"Eesti Teadusfondi järeldoktori grandid" projekt JD55
JD55 "Eesti väikejärvede veetasemete fluktuatsioonid pärastjääajal: põhjused ja mõju järve ökosüsteemile (1.01.2007−31.12.2008)", Jaan-Mati Punning, Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut.
JD55
Eesti väikejärvede veetasemete fluktuatsioonid pärastjääajal: põhjused ja mõju järve ökosüsteemile
1.01.2007
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi järeldoktori grandid
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituutkoordinaator01.01.2007−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007300 000,00 EEK (19 173,49 EUR)
19 173,49 EUR

Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi (ÖI) paleoökoloogiliste uuringute üheks eesmärgiks on määrata Põhja-Baltikumi erineva hüdroloogilise režiimiga järvede veetasemete kõikumiste ajaline kulg ja amplituudid, selgitada nende põhjused ja regionaalsed seaduspärasused ning arvandmetega põhjendada veetasemete muutuste mõju järvede aineringele valitud tüüpjärvede baasil. Temaatika on aktuaalne, kuna veetaseme fluktuatsioonid veekogudes mõjutavad oluliselt biogeokeemilist aineringet, sealhulgas orgaanilise süsiniku akumulatsiooni ja lagunemist settes. ÖI paleoökoloogia uurimisgrupp on saavutanud järvesetete biostartigraafilistes ja litoloogilistes uuringutes rahvusvahelise tunnustuse, omab kaasaegset laboratoorset baasi. Omandatud tase võimaldab alustada süvauuringuid aineringe vallas, milleks vajatakse täiendavaid spetsialiste.
One of the aims of the palaeoecological investigations of the Institute of Ecology at Tallinn University is to determine the temporal course and amplitudes of water-level fluctuations of lakes of different ecological regimes in the northern Baltic area, to find out their reasons and regional peculiarities and to explain the impact of water-level changes on the matter cycling in lakes on the basis of type lakes selected using numerical data. The subject is topical as the water-level fluctuations in water bodies have a significant influence on biogeochemical matter cycling, including the accumulation and destruction of organic carbon in sediment. The working group of palaeoecology of the Institute of Ecology has won international recognition in biostratigraphic and lithological research of lake sediments and it has modern laboratory facilities. The level achieved enables the group to start in-depth research in the field of matter cycling. For this, additional specialists would be needed.