See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6484
ETF6484 "Nimetamine ja anonüümsus kultuuris (1.01.2005−31.12.2008)", Ülle Pärli, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond.
ETF6484
Nimetamine ja anonüümsus kultuuris
Nomination and Anonymity in the Culture
1.01.2005
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS230 Sotsiaalne geograafia5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2008
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskondkoordinaator01.01.2005−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005176 470,59 EEK (11 278,53 EUR)
01.01.2006−31.12.2006180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2007−31.12.2007180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2008−31.12.2008180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
45 790,83 EUR

Käesolev projekt on välja kasvanud eelmisest Ülle Pärli juhitud teadusprojektist "Pärisnimi tänapäeva kultuuris", mis aktualiseeris pärisnime-temaatika eesti kultuuri kirjeldamise ühe aspektina (pärisnimi kui mütoloogilise teadvuse kandja tänapäeva kultuuris). Nüüd on kavatsus tegeleda nominatsiooni probleemiga laiemalt.Tuginedes analüütilises filosoofias, lingvistikas, semiootikas välja arendatud nimeteooriatele (osutusmehhanismide, tähenduse analüüs) ning pidades silmas tänapäeval aktiviseerunud nimeuuringuid nt antropoloogias, kognitiivses psühholoogias, ideoloogiakriitikas, püüame välja töötada oma lähenemise, analüüsimaks nime kultuurilise, sotsiaalse käitumise probleemistikku. Erinevate konkreetsete aspektide ja teemade - poliitiline retoorika, kultuurilise väärtuse ja kaanoni loomine, kunstiteksti keeruline üld-pärisnimelisus, "esiletoomine" ja "varjujätmine" kultuuri enesekirjelduses, materiaalsed singulaarid ja "prügi" e kultuurist "välja viskamise" protsessid jm - analüüsi kaudu kavatseme demonstreerida kultuuris toimivate identifitseerimise - kategoriseerimise, partikulatsiooni-generalisatsiooni universaalsust ja vastastikust tingitust. Üheks eesmärgiks on tõestada selliste nimekäsitluste ühekülgsust, mis jäigalt eristavad päris-ja üldnime osutus-ja tähendusloome mehhanisme või, vastupidi, kalduvad neid unifitseerima. Just erinevate nimetamisviiside ja anonüümsuse loomise vahendite analüüs annab võimaluse mõista, et iga eristamine eeldab fooni, pärisnime kasutuses on teatud "üldnimelisuse" moment ning üldnimi vajab funktsioneerimiseks "kehastumise" võimalust. Konkreetne uurimistöö leiab väljundi grandihoidja ja põhitäitjate ning projekti kaasatud kraadiõppurite teaduslikes ettekannetes rahvusvahelistel konverentsidel ning publikatsioonides. Kavas on Tartus organiseerida projekti teemale keskenduv konverents, anda välja kaks teadustööde kogumikku ning luua veebikeskkond töögrupi teadusliku suhtlemise tarvis. Grandi üheks eesmärgiks on luua noortest autoritest tegus uurimisgrupp, kes oleks aktiivne ka rahvusvahelises suhtluses, mis võimaldaks edaspidi taotleda ka rahvusvahelist granti. Rahvusvaheline koostöö on hädavajalik, sest võrdlev analüüs on antud teema käsitlemiseks eriti produktiivne.
The current projekt roots from the previous scientific project ("Proper name in contemporary culture") conducted by Ülle Pärli. That program actualised the topic of proper names as an aspect of describing Estonian culture (proper name as a bearer of mythological consciousness in contemporary culture), and inside it there shaped out new research trends and cleared fundamental problems. Basing the current project on theories of name in the analytic philosophy, linguistics and semiotics (indication mechanisms, analysis of meaning), and keeping in mind studies of the name that have activated in e.g.anthropology, cognitive psychology, and criticism of ideology, we will work out our own approach. Through the analysis of different cultural practices (political rhetoric, creation of cultural value and canon , the complicated nature of artistic texts in terms of general and proper names, "bringing to light" and "leaving in shadow" in cultural self-description, material singulars and "trash", processes of expel from culture etc) we will demonstrate the mutually conditioned nature of the processes of identification and categorisation, particulation and generalisation in culture. A goal is also to prove the unilaterality of those treatments of the name that rigidly differentiate the indication and signification mechanisms of proper and general names, or, v.v., tend to unify them. It is exactly the analysis of different ways of naming and the creation of anonymity that allows to understand that every distinction presumes the existence of a background , that in the use of proper names there are features of general naming, and that general names need possibilities of "embodiment" for functioning. Concrete studies will result in the grant holder's and participants' scientific presentations at international conferences and publications. There will be organised a conference in Tartu, which will center at the topic of the project, to publish two collections of articles and to create a web environment for the communication between members of the international work group. One target is the creation of an efficient research group of young authors that would be active also in international communication and allow to apply also for an international grant. International cooperation is especially necessary, since it is exactly the comparative analysis that is productive for the treatment of the current topic.