See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF8149
ETF8149 "Kultuuriprotsessid muutuvas ühiskonnas: Traditsioon ja loovus postsotsialistlikus huumoris (1.01.2010−31.12.2013)", Liisi Laineste, Eesti Kirjandusmuuseum.
ETF8149
Kultuuriprotsessid muutuvas ühiskonnas: Traditsioon ja loovus postsotsialistlikus huumoris
Cultural processes in the changing society: Tradition and Creativity in Post-socialist Humour
1.01.2010
31.12.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudH400 Folkloristika6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Kirjandusmuuseumkoordinaator01.01.2010−31.12.2013
PerioodSumma
01.01.2010−31.12.2010194 400,00 EEK (12 424,42 EUR)
01.01.2011−31.12.201112 424,80 EUR
01.01.2012−31.12.201212 424,80 EUR
01.01.2013−31.12.201312 424,80 EUR
49 698,82 EUR

Käesolev uurimisprojekt on jätkuks kahele ETF grandiperioodile aastatel 2001 - 2009 (Nr 4935 ja 6759, “Eesti kaasaegne rahvahuumor” ja “Folkloorne anekdoot tänapäeval: Postsotsialism – Internet – kognitiivsus”, grandihoidja A. Krikmann). Edasine uurimisplaan võtab eesmärgiks laiendada eelnevast tööst välja kasvanud temaatikat, ja kirjeldab poliitilist huumorit / huumorikasutamise poliitikat ning uusi žanre noorte huumoris (nt internetihuumorit) globaalsete ühiskondlike ja kultuuriprotsesside taustal, keskendudes Ida-Euroopa regioonile. Sõlmküsimused: (1) Sallimatus. Uurimistöö annab ülevaate huumori rollist kultuuridevahelises konfliktis, loovuse ja traditsiooni osast postsotsialistliku “huumoriidentiteedi” loomisel, anekdootidest poliitilises diskursuses (L. Laineste); kultuurierinevustest huumori kasutamisel ja mõistmisel (A. Krikmann & L. Laineste); väärtushinnangute muutumise peegeldumisest huumoris (M. Rebane); (2) Internet. Eesmärgiks on kirjeldada uue meedia mõju (noorte)huumori sisu- ja vormiaspektidele, ning tõstatada anonüümsuse ja autorluse, suulise ja kirjaliku (L. Laineste), universaalsuse ja spetsiifilisuse küsimus internetimatejalis (A. Krikmann & L. Laineste), samuti arvestada saadud tulemusi huumorist ajendatud konfliktide analüüsil (L. Laineste); (3) Huumoriteooria ja selle kriitika. Kavatseme anda oma panuse täielikuma, integreerituma ja valiidsema huumoriteooria formuleerimisse, analüüsides sotsiaalse konteksti ja isiksuseomadeuste osa huumori loomisel ja mõistmisel, inkongruentsuse konstrukti kasutamise otstarbekust huumori põhimehhanismi kirjeldamisel (A. Krikmann); aksioloogiliste “hea” ja “halva” kategooriate olemust (etnilistes) naljades (A. Krikmann & L. Laineste); Uurimustes kombineeritakse kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid meetodeid (materjali esinemissageduse, jaotuse jm kirjeldust / sisuanalüüsi, (on-line) intervjuusid jms). Põhilise materjali moodustavad a) spetsiaalselt kogutud tekstid ja b) juba olemasolev Eesti kaasaegsete anekdootide andmebaas, mida plaanitakse täiendada Ida-Euroopa piirkonna kaasaegsete anekdootide valimiga. Projekt toetab akadeemilisi kontakte huumori ja kultuuriuuringute valdkonnas, tugevdades olemasolevaid suhteid ja otsides võimalusi uuteks koostööprojektideks. Kavas on avaldada vähemalt 10 eesti- ja inglisekeelset teadusartiklit, ning prioriteediks on kõrge tsiteeritavusega akadeemiline perioodika.
The present research project will continue the two four-year grant periods funded by the Estonian Science Foundation (ESF), namely grants No 4935 and 6759 (“Estonian Contemporary Folk Humour”, 2001 – 2005, and “Contemporary Jokelore: Post-socialism – Internet – Cognitivity”, 2005 – 2009, grant holder A. Krikmann). The next step is to widen the research area and probe the issues of ethnic and political humour and new evolving genres in youth humour (e.g. Internet humour) on the background of large-scale societal and cultural processes, focusing on the Eastern European cultural space. Key problems: (1) Intolerance. Describing intercultural conflicts and humour, the role of creativity and tradition in helping to shape the „humour identity“ of post-socialist societies, the uses of joke texts in political discourse (L. Laineste); cultural differences in humour communication / appreciation (A. Krikmann & L. Laineste); the interaction between humour and value shifts (M. Rebane); (2) Internet. Characterising the interaction of the new media with both the content and form of (youth) humour, giving an account on the issues of anonymity and authorship, orality and literacy (L. Laineste), universality and specificity of Internet (joke)lore (A. Krikmann & L. Laineste), and describing the implications of these in the conflicts about tastes in humour (L. Laineste); (3) Humour theory and its critique. Showing the social and individual traits in humour production and comprehension, describing the mechanism of humour through analysing the notion of incongruity (A. Krikmann), discussing the nature of the categories "good" and "bad" in (ethnic and other) jokes (A. Krikmann & L. Laineste), in order to create a comprehensive, integrative and ecologically more valid theory of humour. The research will combine quantitative (counts of relative incidence of texts, their distribution, etc) and qualitative (content analysis, (on-line) interviews, etc) analysis, relying on new material specifically gathered for case studies and the already existing database of Estonian jokelore, which will be extended to cover the Eastern European region. As a result, the project will foster international academic contacts, by sustaining the existing cooperation networks as well as searching out new projects and opportunities. It will also produce at least 10 articles on research results in Estonian and / or English, especially in academic publications with high impact factor, which is another priority.