"Aparatuuri toetus" projekt SF0180081s07AP
SF0180081s07AP "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180081s07 raames (1.01.2010−31.12.2011)", Margus Lember, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond.
SF0180081s07AP
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180081s07 raames
1.01.2010
31.12.2011
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
3. Terviseuuringud3.7. Kliiniline meditsiinB580 Skeleti ja lihassüsteemi haigused, reumatoloogilised haigused3.2. Kliiniline meditsiin (anestesioloogia, pediaatria, sünnitusabi ja günekoloogia, sisehaigused, kirurgia, stomatoloogia, neuroloogia, psühhiaatria, radioloogia, terapeutika, otorinolarüngoloogia, oftalmoloogia)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Arstiteaduskondkoordinaator01.01.2010−31.12.2011
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.201163 911,65 EUR
63 911,65 EUR

Krooniliste haiguste puhustes kahjustuste mehhanismides domineerivad põletik, sidekoe- ja vaskulaarne kahjustus, mis mõjutavad organismi funktsioone ja seega ka patsiendi elukvaliteeti. Käesoleva teema raames keskendutakse neljale valdkonnale, mis on seotud krooniliste luu- ja liigeste, seedetrakti ning neeruhaiguste tekkepõhjuste, ravi ja tervisetulemi kompleksse käsitlusega. Eesmärgiks on hinnata nende haigustega kaasnevate kahjustuste tekkemehhanisme ning nende seost elukvaliteedi ja tervisetulemiga, kasutades biokeemilisi, immonohistokeemilisi, morfoloogilisi, radioloogilisi, antropomeetrilisi ja elukvaliteedi uuringute meetodeid. Uuritavateks on nimetatud probleemidega arsti vastuvõtule pöördunud patsiendid, populatsioonipõhised patsientide kontingendid ning juhuvalikuga moodustatud valim üldpopulatsioonist. Kavandatava uurimistöö tulemused on olulised ka tagamaks optimaalset koostööd tervishoiusüsteemi erinevate tasandite vahel krooniliste haigustega patsientide käsitlemisel.
Inflammatory processes, vascular and connective tissue injuries are predominating mechanisms in chronic diseases which affect the functions of organism and thus patient’s quality of life (QoL). This project has its focus on four research areas, addressing chronic bone, joint, gastrointestinal and renal diseases, their etiology, treatment and health outcome with their complex interactions. The purpose of the project is to investigate the mechanisms of those diseases and how they are related to the health outcome and QoL of the patients, using biochemical, immunohistochemical, morphological, radiological, anthropometrical and QoL assessment methods. The study participants are outpatients and inpatients with the above named chronic diseases, population-based patient groups and a randomly selected population. The planned research project is also relevant to guarantee better cooperation between different levels of healthcare services in the management of patients with chronic diseases.