"INTERREG programm" projekt 3-5/VIR18049
3-5/VIR18049 "Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal (1.01.2019−30.09.2021)", Ivar Annus, Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut.
3-5/VIR18049
Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal
Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas
NOAH
1.01.2019
30.09.2021
Teadus- ja arendusprojekt
INTERREG programm
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnikaT220 Tsiviilehitus, Hüdrotehnoloogia, avameretehnoloogia, pinnasemehhaanika 2.1 Ehitusteadused70,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.5 Maateadused ja nendega seotud keskkonnateadused30,0
AsutusRiikTüüp
EL struktuurfondid (ERDF)
PerioodSumma
01.01.2019−30.09.20212 432 732,45 EUR
2 432 732,45 EUR

Kliima muutusted toovad Läänemere regioonis kaasa intensiivsemad sajud ning tormid. Linnade sademeveesüsteemid pole võimelised suurenevate vooluhulkadega hakkama saada, mistõttu sagenevad tiheasustusalades üleujutused. Üleujutustega tõuseb risk puhastamata reovee ärakandeks ehituslikest süsteemidest loodusesse. See on kahjulik nii inimestele kui loodusele, kuna reovees on suur hulk toitaineid, ohtlike aineid ning patogeenseid mikroobe. Linnapiirkonnade üleujutusohtu saab vähendada parendades planeerimist ning rakendades isekohalduvat süsteemide juhtimist. NOAH projekt kaasab probleemi lahendamiseks 9 linna ja vee-ettevõtet, 7 teadus- ja uurimisasutust ja 2 katuseorganisatsiooni kuuest Lääenemere piirkonna riigist. NOAH projekti käigus luuakse tervikliku planeerimise kontseptsioon ning rakendatakse targad sademeveesüsteemid reaalsetes linnakeskkondades. Terviklik planeerimine seob sademevee juhtimise linna ruumilise planeerimisega. Järgmises etapis arendatakse välja targad sademeveesüsteemid, et muuta olemasolev taristu kliimakindlamaks. NOAH kontseptsioon on kergesti kohandatav igasse Läänemere linna. Kontseptsiooni rakendamine võib vähendada reostusainete sissevoolu Läänemerre poole võrra. Projekti tegevused rakendatakse partnerlinnade ja vee-ettevõtete igapäevatöös, mille abil tagatakse tervem ja puhtam Läänemeri!
Climate change brings along intense rainfalls and storms in the Baltic Sea region. Urban drainage systems are not capable to handle this, and therefore floods are becoming more common in the densely populated areas. Floods rise the risk of flushing untreated wastewater from urban drainage systems into the nature. This is harmful to people and environment due to the excessive amount of nutrients, hazardous substances and pathogenic microbes in wastewater. Urban areas can be prepared for floods by improved planning and self-adaptive drainage operations. NOAH project has brought together 9 towns and water utilities, 7 academic and research institutions and 2 umbrella organisations from 6 countries around the Baltic Sea to join their forces. NOAH’s approach is to create a concept for holistic planning and implement smart drainage systems in real urban environments. Holistic planning combines stormwater management with spatial planning. This is followed by development of smart drainage systems to make the existing facilities resilient to the impacts of climate change. The NOAH concept will be easily scalable to any urban area around the Baltic Sea. Implementation of the concept could cut up to half of the inflow of pollutants into the Baltic Sea. The activities will be anchored into daily practices of towns and water utilities, leading to healthier and cleaner Baltic Sea!
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring80,0
Katse- ja arendustöö20,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
“WODOCIĄGI SŁUPSK” Spółka z o.o. / Slupsk Water SupplyPoola Vabariik
Danmarks Tekniske Universitet / Technical University of DenmarkTaani Kuningriik
Eesti Vee-ettevõtete Liit / Estonian Waterworks AssociationEesti Vabariik
Haapsalu linn / City of HaapsaluEesti Vabariik
Högskolan I Halmstad / Halmstad UniversityRootsi Kuningriik
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie / Economic Chamber Polish WaterworksRootsi Kuningriik
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā parvalde"Läti Vabariik
Luonnonvarakeskus (Luke) / Natural Resources Institute Finland (Luke)Soome Vabariik
Ogres novada pašvaldība / Ogre municipalityLäti Vabariik
Politechnika Gdańska / Gdansk University of TechnologyPoola Vabariik
Porin kaupunki / City of PoriSoome Vabariik
Rakvere linn / City of RakvereEesti Vabariik
Rakvere vesi / Rakvere Water CompanyEesti Vabariik
Rīgas Tehniskā universitāte / Riga Technical UniversityLäti Vabariik
Satakunnan ammattikorkeakoulu / Satakunta University of Applied SciencesSoome Vabariik
SIA “Jūrmalas ūdens” / Jurmalas udens LtdLäti Vabariik
Söderhamns kommun / The municipality of SöderhamnRootsi Kuningriik