"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF5632
ETF5632 (ETF5632) "EESTI PÕLEVKIVIDE PÜROLÜÜSI SÜSTEMAATILINE UURIMINE (1.01.2003−31.12.2006)", Vahur Oja, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond.
ETF5632
EESTI PÕLEVKIVIDE PÜROLÜÜSI SÜSTEMAATILINE UURIMINE
Devolatilization study of Estonian oil-shales and related materials during pyrolysis.
1.01.2003
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaT411 Radiofarmaatsiatehnoloogia 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).100,0
PerioodSumma
01.01.2003−31.12.2003110 000,00 EEK (7 030,28 EUR)
01.01.2004−31.12.2004110 000,00 EEK (7 030,28 EUR)
01.01.2005−31.12.2005117 647,06 EEK (7 519,02 EUR)
01.01.2006−31.12.2006120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
29 248,98 EUR

Projekt on suunatud Eesti põlevkivide pürolüüsi protsesside süstemaatilisele kirjeldamisele, täpsemini, pürolüüsi käigus lenduvate produktide koostise ja saagise uurimisele erinevate pürolüüsi tingimuste juures - aeglastest kuni väga kiirte soojenduskiirusteni ning vaakumist kuni ülerõhuni. Eesmärgiks on adopteerida sobiv arvutuslik mudel. Projekt viiakse läbi toetudes nii olemasolevatele mudelitele, peamiselt kivisüte jaoks loodud pürolüüsi FG-DVC mudelile (Functional Group-Depolymerization Vaporization Crosslinking) ja eksperimentaalsetele uuringutele.
The purpose of this project is to systematically study the devolatilization of Estonian oil-shales during pyrolysis. The project is of both theoretical and practical importance. The ability to predict formation of volatile products as well as the physical-chemical properties of pyrolysis oil (tar) and how those properties vary with process conditions is important for industrial-based production; i.e. for optimal product yields and properties. Two parallel approaches will be utilized. The first is to approach is to apply existing coal pyrolysis models; primarily the Functional Group-Depolymerization Vaporization Crosslinking (FG-DVC) model, to predict the decomposition behavior of Estonian oil-shales under a variety of pyrolysis conditions (from low to high heating rates; from vacuum to high pressure). The second approach will be to carry out an extensive devolatilization study experimentally.