"Riiklik programm: Eesti keel ja rahvuslik mälu" projekt EKRM06-73
EKRM06-73 "Eesti keele õpik muukeelsele täiskasvanud keeleõppijale I-III (alg-, kesk- ja kõrgtase) 2006-2009 (1.01.2006−31.12.2008)", Birute Klaas-Lang, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
EKRM06-73
Eesti keele õpik muukeelsele täiskasvanud keeleõppijale I-III (alg-, kesk- ja kõrgtase) 2006-2009
1.01.2006
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja rahvuslik mälu
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2006−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006100 000,00 EEK (6 391,16 EUR)
01.01.2007−31.12.2007100 000,00 EEK (6 391,16 EUR)
01.01.2008−31.12.2008125 000,00 EEK (7 988,96 EUR)
20 771,28 EUR

1. Projekti eesmärgiks on luua kolmeosaline eesti keele õpik (alg-, kesk- ja kõrgtasemele) muukeelsele täiskasvanud õppijale. Keeletasemete jaotus põhineb EL täiskasvanute ühtsel keeleõppesüsteemil. Materjal lähtub kommunikatiivse keeleõpetusmeetodi põhimõtetest, kuid väga olulisel kohal on ka eesti keele grammatilise struktuuri tutvustamine, eriti algtaseme õpikus. • Õpik on kavandatud ükskeelsena (eestikeelsena), mis tagab õpiku kasutatavuse erineva emakeele ja keeletaustaga huvilisele. 1) Iga õpiku osa koosneb 30 õppetükist, mis on üles ehitatud autentsele tekstile. 2) Õppetükk sisaldab kõiki osaoskusi (kuulamist, lugemist, kirjutamist ja kõnelemist) arendavaid harjutusi ning eesti keele grammatilist struktuuri õpetavaid harjutusi. 3) Igas õppetükis tutvustatakse Eestit ka sotsiokultuurilisest aspektist. TÖÖ EESMÄRGID, TÄHTSUS EESTI KEELE JA KULTUURI KONTEKSTIS (kuni 1 lk): 1. Projekti eesmärgiks on luua kolmeosaline eesti keele õpik (alg-, kesk- ja kõrgtasemele) muukeelsele täiskasvanud õppijale. Keeletasemete jaotus põhineb EL täiskasvanute ühtsel keeleõppesüsteemil. Materjal lähtub kommunikatiivse keeleõpetusmeetodi põhimõtetest, kuid väga olulisel kohal on ka eesti keele grammatilise struktuuri tutvustamine, eriti algtaseme õpikus. • Õpik on kavandatud ükskeelsena (eestikeelsena), mis tagab õpiku kasutatavuse erineva emakeele ja keeletaustaga huvilisele. 1) Iga õpiku osa koosneb 30 õppetükist, mis on üles ehitatud autentsele tekstile. 2) Õppetükk sisaldab kõiki osaoskusi (kuulamist, lugemist, kirjutamist ja kõnelemist) arendavaid harjutusi ning eesti keele grammatilist struktuuri õpetavaid harjutusi. 3) Igas õppetükis tutvustatakse Eestit ka sotsiokultuurilisest aspektist. 4) Õppetükke toetavad ka CDl ja DVDl olevad materjalid. • Koos õpikuga on kavas välja anda eesti keele grammatika, mida on võimalik tõlkida erinevatesse keeltesse ja millele on viidatud õppekomplekti erinevates osades. • Õppekomplekti kuuluvad lisaks õpikule ja grammatikale: 1) CDd kuulamis- ja hääldusmaterjalidega, 2) DVDd videolõikudega, 3) sõnastik erinevate keelte baasil, 4) tõlkeharjutuste kogumik (erinevate keelte baasil), 5) õpetajaraamat, 6) vajadusel ka lisaharjutuskogumikke. Kavandatav õppekomplekt annab kõikidele eesti keelest huvitatud täiskasvanutele ja keeleõpetajatele võimaluse õppida / õpetada eesti keelt erinevatel keeletasemetel ilma lisamaterjali kasutamata. Plaanitav õppematerjal aitab ellu viia Eesti keele arendamise strateegia ja Eesti keele ja kultuuri välisõppe programmi püstitatud eesmärke eesti keele õpetamise tõhustamise osas. Õpikute autoritel on suur eesti keele õpetamise kogemus nii Eestimaa muukeelsetele kui ka kaugemalt tulnud eesti keele ja kultuuri huvilistele (iga-aastased välisüliõpilaste suvekursused aastast 1996). Väljaspool Eestit on eesti keelt õpetanud: Birute Klaas – 4 aastat Helsingi Ülikoolis, Sirje Rammo – 2 aastat intensiivkursust Peterburi Ülikoolis, Mari Allik – 1 aasta Lundi Ülikoolis, 1 aasta Brüsseli keeltekoolis EL ametnikele, Raili Pool – 2 aastat intensiivkursust Peterburi Ülikoolis. Õpiku autorid on varem välja töötanud erinevaid õppematerjale täiskasvanud keeleõppijale (nt Sirje Rammo, Birute Klaas, Maarika Teral projektide ONENESS ja SMALLINC raames, vt allpool) ning andnud välja õppematerjale TÜ eesti keele (võõrkeelena) üliõpilastele. Kõik õpiku autorid töötavad TÜ eesti keele (võõrkeelena) õppetoolis, mille põhitegevuseks on eesti keele õpetamine muukeelsetele. Seni pole Eestis nii mahukat ja eriilmelisi materjale sisaldavat õppekomplekti kui kavandatav loodud.