See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6835
ETF6835 "Anisotroopsete konstruktsioonide analüüs ja optimiseerimine" (1.01.2006−31.12.2009); Vastutav täitja: Jüri Majak; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 42 215 EUR.
ETF6835
Anisotroopsete konstruktsioonide analüüs ja optimiseerimine
An analysis and optimal design of anisotropic structures
1.01.2006
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus601 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.13. Mehhanotehnika, automaatika, tööstustehnoloogia601 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).50,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskondkoordinaator01.01.2006−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007166 800,00 EEK (10 660,46 EUR)
01.01.2006−31.12.2006166 800,00 EEK (10 660,46 EUR)
01.01.2008−31.12.2008166 800,00 EEK (10 660,46 EUR)
01.01.2009−31.12.2009160 128,00 EEK (10 234,04 EUR)
42 215,42 EUR

Komposiitmaterjalide pinge-deformatsiooni seisundi kirjeldamiseks kasutatakse sageli erinevaid elastse anisotroopia liike (ortrotroopia, transversaalne isotroopia). Tegelikkuses on materjali käitumine anisotroopne ka plastsete deformatsioonide piirkonnas. Käesoleva projekti üheks peamiseks eesmärgiks on elastse ja plastse anisotroopia mõju uurimine konstruktsiooni pinge-deformatsiooni seosele. Töö põhisuunad on järgmised: 1) Komposiitmaterjalid a) Mittelineaarsete elastsete pinge-deformatsiooni mudelite arendamine ja rakendamine b) Topoloogia optimiseerimine (optimaalne materjali oprientatsioon, paksus jne.) c) Anisotroopsete tugevuse (purunemise) kriteeriumide rakendamine 2) Lehtmetallid a) Plastse anisotroopia modelleerimine, efektiivsete materjali parameetrite määramise meetodite väljatöötamine uute voolavustingimuste jaoks (Banabic 2003 jne.) b) Piirdiagrammide analüüs, uute plastsusmudelite rakendamine c) Uued lehtmetallide vormimise tehnoloogiad - sammvormimine. Teoreetiliste mudelite koostamine ja numbriline simuleerimine d) Plastse anisotroopia ja kalestumisseaduste mõju uurimine materjali käitumisele 3) Numbriliste algoritmide väljatöötamine eespool püstitatud probleemide lahendamiseks a) Diskretiseerimise meetodid (LEM, lainikute kasutamisel põhinevad meetodid) b) CAS-es(computer algebra systems) meetodid. Vajalikud eelkõige 3D materjali optimaalse orientatsiooni probleemide lahendamisel, samuti materjali parameetrite identifitseerimise meetodite koostamisel Komposiitmatejali puudutavad probleemid on eelneva töö jätk, lehtmetalli käsitlevad probleemid aga uued. Neid teemasid seob vajadus arvestada materjali anisotroopiat pinge- deformatsiooni mudelis.
Different elastic anisotropy models (orthotropy, transversally isotropy, cubic symmetry, etc.) are commonly used for describing constitutive behaviour of composite materials. However, constitutive behaviour of composites, sheet metals, etc. is anisotropic also in the range of plastic deformations. The current application is focused on the study of the influence of both elastic and plastic anisotropy on constitutive behaviour of structures. The main courses of action can be outlined as: 1) Composite materials a) Nonlinear elastic constitutive models, development and application b) Topology optimization (orientational- thickness design, etc.) c) Application of anisotropic strength (failure) criteria 2) Sheet metals a) Modeling of plastic anisotropy, development of effective material parameters identification methods for advanced yield criteria (Banabic 2003, etc.) b) Formability analysis, application of new anisotropic plasticity models c) New forming technologies- incremental forming. Theoretical modeling and numerical simulation d) Influence of plastic anisotropy and hardening rules on material behaviour 3) Development of numerical algorithms for solving problems, pointed out above a) Discretization methods (FEM based, wavelet based) b) CAS-es(computer algebra systems) methods. Applied for soving 3D orientational design problems, for development of material parameter indentification methods Topics releated to composite materials are continuation of the previous work, study of sheet metals is a new direction. Need to consider material anisotropy is common for both.