This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Proof-of-concept grant (EAG)" project EAG104
EAG104 "Follow-up project EAG14: Artificial Intelligence (AI) development for Drug Hunter Analyzer" (1.09.2021−31.08.2022); Principal Investigator: Jekaterina Mazina-Šinkar; Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Chemistry and Biotechnology; Financier: Estonian Research Council; Financing: 100 000 EUR.
EAG104
Jätkuprojekt EAG14: Drug Hunter narkoanalüsaatori tehisintellekti arendamine
Follow-up project EAG14: Artificial Intelligence (AI) development for Drug Hunter Analyzer
1.09.2021
31.08.2022
R&D project
Proof-of-concept grant (EAG)
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.6. Computer SciencesP176 Artificial intelligence 1.2 Computer and information sciences50,0
4. Natural Sciences and Engineering4.11. Chemistry and Chemical TechnologyP300 Analytical chemistry 1.4 Chemical sciences30,0
4. Natural Sciences and Engineering4.11. Chemistry and Chemical TechnologyP300 Analytical chemistry 2.4 Chemical engineering20,0
PeriodSum
01.09.2021−31.08.2022100 000,00 EUR
100 000,00 EUR

Probleem: Narkojoobes liiklusvahendite juhtimine on ühiskonnas kasvav probleem. Hiljuti kinnitatud EU Narkostrateegia 2021-2025 üheks prioriteediks on narkojoobes autojuhtimise vähendamine, keskendudes ennetus- ning tõhusate operatiivsete meetmete, sealhulgas kergemini kasutatavate teeäärsete testimismeetodite väljatöötamisele uimastite avastamiseks. Lahendus: Drug Hunter on kaasaskantav analüsaator narkootiliste ainete kvantitatiivseks analüüsiks süljeproovis. See pakub ainulaadset, kättesaadavamat, kulutõhusamat ja immunoloogilisetele testidele alternatiivset tehnoloogiat maanteedel kasutamiseks. Turutrendid: Testide teostamise üleminek laborist ühekordselt kasutatavatele ja mobiilsetele seadmetele ning regulatiivse raamistiku areng. Tulemused: Eesmärk on arendada kaasaskantavas analüsaatoris Drug Hunter tehisintellektil põhinevat ekspertsüsteemi, et parandada elektroforeetiliste mustrite tuvastamist, vähendades seeläbi vigu ja kasutajalt nõutavat kompetentsi tulemuste tõlgendamiseks.
Problem: Driving under the influence of drugs is now a major problem. EU Drugs Strategy 2021-2025 has prioritized the reduction of drug-impaired driving, focusing on the prevention measures, developing effective policy and operational responses, including the development of more accessible roadside testing methods for drug detection. Solution: Drug Hunter is a portable drug analyzer for illegal drugs quantitative analysis in oral fluid. It offers unique, more accessible, cost-effective and only available alternative technology to immunoassay for roadside use by law enforcement agencies. Drivers: Transition from lab to disposable and mobile devices and progressing regulatory framework. Outcomes: The aim is to develop an Artificial Intelligence (AI) based expert system, improving the electrophoretic patterns classification, hence decreasing the errors and the required level of expertise to interpret the results in portable drug analyzer Drug Hunter.