"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6689
ETF6689 "Eesti teatrisüsteemid: struktuurid, produktsioon ja retseptsioon (1.01.2006−15.07.2010)", Anneli Saro, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
ETF6689
Eesti teatrisüsteemid: struktuurid, produktsioon ja retseptsioon
Theatre systems in Estonia: structures, production and reception
1.01.2006
15.07.2010
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.5. Kunstiteadus601 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. Sotsiaalteadused601 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.50,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolkoordinaator01.01.2006−15.07.2010
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2006−15.07.2010
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006111 480,00 EEK (7 124,87 EUR)
01.01.2007−31.12.2007111 480,00 EEK (7 124,87 EUR)
01.01.2008−31.12.2008111 480,00 EEK (7 124,87 EUR)
01.01.2009−31.12.2009107 021,00 EEK (6 839,89 EUR)
28 214,50 EUR

Uurimus otsib vastust küsimusele, kas ja kuidas mõjutab teatri struktuur ehk organisatoorne, majanduslik ja ideoloogiline külg teatri produktsiooni (lavastuste kvantiteeti, kvaliteeti, esteetikat, ideoloogiat) ning etenduste vastuvõttu ja teatri tähendust ühiskonnas laiemalt. Ning vastupidi: milline on teatriretseptsiooni mõju järgmistele lavastustele ning teatristruktuuride ümberformeerimisele. Projekti kaugem eesmärk on välja selgitada, millised süsteemi omadused või agendid mõjutavad lavastuste kunstilisi tulemusi kõige enam. Teoreetilistele küsimustele vastust otsides töötatakse uutest vaatepunktidest läbi seni väheuuritud valdkonnad: Eesti saksa teater 19. sajandil ning eesti teatrisüsteem ühiskondlike muutuste perioodil 1985–2005. Rahvusvahelise materjali komparatiivne analüüs loob Eesti uurimistulemustele laiema ja mitmekülgsema tausta, kinnitades või ümber lükates teatud kohalike seaduspärasuste universaalsust.
The main question is, how institutional structures of theatre (organisational, economical and ideological settings) influence artistic outcomes (quantity, aesthetics, artistic quality and ideology of performances), but also reception and position or meaning of theatre in society. And vice versa, what kind of effect has theatrical reception upon following productions and (re)organisation of theatre structures. The final aim of the project is to discover which system characteristics or which agents determine artistic outcomes the most. Working on these theoretical questions, several cultural periods will be investigated from a new point of view: German theatre system in Estonia in the 19th century and Estonian theatre system in the period of transition 1985–2005. Comparative analysis of international research data creates broader and more versatile context for results of Estonian project, verifying or negating universality of local regularities.