tiina; Einard, Marve; Reinik, Janek; Piirisalu, Eero (2013). Some leaching characteristics of Estonian oil shale ash based construction composites. International Oil Shale Symposium, Tallinn, Estonia, June 10 - 13, 2013. Abstracts, 70 - 71. International Oil Shale Symposium, Tallinn, Estonia, June 10 - 13, 2013. 70−71.
Uibu, M.; Kuusik, R. (2013). Carbon capture and fixation using lime-containing wastes: the influence of aqueous phase composition on Ca dissolution from oil shale ash. Energy Procedia, 37, 5913−5920.10.1016/j.egypro.2013.06.517.
Tõnsuaadu, K.; Bogdanoviciene, I.; Traksmaa, R. (2013). Purity test of precipitated apatites by TG/DTA/EGA-MS. Book of Abstracts 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal analysis and Calorimetry: 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal analysis and Calorimetry, 27-30 August, 2013, Vilnius, Lithuania. Vilnius, 232.
Kuusik, Rein; Uibu, Mai; Kirsimäe, Kalle; Pototski, Aleksander; Meriste, Tõnis (2013). Joint efforts for utilization of oil shale ash in new areas. International Oil Shale Sympsium: International Oil Shale Symposium, Tallinn, Estonia, June 10-13, 2013. Tallinn, 52.
Uibu, M.; Kuusik, R. (2014). Main physicochemical factors affecting the aqueous carbonation of oil shale ash. Minerals Engineering, 59, 64−70.10.1016/j.mineng.2013.10.013.
Uibu, M.; Kuusik, R. (2013). Carbon capture and fixation using lime-containing wastes: the influence of aqueous phase composition on Ca dissolution from oil shale ash. Energy Procedia, 37, 5913−5920.10.1016/j.egypro.2013.06.517.
Uibu, M.; Kuusik, R. (2014). Main physicochemical factors affecting the aqueous carbonation of oil shale ash. Minerals Engineering, xx−xx.10.1016/j.mineng.2013.10.013 [ilmumas].
Uibu, Mai; Somelar, Peeter; Raado, Lembi-Merike; Irha, Natalja; Hain, Tiina; Koroljova, Arina; Kuusik, Rein (2016). Oil shale ash based backfilling concrete – Strength development, mineral transformations and leachability. Construction and Building Materials, 102 (1), 620−630.10.1016/j.conbuildmat.2015.10.197.
Tamm, Kadriann; Juha, Kallas; Kuusik, Rein; Uibu, Mai; (2017). Modelling Continuous Process for Precipitated Calcium Carbonate Production from Oil Shale Ash. Energy Procedia, 114, 5409−5416.10.1016/j.egypro.2017.03.1685.
-
Juhendamised
Juhendamised
Diana Revjako, magistrikraad, 2013, (juh) Mai Uibu; Rein Kuusik, Happeliste gaaside emissiooni vähendamise võimalused ning selle mõju keskkonnale Viru Keemia Grupp AS näitel, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool.
Can Rüstü Yörük, magistrikraad, 2012, (juh) Andres Trikkel; Rein Kuusik, Oxy-fuel combustion of oil shale (Põlevkivi hapnikus-põletamise alused), Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond.
Jaanika Aavik, magistrikraad, 2011, (juh) Rein Kuusik; Juha Kallas, Tuhavee omaduste selgitamine kaltsiumkarbonaadi seadestustingimuste optimeerimiseks, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium.
Kadriann Tamm, magistrikraad, 2011, (juh) Mai Uibu, Väävliühendite käitumine põlevkivituha leostamisel ja märgkarboniseerimisel, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium.
Olga Velts-Jänes, doktorikraad, 2011, (juh) Rein Kuusik; Juha Kallas, Oil Shale Ash as a Source of Calcium for Calcium Carbonate: Process Feasibility, Mechanism and Modeling (Põlevkivituhk kaltsiumkarbonaadi toormena: protsessi teostatavus, mehhanism ja modelleerimine), Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium.
Liis Kaar, magistrikraad, 2010, (juh) Rein Kuusik; Andres Trikkel, Lubimaterjalide tsükliline karboniseerimine, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium.
Aljona Aranson, magistrikraad, 2008, (juh) Andres Trikkel, Põlevkivi keevkihis põletamisel tekkiva tuha karboniseerimine süsteemis gaas-tahke, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium.
Mai Uibu, doktorikraad, 2008, (juh) Rein Kuusik; Andres Trikkel, Abatement of CO2 emissions in Estonian oil shale-based power production (CO2 emissiooni vähendamisvõimalusi Eesti põlevkivienergeetikas), Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium.
Karin Viipsi, doktorikraad, 2012, (juh) Kaia Tõnsuaadu, Impact of EDTA and humic substances on the removal of Cd and Zn from aqueous solutions by apatite (EDTA ja humiinaine mõju Cd ja Zn eraldamisele vesilahusest apatiidiga), Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium.
Kerlin Kaju, magistrikraad, 2011, (juh) Kaia Tõnsuaadu; Karin Viipsi, Cd2+ ja Zn2+ ioonide sorptsioon hüdroksü- ja fluorapatiidil multikomponentses lahuses EDTA juuresolekul, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium.
Merli Sikk, magistrikraad, 2008, (juh) Kaia Tõnsuaadu, Orgaaniliste kompleksimoodustajate mõju katioonide sidumisele apatiidiga vesilahustes, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium.
Irina Klimova, magistrikraad, 2008, (juh) Rein Kuusik, Ca-ühendite väljaleostumine põlevkivituhast, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium.
Mari-Liis Muulmann, magistrikraad, 2008, (juh) Rein Kuusik, Põlevkivituha transpordivee neutraliseerimine, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond.
Tööstusomand
Tööstusomand
Patentne leiutis: Mineraalsete täiteainetega polümeerse materjali komposiit; Omanikud: Tallinna Tehnikaülikool; Autorid: Anti Viikna, Andres Krumme, Anneli Reinok, Rein Kuusik, Tiit Kaljuvee; Prioriteedi number: P201000091; Prioriteedi kuupäev: 23.12.2010.
Patentne leiutis: Meetod CO2 kõrvaldamiseks suitsugaasidest kaltsiumiühendeid sisaldavate tööstusheitmete toimel; Omanikud: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS; Autorid: Rein Kuusik, Mai Uibu, Mati Uus, Olga Velts-Jänes, Andres Trikkel, Rain Veinjärv; Prioriteedi number: P200900040; Prioriteedi kuupäev: 8.06.2009.